Jogszabályok érthetően

2018. április 04. 19:30
A Magyar Közlöny 2018. március 26. és április 1. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok
A 13. heti összefoglalónkat itt olvashatja:

Magyar Közlöny 43. szám (2018. 03.26.)

Agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 44. szám (2018. 03.27.)

Agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 45. szám (2018. 03.28.)

1. A földművelésügyi miniszter 7/2018. (III. 28.) FM rendelete az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2018. évi finanszírozásának szabályairól

Kihirdetés napja: 2018.03.28.
Hatályba lépés napja: 2018.03.31.

A rendelet alapján az alábbi célterületeken vehető igénybe pénzügyi hozzájárulás:

a) a Gallus gallus tenyész-, tojó- és brojlercsirke-állományokban, valamint a pulykaállományokban (Meleagris gallopavo) előforduló szalmonellózis zoonózist okozó szalmonella), 
b) a klasszikus sertéspestis, 
c) az afrikai sertéspestis, 
d) a baromfiban és a vadon élő madarakban előforduló madárinfluenza, 
e) a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (a továbbiakban: TSE): a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (a továbbiakban: BSE) és a súrlókór, 
f ) a veszettség, 
g) a kéknyelv betegség felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves nemzeti programokra. A pénzügyi hozzájárulás a rendeletben meghatározottak szerinti kérelem alapján vehető igénybe. A rendelet állapítja meg az igénybe vehető támogatás mértékét.

Magyar Közlöny 46. szám (2018. 03.29.)

1. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2018. (III. 29.) MvM rendelete  az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2018. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

Kihirdetés napja: 2018.03.29.
Hatályba lépés napja:2018.04.06.

rendelet hatálya az alábbi, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 2007–2013 programozási időszak támogatásaira terjed ki:

1. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás, 
2. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás, 
3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás, 
4. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás.

A rendelet hatálya kiterjed továbbá az EMVA-ból finanszírozott, a 2014–2020 programozási időszakban a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, alábbi kódszámú és megnevezésű intézkedésekre:

1. VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés, 
2. VP4-11.1.1-11.2.1-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása, 
3. VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása, 
4. VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások, 
5. VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése, 
6. VP4-10.2.1.1.-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése, 
7. VP3-14.1.1.-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás, 
8. VP-4-10.1.1.2.-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés, 
9. VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása, 
10. VP5-8.4.1-15 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása, 
11. VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések, 
12. VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések, 
13. VP4-13.2.1-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken, 
14. VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás, 
15. VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések, 
16. VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása, 
17. VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése,
18. VP5-8.5.1-17 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások.

2. A földművelésügyi miniszter 8/2018. (III. 29.) FM rendelete  az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó földművelésügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Kihirdetés napja: 2018.03.29.
Hatályba lépés napja:2018.03.30.

A módosítás az alábbi miniszteri rendeleteket érinti:

Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása

a) többek között érinti a fa- és bokorcsoport, kis kiterjedésű tó, valamint a másodvetés fogalom meghatározását, továbbá
b) új rendelkezés, miszerint a másodvetés hiányában nem megengedett

ba) a tökre oltott dinnye két évig történő termesztése esetén a dinnye termesztése vagy a dinnye két évig történő termesztése esetén a tökre oltott dinnye termesztése, illetve 
bb) a kukorica termesztésekor a vetőmagcélú hibridkukorica termesztése vagy vetőmagcélú hibridkukorica termesztésekor a kukorica termesztése;”

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása értelmében:

a) az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatásának feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő kérelmezett állatállományát a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától gümőkor-, brucellózis- és leukózismentes tenyészetben tartja,
b) mentességnek már a támogatási kérelem benyújtásakor fenn kell állnia. Ha a támogatási kérelem benyújtásakor a mentesség nem áll fenn, a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem alapján vis maior kérelem benyújtásával együtt sem jogosult támogatásra.

A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása értelmében  a kizárt tevékenységet, illetve a kizárt mezőgazdasági termelői minőséget a Kincstár kizárólag a 2015. és 2017. év közötti időszakban benyújtott egységes kérelem kapcsán vizsgálja.

A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása értelmében
a) Anyatehéntartás támogatására az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely a kérelmezett állatállományát a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától gümőkor-, brucellózis- és leukózismentes tenyészetben tartja;

b) Tejhasznú tehéntartás támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely a kérelmezett állatállományát a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában gümőkor-, brucellózis- és leukózismentes tenyészetben tartja;
c) zöldségnövény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely torma- és spárgadugvány vagy mentatősarj termesztése esetén a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában a rendeletben meghatározott, hektáronkénti minimális dugvány vagy tősarj felhasználásáról nyilatkozik, és a ténylegesen felhasznált mennyiséget a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjain rögzíti.

Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

a) érinti az állandó kultúra, erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv, fás sáv, konyhakert, táblaszegély, tájelem, vízvédelmi sáv, növényvédő szer, fogalom-meghatározását;
b) a támogatható területre vonatkozó egyes szakmai feltételeket;
c) az elismert vis maior esemény miatti visszaállítási kötelezettséget;
d) az ökológiai jelentőségű területként figyelembe vehető területeket,
e) az ökológiai jelentőségű területként figyelembe vett táblaszegélyen mezőgazdasági termelés nem folytatható, azon kizárólag a kultúrállapot fenntartása érdekében végezhető kaszálás, legeltetés, valamint mechanikai gyomirtás.”

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet módosítása érinti a változásvezetési eljárás szabályait.

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet módosítása  értelmében ha a meghatalmazott mellett az ügyfél is rendelkezik saját ügyfélkapuval, akkor a meghatalmazott által ügyfélkapus azonosítással benyújtott meghatalmazást, illetve annak módosítását vagy megszüntetését a meghatalmazó az ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen jóváhagyhatja. A meghatalmazó által jóváhagyott elektronikus meghatalmazást vagy megszüntetést papír alapon nem kell benyújtani. A meghatalmazás időbeli hatályának kezdete vagy visszavonás esetén a meghatalmazás időbeli hatályának vége a meghatalmazó által történt elektronikus jóváhagyás beérkezésének időpontja vagy a meghatalmazáson megjelölt időpont, amely nem lehet korábbi, mint a meghatalmazás ügyfélkapus azonosítással történő benyújtásának időpontja. Ha a meghatalmazó általi elektronikus jóváhagyás nem történik meg, akkor a kinyomtatott és aláírt meghatalmazást postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani a lakóhely vagy székhely szerint illetékes kormányhivatal részére.


Magyar Közlöny 47. szám (2018.03.29.)

Agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.


Budapest, 2018. április 4.

otpagrar.hu

Kapcsolódó cikkek

A Nagykunság újabb értékkel gyarapodott

2017. február 06. 08:55
Új márka születik, a tiszaszentimrei fűszerpaprika. A magyar gasztronómia, a hagyományos magyar ételek elképzelhetetlenek fűszerpaprika nélkül. A hazai földben termett paprika és az abból készített őrlemény íze, illata, zamata páratlan - mondta Fazekas Sándor a Jász-Nagykun-Szolnok megyei település paprikaőrlő üzemének átadásán.

Ősztől sokat drágul a kenyér

2014. augusztus 06. 11:36
A dráguló liszt és a gyenge forint miatt idén ősszel 25-30 százalékkal nőhet a kenyér ára – közölte a Napi Gazdasággal Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke.