EVDSZ állásfoglalás

2018. augusztus 06. 08:07
Állásfoglalás a 2018. július 20-án elfogadott 2019. évi adótörvényekkel kapcsolatban. 

2018. augusztius 3-án állásfogalalást adott ki az Egyesült Villamoseneria-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, amelyben határozottan tiltakozik az ellen, hogy a munka világát, a jövedelmi viszonyokat döntően meghatározó jogi normákat a kormány egyoldalúan terjesztette elő az Országgyűlés számára. Az érdemi szociális párbeszéd teljes mellőzésével meghozott és a munkavállalói érdekeket súlyosan sértő törvényváltozás során kialakult helyzet elfogadhatatlan -írják.

Az EVDSZ 2018. július 31. napján megtartott Taggyűlésén áttekintette az adótörvények megváltoztatása kapcsán 2019-ben bekövetkező változásokat a béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások terén.

Az EVDSZ megállapította, hogy az elfogadott változások

  • nem támasztják alá a családok támogatásáról kinyilvánított kormányzati szándékot,
  • nem segítik a munkaerőhiány – kormányzat által is felvállalt - kezelését,
  • ellene hat a kormány által is sokszor kinyilvánított öngondoskodások szükségességének, az egészségmegőrzésnek,
  • nem segíti - a szintén kormányzati szándékként megfogalmazott - bérfelzárkóztatást, az elmúlt évek ez irányú erőfeszítéseit semmissé teheti, hiszen a munkavállalók jelentős nettó jövedelemcsökkenését eredményezi!

Az EVDSZ felhívja a kormányzat figyelmét, hogy az előbbiekben felsoroltak miatt az elfogadott adójogszabályok ellentétesek a kormányzat által meghirdetett társadalom-politikai célokkal, nem beszélve arról, hogy a szociális partnerek – mind a munkáltatói, mind a munkavállalói szervezetek – ellenzik a cafeteria rendszer „kivégzését”.
Az EVDSZ felkéri a kormányt, hogy 2018 október végéig gondolja át az elfogadott adójogszabályok esetleges módosítását, azokat hozza összhangba mind a kormány által megfogalmazott társadalom-politikai célokkal, mind a munkáltatói, mind a munkavállalói szervezetek javaslataival, törekvéseivel, követeléseivel.

Az EVDSZ kezdeményezi, hogy a LIGA Szakszervezet fogjon össze mindazokkal a konföderációkkal, szakszervezetekkel akik hajlandóak tenni az elfogadott adótörvények megváltoztatásáért, alakítson ki akciószövetséget és készüljön cselekvési program (2018. szeptember elejétől – 2018. november végéig) az érdekérvényesítés eredményessége érdekében.
Az EVDSZ felkéri a munkáltatói szövetségeket - különösen a Villamosenergia-ipari Társaságok Munkáltatói Szövetségét – hogy alakítsák ki álláspontjukat az adótörvények változtatásával kapcsolatosan és az tegyék közzé azt!

Az EVDSZ kész minden törvényes eszközzel küzdeni az adójogszabályok megváltoztatásáért, részt venni minden megmozdulásban, akcióban, amely a közös munkavállalói és munkáltatói érdekek érvényesítése érdekében meghirdetésre kerül. Az EVDSZ meggyőződése, hogy amennyiben a 2019. évi adótörvények megváltoztatására nem kerül sor az ősz folyamán, a munkabéke veszélybe kerül a munkáltatók és a munkavállalók közötti bértárgyalások során. Komoly konfliktusokkal, munkaharccal kell számolnia a kormányzatnak!

 

Az EVDSZ ezen állásfoglalását - a társadalom tájékoztatása érdekében igénybe vett nyilvánosság mellet - közvetlenül is eljuttatja az országgyűlési, kormányzati döntéshozókhoz, a parlamentbe jutott pártokhoz, a munkáltatói szövetségekhez, a szakszervezeti konföderációkhoz és az ágazati szakszervezetekhez, bízva abban, hogy a „józan ész”, a „megfogalmazott kormányzati szándékok” győznek a „rövid távú, napi politikai érdekek” felett.

liganet.hu

 

Kapcsolódó cikkek

Tetten ért munkavállalók

2018. július 12. 08:07
Pár flakon tisztítószer, néhány csomag A4-es lap, telefon, laptop, építőanyag, üzemanyag… Szinte mindenkinek van munkahelyi lopással kapcsolatos története. A munkáltatók teljesen érthetően egyből meg akarnak válni a lebukott vagy gyanúba keveredett munkavállalótól. Kérdés, hogy a lopás feltételezése elég-e egy jogszerű azonnali hatályú felmondáshoz? Függ a jogszerűség az ellopott tárgyak értékétől? Be kell jelenteni a lopást a hatóságok felé is? - teszi fel, és válaszolja meg a kérdéseket Oláh Zsófia, ügyvéd, a HR Blogon.

A mezőgazdaságban nem túl optimisták a munkaadók

2016. december 14. 08:50
A magyar munkaadók 19 százaléka létszámbővítést tervez. A mezőgazdaság, vadászat erdészet és halászat területén ez az arány 10 százalék körüli.