EVDSZ állásfoglalás

2018. augusztus 06. 08:07
Állásfoglalás a 2018. július 20-án elfogadott 2019. évi adótörvényekkel kapcsolatban. 

2018. augusztius 3-án állásfogalalást adott ki az Egyesült Villamoseneria-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, amelyben határozottan tiltakozik az ellen, hogy a munka világát, a jövedelmi viszonyokat döntően meghatározó jogi normákat a kormány egyoldalúan terjesztette elő az Országgyűlés számára. Az érdemi szociális párbeszéd teljes mellőzésével meghozott és a munkavállalói érdekeket súlyosan sértő törvényváltozás során kialakult helyzet elfogadhatatlan -írják.

Az EVDSZ 2018. július 31. napján megtartott Taggyűlésén áttekintette az adótörvények megváltoztatása kapcsán 2019-ben bekövetkező változásokat a béren kívüli juttatások és az egyes meghatározott juttatások terén.

Az EVDSZ megállapította, hogy az elfogadott változások

  • nem támasztják alá a családok támogatásáról kinyilvánított kormányzati szándékot,
  • nem segítik a munkaerőhiány – kormányzat által is felvállalt - kezelését,
  • ellene hat a kormány által is sokszor kinyilvánított öngondoskodások szükségességének, az egészségmegőrzésnek,
  • nem segíti - a szintén kormányzati szándékként megfogalmazott - bérfelzárkóztatást, az elmúlt évek ez irányú erőfeszítéseit semmissé teheti, hiszen a munkavállalók jelentős nettó jövedelemcsökkenését eredményezi!

Az EVDSZ felhívja a kormányzat figyelmét, hogy az előbbiekben felsoroltak miatt az elfogadott adójogszabályok ellentétesek a kormányzat által meghirdetett társadalom-politikai célokkal, nem beszélve arról, hogy a szociális partnerek – mind a munkáltatói, mind a munkavállalói szervezetek – ellenzik a cafeteria rendszer „kivégzését”.
Az EVDSZ felkéri a kormányt, hogy 2018 október végéig gondolja át az elfogadott adójogszabályok esetleges módosítását, azokat hozza összhangba mind a kormány által megfogalmazott társadalom-politikai célokkal, mind a munkáltatói, mind a munkavállalói szervezetek javaslataival, törekvéseivel, követeléseivel.

Az EVDSZ kezdeményezi, hogy a LIGA Szakszervezet fogjon össze mindazokkal a konföderációkkal, szakszervezetekkel akik hajlandóak tenni az elfogadott adótörvények megváltoztatásáért, alakítson ki akciószövetséget és készüljön cselekvési program (2018. szeptember elejétől – 2018. november végéig) az érdekérvényesítés eredményessége érdekében.
Az EVDSZ felkéri a munkáltatói szövetségeket - különösen a Villamosenergia-ipari Társaságok Munkáltatói Szövetségét – hogy alakítsák ki álláspontjukat az adótörvények változtatásával kapcsolatosan és az tegyék közzé azt!

Az EVDSZ kész minden törvényes eszközzel küzdeni az adójogszabályok megváltoztatásáért, részt venni minden megmozdulásban, akcióban, amely a közös munkavállalói és munkáltatói érdekek érvényesítése érdekében meghirdetésre kerül. Az EVDSZ meggyőződése, hogy amennyiben a 2019. évi adótörvények megváltoztatására nem kerül sor az ősz folyamán, a munkabéke veszélybe kerül a munkáltatók és a munkavállalók közötti bértárgyalások során. Komoly konfliktusokkal, munkaharccal kell számolnia a kormányzatnak!

 

Az EVDSZ ezen állásfoglalását - a társadalom tájékoztatása érdekében igénybe vett nyilvánosság mellet - közvetlenül is eljuttatja az országgyűlési, kormányzati döntéshozókhoz, a parlamentbe jutott pártokhoz, a munkáltatói szövetségekhez, a szakszervezeti konföderációkhoz és az ágazati szakszervezetekhez, bízva abban, hogy a „józan ész”, a „megfogalmazott kormányzati szándékok” győznek a „rövid távú, napi politikai érdekek” felett.

liganet.hu

 

Kapcsolódó cikkek

Az agrármaffia továbbra is aktív

2017. június 07. 21:20
Olaszországban a maffia egyre jobban kiterjeszti tevékenységét a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területére is.

Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések 2018

2018. január 12. 08:37
2018 első és a negyedik negyedévben a kölcsönzött munkavállalók munkakörülményeit vizsgálja a hatóság, a második és harmadik negyedévében a mezőgazdasági vállalatok kerülnek a középpontba - írja a KamaraOnline.