Innováció és együttműködés az erdőgazdálkodásban – KAP EIP

2022. július 04. 09:22
A Közös Agrár Politika 2023-2027. közötti időszakra szóló Nemzeti Stratégiai Tervének vidékfejlesztési intézkedései között szerepel az Európai Innovációs Partnerség (EIP) együttműködések támogatása.
Innováció és együttműködés az erdőgazdálkodásban – KAP EIP

A támogatott innovációs együttműködések révén a különféle agrárágazatok gyakorlati szereplői és az ágazati kutatói műhelyek közösen, partnerségben – úgy nevezett EIP operatív csoportok keretei között – kereshetnek megoldásokat egy-egy aktuális gyakorlati problémára, kihívásra. Egy-egy projektre jelentős, akár 50-100 millió forint összegű támogatást lehet elnyerni. Az eredményeket azután egyrészt a közreműködésben résztvevő gazdálkodók, vállalkozások maguk alkalmazzák, másrészt tudásátadás keretében megosztják más ágazati szereplőkkel. 

Az innovációs megoldásokat igénylő kihívások, szükségletek jellemzően a gyakorlatban, a gazdálkodás során merülnek fel. Lehet az például szakmai, erdővédelmi, technológiai, adminisztrációs, szervezetfejlesztési, vagy akár termékfeldolgozási, termékértékesítési tartalmú. A kisebb kihívásokat az érintett gazdálkodó, illetve vállalkozás – adott esetben egy szaktanácsadó vagy más szakértő bevonásával – maga is meg tudja oldani (ha jól belegondolunk, akkor a gazdálkodási tevékenység jelentős arányban a felmerülő problémák megoldásából áll). Ha a megoldás ennél nagyobb felkészültséget, tapasztalatot, illetve vizsgálódást igényel, akkor szélesebb körű együtt gondolkodásra, illetve jelentősebb költségigényű fejlesztésre van szükség. Ebben az esetben lehet hasznos az említett KAP támogatási intézkedés.

Az Agrárminisztérium erdészeti fejlesztéspolitikáért felelős főosztálya azzal kereste meg az Agrárkamarát, hogy az erdőgazdálkodás gyakorlati szereplői képviseletében tegyen javaslatot innovációs együttműködést igénylő gyakorlati kihívásokra, formálódó, de még további csiszolást igénylő fejlesztési elképzelésekre, illetve innovációs együttműködésre vállalkozó partnerekre a gyakorlati erdőgazdálkodásból.

Az Agrárkamara – más információs csatornák mellett – ezúton arra kéri az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységet (is) végző tagjait, hogyha rendelkeznek innovációs programra, együttműködésre vonatkozó javaslattal, azt küldjék meg részünkre, első körben röviden, maximum tíz mondatban kifejtve. Abban az esetben is várjuk az innovációs javaslatokat, amennyiben az még csak a megoldandó problémát nevezi meg, és annak megoldásban az azt felvető esetleg nem is kíván részt venni.

A javaslatokat július 10-ig beérkezőleg várjuk elektronikus formában az erdeszet@nak.hu email címre.  

Felmerülő kérdés, pontosítás esetén is szívesen állunk rendelkezésre.

1. melléklet

A KAP Nemzeti Stratégiai Terv vonatkozó tartalmának részletesebb ismertetése:

Európai Innovációs Partnerség (EIP) együttműködés

A beavatkozással megvalósítandó cél:

 • az innovatív gyakorlatok fejlesztését, átadását és megvalósítását segítő együttműködések támogatása és innovációs megoldások alkalmazásának ösztönzése,
 • az mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, élelmiszeripari, ágazatok termelékenyebbé és fenntarthatóbbá váljanak, a versenyképesség javuljon, a vidékfejlesztési szektorban társadalmi innovációk segítsék a közösségeket,
 • az egyes szektorok kedvezőbben alkalmazkodjanak olyan aktuális kihívásokhoz, mint az élesebb verseny, a változékony piaci árak, a klímaváltozás és a szigorúbb környezetvédelmi szabályok betartása.

Tartalom:

Európai Innovációs Partnerség (EIP) innovációs együttműködéseinek támogatása, ahol a projektek innovációs tartalma lehet termék-, szolgáltatás-, eljárási- vagy technológiai fejlesztés, társadalmi-, vagy adaptív innováció a

– mezőgazdasági,

– erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási,

– élelmiszeripari, takarmánygyártási,

– vidékfejlesztési szektorban, vagy a

– biomassza alapú gazdaságban (elmozdulva akár az ipari termelés irányába is),

a KAP Stratégiai terv legalább egy célkitűzésének elérése érdekében.

A beavatkozás (pályázat) elbírálásánál szempont (többek között) az AKIS (Agrár Tudás és Innovációs Rendszer) rendszerben kialakított többszereplős partnerségek megléte (multiactor approach) és az EIP Operatív Csoport együttműködő partnereinek száma, a partnerek szakértelembeli összetettsége (szinergiák), az együttműködés hazai és külföldi oktatási, szaktanácsadási, kutatási intézményekkel, valamint a nemzetközi hálózatokban való részvétel.

A beavatkozás széles kedvezményezetti kört határoz meg:

mezőgazdasági termelők, élelmiszer-feldolgozók, erdőgazdálkodók, erdőtermék-feldolgozók, vidéki kkvk, kutatók, kutatóhelyek, szaktanácsadók, szaktanácsadó szervezetek, innovációs brókerek, szakmai szervezetek, egyesületek, non-profit szervezetek, önkormányzatok, felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények, természetes személyek.

Kritérium viszont (többek között), hogy

 • az innovációs együttműködési projekt hidat képezzen a gyakorlati probléma és a kutatás között
 • egy EIP Operatív Csoportban legalább 2 együttműködő partner van, amelyek közül legalább 1 mezőgazdasági termelő, vagy élelmiszer-feldolgozó, vagy erdőgazdálkodó, vagy erdőtermék-feldolgozó, és legalább 1 kutató vagy kutatóhely

Az EIP együttműködésekbe legfeljebb 1 nemzetközi partner is bevonható.

Tervezett támogatható költségek:

Az operatív csoport megalakulásának, működésének, promóciójának és kutatási tevékenységének, beleértve a saját teljesítést is, egységköltség alapon történő elszámolása.

A KAP Nemzeti Stratégiai Terv teljes szövege elolvasható a Magyar Kormány hivatalos honlapján.

2. melléklet

A 2014-2020. közötti időszakra szóló Vidékfejlesztési Program keretében az alábbi nagyobb lélegzetű erdészeti témák megoldása merült fel EIP együttműködések keretében:

 • Akác iparifa célú bemutató ültetvények létesítése innovatív technológiákkal és új, nagyhozamú fajták termesztésbe vonásával
 • Kedvezőtlen termőhelyeken alkalmazható ígéretes Leuce-nyár klónok vegetatív szaporítási eljárásának kidolgozása
 • Nyár ültetvények ipari termesztés technológiájának fejlesztése
 • Inváziós fafajok visszaszorítása, különös tekintettel a bálványfára
 • Nyár ültetvények felújítás technológiájának fejlesztése
 • Integrált erdőtűz megelőzési rendszer fejlesztése
 • Erdővédelmi portál létrehozása
 • Környezetkímélő és költséghatékony agrárerdészeti termesztési rendszerek kialakítása, gyakorlati bevezetése
 • Méhészeti szempontú agrárerdészeti rendszer fejlesztése, különös tekintettel a különböző virágzási idejű akác fajtákra

Magán-erdőgazdálkodási információs hálózat létrehozása.

Forrás: NAK / www.fataj.hu

Kapcsolódó cikkek

Lombvágó fűrésszel választottak szét két harcoló szarvast

2019. november 11. 09:05
Az agancsuknál akadtak össze.

Erdőtörvény és rendeletei - egységes szerkezetben

2021. június 07. 11:02
Változások az erdészeti joganyagban! Segítségképpen mellékeljük az Erdőtörvény és rendeleteinek Nemzeti Földügyi Központ munkatársai által összeszerkesztett és aktualizált, 2021. június 5-től hatályos verzióját.