Ezek az ösztöndíjas foglalkoztatás főbb szabályai

2017. augusztus 25. 08:15
Ösztöndíjas foglalkoztatásra a felsőfokú végzettség megszerzését követően egy alkalommal, 9 és 12 hónap közötti határozott időre van lehetőség. Bár a felek között nem munkaviszony jön létre, a munka törvénykönyve több rendelkezését is alkalmazni kell. A foglalkoztatottnak fizetett ösztöndíj járulékalapot képező jövedelemnek minősül, ugyanakkor a havonta az ösztöndíjnak a minimálbért meg nem haladó mértéke mentes az szja-fizetési kötelezettség alól.

Az ösztöndíjas foglalkoztatás a felsőoktatásból kilépő pályakezdő munkavállaló és a fiatal szakembert kereső verseny-, illetve közszférában működő foglalkoztató közötti jogviszony. 

Tartama a felsőfokú végzettség megszerzését követően egy alkalommal 9 és 12 hónap közötti határozott idejű lehet, a megszűnést követően pedig akár egy hosszú évekig tartó munkaviszony is követheti. 

Ha a felek megítélése szerint mégsem várható jövőbeli gyümölcsöző kapcsolat és nem létesítenek egymással munkaviszonyt, a foglalkoztatott még mindig távozhat egy jó ajánlólevéllel. 

Bár a felek között nem munkaviszony jön létre, ugyanakkor a munka törvénykönyve több rendelkezését is alkalmazni kell a 2004. évi CXXIII. törvényben foglaltak mellett.

Ki lehet ösztöndíjas foglalkoztatott?

Ösztöndíjas foglalkoztatott: az a személy, aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjában

– a 30. életévét még nem töltötte be,

– akinek a diplomája a jogviszony létesítését megelőző 2 éven belül került kiadásra, és

– munkaviszonyban – ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti jogviszonyt és az adórendszeren kívüli foglalkoztatásnak minősülő háztartási munkára irányuló munkaviszonyt –, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban nem áll.

adozona.hu

Kapcsolódó cikkek

Brüsszel ezzel oldja meg az élelmiszerbotrányt

2018. március 13. 09:47
Az EB szakértői központot hozott létre az élelmiszerek minőségének javítása érdekében.

„Szívvel, lélekkel élni, dolgozni”

2017. július 24. 07:56
Beszélgetés Ludwig Klára pékkel, a JÓkenyér (Ludwig & Mentesi Kft.) ügyvezető-tulajdonosával