Agrárkultúránk s nemzetünk erősödésében is fontos szerepet töltenek be

2018. október 24. 09:17
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja alkalmából hatvanhatan vehették át munkájukat elismerő kitüntetésüket Nagy István agrárminisztertől. A tárcavezető szerint a díjazottak kimagasló szakmai teljesítményről tettek tanúbizonyságot.

Nagy István miniszter az ünnepélyes díjátadón elmondta, e napon főhajtással emlékezhetünk vértanúinkra és hőseinkre, akik mécsest gyújtottak a nemzet legsötétebb pillanataiban, reményt adtak a kiszolgáltatott embereknek, áldozatukkal pedig tovább éltették a hazát. Nagy István szavai szerint ez alkalomból elismerésünket fejezhetjük ki azok felé is, akik napjainkban szolgálják nemzetünket becsülettel, méltósággal.

„A kitüntetettek kimagasló szakmai tevékenysége révén agrárkultúránkra ismét elismeréssel tekinthet az európai nemzetek közössége”

– mondott köszönetet a díjazottaknak Nagy István az Agrárminisztériumban tartott ünnepségen.

 

Az agrárminiszter az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja alkalmából Kovács Béla-díjat adományozott

dr. Kovács Zoltánnak, a Pápai Járási Hivatal Földhivatali Osztály ingatlan-nyilvántartási szakügyintézőjének a Veszprém megyei gazdák, mezőgazdasági termelők támogatásában végzett kiváló tevékenységéért, sikeres társadalmi szerepvállalásáért;

Nagy Józsefnek, a Róna KER-TÉSZ Kft. ügyvezető igazgatójának a magyar zöldségellátás területén, beruházásokban, termék-innovációkban végzett kiváló tevékenységéért, eredményes vezetői munkájáért és

Tarr Zoltán Lászlónak, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának igazgatójának a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gazdatársadalom összetartásában, a gazdálkodók tájékoztatásában végzett kiváló tevékenységéért, a mezőkövesdi körzetben ellátott vezetői munkájáért.

 

 
 

 

Pro Aquacultura Hungariae Díjban részesült

Balogh József, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet tiszteletbeli elnöke a több mint három évtizede a halászati ágazat szakmai koncepciójának kidolgozásában, érdekérvényesítésében, érdekképviseletében végzett kiváló munkájáért, szakírói tevékenységéért és

dr. Horváth László, a Szent István Egyetem professor emeritusa a több mint négy évtizedes egyetemi oktatói, kutatási tevékenységéért, különösen a harcsa és a ponty szaporítási módszereinek kidolgozásáért, kiváló publikációs munkájáért.

 

Horgászatért Érdemérem kitüntetést vehetett át

dr. Molnár Pál, a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség elnöke a fenntartható működés biztosításában, a sérülékeny vízterületek kezelésében végzett kiváló munkájáért, innovatív vezetői tevékenységéért és

Nemes Attila Károly, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója a Szövetség számos víz tulajdon- és halgazdálkodási jogának megszerzésében végzett kiváló munkájáért, eredményes vezetői tevékenységéért.

 

A miniszter az Életfa Emlékplakett Arany fokozatát adományozta

dr. Garaczi Imrének, a Veszprém Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás nyugalmazott osztályvezető főállatorvosának két évtizede Kerekegyháza községben és 200 tanyán végzett kiváló állatorvosi tevékenységéért, a Veszprém megyei, korszerű szemléletű hazai, egységes élelmiszer-higiéniai munka megteremtéséért;

Olaszy Istvánnak, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. nyugalmazott erdőművelési csoportvezetőjének hat évtizede az erdőtelepítésben, az erdőművelési eljárásokban végzett kimagasló tevékenységéért, életútja elismeréseként;

dr. Petróczy Istvánnak, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanárának öt évtizede a növényvédelmi, növénytermesztési és környezetvédelmi szakmérnök képzésben végzett kiváló oktatói tevékenységéért, elévülhetetlen kutatási eredményeiért;

dr. Solymos Rezső akadémikusnak, az Erdészeti Tudományos Intézet kutatóprofesszorának, címzetes egyetemi tanárnak a több évtizede az erdészet szolgálatában végzett korszerű erdőnevelési irányelvek és technológiák kidolgozásáért, kiváló oktatási tevékenységéért, életútja elismeréseként és

Zöld Antal nyugalmazott élelmiszer vegyészmérnöknek, a Magyar Élelmiszertudományi és -Technológiai Egyesület Édesipari Szakosztály tiszteletbeli elnökének a több évtizede az édesipar területén, különösen a kakaópor, a pudingpor, a csokoládégyártás fejlesztésében, a hazai rágógumigyártás bevezetésében végzett kiváló tevékenységéért.

 

Az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatát vehette át

dr. Áldásy Pálné dr. Máté Zsuzsanna főállatorvos, a Miskolci Állategészségügyi Intézet nyugalmazott osztályvezetője több évtizedes állategészségügyi szolgálatáért, vírusdiagnosztikai és vakcinafejlesztési tevékenységéért, publikációs munkájáért;

Béres Sándor, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott erdészetvezetője három évtizedes elkötelezett erdészeti tevékenységéért, a Bédai Erdészetben végzett kiváló vezetői munkájáért;

Horváth Lajos Miklós, a Vértesi Erdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze a négy és fél évtizede az erdőfelújítások szervezésében, a bányaudvarok újraerdősítésében végzett kimagasló munkájáért, közéleti tevékenységéért;

dr. Mayer Gyula, Ugod község nyugalmazott körzeti állatorvosa a Veszprém megyében végzett kiváló állatorvosi tevékenységéért, a háztáji állattartó gazdaságok versenyképességének megőrzésében végzett munkájáért;

Nagy Imre, az ÉSZAKERDŐ Zrt. Hegyközi Erdészeti Igazgatóság nyugalmazott fahasználati műszaki vezetője négy évtizedes kiváló erdészeti tevékenységéért, vezetői munkájáért, társadalmi szerepvállalásáért, életútja elismeréseként;

Pataki Andrásné, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. nyugalmazott laboránsa több évtizede az egyes növényfajok, kiemelten a kukoricanemesítés területén végzett kiváló növényanalitikai tevékenységéért;

Sztojkov Demeter, a NYÍRERDŐ Zrt. nyugalmazott főrevizora öt évtizede az állami tulajdonú gazdasági társaság és erdővagyon védelmét szolgáló kiváló ellenőri és tényfeltáró munkájáért, a Felügyelőbizottságban ellátott tevékenységéért és

dr. Vincze László egyetemi tanár, a Pannon Egyetem Georgikon Kar nyugalmazott intézetigazgatója a monogasztrikus állatok korszerű takarmányozási módszereinek kidolgozásában szerzett elévülhetetlen érdemeiért, az oktatás és a kutatás-szervezés területén végzett munkájáért.

 

 
 

 

Az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetésben részesült

Adamik Tiborné, az Ipoly Erdő Zrt. Berceli Erdészetének nyugalmazott vezető könyvelője a cserháti állami erdőgazdálkodás eredményességét és ügyvitelét támogató informatikai rendszerek fejlesztésében végzett kiváló tevékenységéért;

Greguss László Géza, a volt Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság nyugalmazott főerdőfelügyelője a kisalföldi erdőgazdálkodásban végzett kiváló tevékenységéért, az új erdőtulajdonosok támogatásáért, természetfotós munkájáért, életútja elismeréseként;

Hegyi Károly, a Bakonyerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze a több mint négy évtizeden át a kolontári erdő szerkezetátalakításában végzett kiemelkedő tevékenységéért, az erdőfelújításokban elért eredményeiért;

dr. Husvéth Ferenc, a Pannon Egyetem Georgikon Kar Állattudományi Tanszék professor emeritusa a fiatal agrárszakemberek képzésében elért kiemelkedő eredményeiért, a gazdasági állatok egészségi állapotát és termékeik minőségét meghatározó metabolikus kutatásaiért;

Káplány Sándor, a Helvécia-Izsák Térsége Szőlő és Bortermelőinek Mezőgazdasági Szövetkezetének elnöke a Kunsági borvidék szőlő- és bortermelésében, a termelők összefogásában végzett kiemelkedő tevékenységéért, Helvécia Hegyközség elnöki munkájáért, életútja elismeréseként;

dr. Kis Zoltán Imre, a Gabonakutató Nonprofit Kft. nyugalmazott nemesítési osztályvezetője több mint négy évtizede a mezőgazdasági kutatásban, különösen a növénynemesítés és vetőmagtermesztés területén végzett kimagasló tevékenységéért;

Körmöczi Ernőné, az Országos Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott műszaki ügyintézője a négy évtizeden át a meteorológiai előrejelzések analizálásában végzett kiváló tevékenységéért;

Rimócziné dr. Paál Anikó, az Országos Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott műholdas kutatója a műholdas fejlesztésekben, sugárzásháztartás vizsgálatokban végzett kiváló tevékenységéért, kutatási és publikációs munkájáért;

dr. Sebestyén Sándor Ferenc, a volt Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ nyugalmazott osztályvezetője négy évtizede a holstein-fríz fajta meghonosításában, a magyartarka és a hazánkban tenyésztett szarvasmarha fajták genetikai állományának fejlesztésében, a tejtermelésben elért kiváló eredményeiért és

Szabó István, a GALLUS Kft. ügyvezető igazgatója több évtizede a baromfitermelés területén végzett kimagasló tevékenységéért, a csirkehús teljes termékpályáját átfogó cégcsoport innovatív vezetéséért, társadalmi szerepvállalásáért.

Nagy István Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

dr. Anton Istvánnak, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet kutatási igazgatóhelyettesének az állattenyésztés és állatgenetika területén a bilaterális együttműködésekben végzett tevékenységéért, a szarvasmarha-, sertés- és juhfaj örökléstani vizsgálatában elért kiváló eredményeiért, innovatív vezetői munkájáért;

Ács Lászlónak, a Mecsekerdő Zrt. kerületvezető erdészének a Sásdi Erdészet területén az erdőfelújításokban, az erdőművelési közmunkaprogramban végzett kimagasló munkájáért, vadászati tevékenységéért;

Balogh Péternek, a Piramita 2001 Bt. kerületvezető erdészének kiváló erdészeti tevékenységéért, a kelet-bakonyi erdőkben végzett rekultivációs erdőtelepítések kivitelezéséért;

dr. Bánfalvi Zsófiának, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet tudományos tanácsadójának a burgonyakutatásban elért eredményeiért, oktatói és tudományos közéleti munkásságáért, példamutató életpályája elismeréseként;

Becker Máriának, a NEFAG Zrt. Monori Erdészet pénztárosának, adminisztrátorának négy évtizede az erdészet szolgálatában végzett kiváló pénztárvezetői és tárgyieszköz-könyvelési tevékenységéért, programszervezői munkájáért;

dr. Bodri Gergelynek, a Budapest Főváros Kormányhivatal XIV. Kerületi Földhivatali Főosztály főosztályvezető-helyettesének a földügyi ágazatban, kiemelten a „Digitalizált alaprajzok a neten keresztül a nap 24 órájában” elnevezésű projektben végzett kiváló munkájáért, vezetői tevékenységéért;

Bors Edinának, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság élelmiszerbiztonsági főfelügyelőjének az élelmiszer-hamisítás elleni hatékony fellépés érdekében az EU tagállamok által működtetett riasztási rendszerek hazai tevékenységének felelősségteljes biztosításáért, kiváló nemzetközi kapcsolattartásáért;

Bosnyák Imrének, a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézet mezőgazdasági technikusának a kutatási eredmények mezőgazdasági alkalmazásában végzett kiváló tevékenységéért, a Kunok, a Nagykunság és szülővárosa, Karcag értékeinek megőrzésében vállalt társadalmi és kulturális szerepéért;

Czöndör Lászlónak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal szakügyintézőjének egy évtizede a földügyi igazgatás területén végzett kiváló földmérési, földhivatali és ügyfélszolgálati tevékenységéért;

dr. Dragovácz Nikolettának, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ koordinációs főigazgató-helyettesének másfél évtizede az agrár-államigazgatás területén végzett kiemelkedő munkájáért, jogi előkészítő tevékenységéért;

Farkas Zsuzsanna Kingának, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ projektkoordinátorának az Agrár-környezettudományi és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézetek közös pályázatainak szervezésében, adminisztrációs feladataiban végzett kiemelkedő tevékenységéért;

Feketéné Dobesch Györgyinek, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. kontrollerének az eredményes gazdálkodást segítő, kiemelkedő színvonalú projektelszámolási és kontrolling munkájáért;

dr. Gáti Eszternek, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet osztályvezetőjének a költségvetésben, a pénzgazdálkodásban, kiemelten a követeléskezelésben végzett sikeres tevékenységéért, jogorvoslati és vezetői munkájáért;

dr. Gomozova Galinának, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézet tudományos tanácsadójának a több mint négy évtizede a haltenyésztésben, a hal immunológiai kutatásokban végzett kiváló tevékenységéért, nemzetközi sikereiért;

Harangozó Tímeának, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. titkársági koordinátorának az ügyvezetői titkárságon végzett kiemelkedő ügyviteli, szervezői és koordinációs tevékenységéért;

Harazin Tibornak, a Kincsem Nemzeti Kft. rendezvényfelelősének a Kincsem Nemzeti Lovas Program keretében a Kincsem Park rendezvénysorozatainak, a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont megnyitóünnepségének szervezésében végzett kiváló tevékenységéért;

Harcz Zoltán Bélának, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatójának a tejpiaci egyensúly megteremtésében és a tejtermékek fogyasztásának népszerűsítésében végzett kiemelkedő vezetői munkájáért, a szakmai együttműködés szolgálatáért;

Herczegh Gézánénak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járás földmérési szakügyintézőjének két és fél évtizede az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat tartalmában bekövetkezett változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkák minősítésében és záradékolásában végzett kiváló, ügyfélbarát tevékenységéért;

Holly Dávidnak, az Agrárminisztérium Biztonsági és Informatikai Főosztály projektmenedzserének a közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, az Európai Unió „Biológiai Sokféleség Stratégia 2020” kiemelt pályázatában végzett eredményes projektvezetői munkájáért;

dr. Hornyák Ákosnak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság laboratórium-vezetőjének több évtizede az állategészségügyi virológia területén végzett kiváló, elkötelezett munkájáért, kutatási vezetői tevékenységéért;

dr. Jakab Ernőnek, az Udvarhelyszéki Mezőgazdászok Egyesületének elnökének a székelyföldi gazdák támogatásában, a fiatalok felkarolásában, a mezőgazdasági területek gazdaságossá tételében végzett kiemelkedő tevékenységéért;

Kiss Károly nyugalmazott mezőgazdasági mérnöknek, szakírónak Az erdélyi magyarok mezőgazdasági öröksége című, 12 kötetes mű megalkotásáért, példaértékű publikációs munkásságáért, közéleti tevékenységéért;

Korpics Mónikának, az Agrárminisztérium Költségvetési Főosztály költségvetési referensének a fejezeti kezelésű előirányzatok területén végzett kimagasló költségvetési és pénzügyi tevékenységéért;

Lunczner Zoltánnénak, a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály nyugalmazott ingatlan-nyilvántartási szakügyintézőjének négy évtizede az ingatlan-nyilvántartásban végzett kimagasló, elkötelezett tevékenységéért, nyugdíjba vonulása alkalmából;

Márvány Péternének, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály kérelemkezelési szakreferensének egy évtizede a mezőgazdasági igazgatási szakterületen, kiemelten az állattenyésztési támogatások kezelésében végzett kiváló tevékenységéért;

dr. Ing. Palik Lászlónak, a zselízi Biocentrum tulajdonosának a felvidéki bio-mezőgazdaságban és kereskedelemben elért eredményeiért, az ökogazdálkodásban végzett példamutató tevékenységéért;

Pozsonyi András Csabának, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság monitoring koordináló referensének a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében végzett kutató- és szervező munkájáért, állományfelmérő tevékenységéért;

dr. Ripka Géza Ferencnek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság nyugalmazott osztályvezetőjének több évtizede a növény- és talajvédelmi szakigazgatás területén végzett nemzetközileg is elismert, kimagasló tudományos tevékenységéért, publikációs munkájáért;

Sápi Kálmánné jászsági őstermelőnek a fóliasátras biozöldségek termesztésében, a hagyományos családi receptek alapján kézműves technikákkal készült savanyúságok előállításában és kereskedelmében elért sikereiért;

dr. Szani Zsoltnak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság fajtakísérleti referensének két és fél évtizede a hazai genetikai alapok fejlesztése területén végzett kiváló témavezetői munkájáért, publikációs tevékenységéért;

Szemerics Antalnak, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Szentgotthárdi Erdészet fahasználati előadójának három évtizede a fahasználati és kereskedelmi területen végzett kiváló munkájáért, ügyviteli tevékenységéért;

Varga Ferencnének, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság vagyongazdálkodási ügyintézőjének több évtizede a vagyonelemek leltározásában, a nyilvántartások vezetésében végzett kiemelkedő tevékenységéért, nyugdíjba vonulása alkalmából;

Váli Bélának, az Agrárminisztérium Gazdálkodási Főosztály pénzügyi referensének az egyes gazdálkodási feladatok szabályozottságának biztosításában, a szerződések költségvetési véleményezésében végzett kimagasló munkájáért;

Vári Enikőnek, az Agrárgazdasági Kutató Intézet tudományos munkatársának a KÖFOP-VIZEK operatív program keretében az öntözéses gazdálkodás megvalósulásában, a Digitális Agrár Stratégia előkészítésében végzett kimagasló munkájáért;

Versné György Editnek, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság környezeti-nevelési szakreferensének két évtizedes kiváló ökoturisztikai tevékenységéért, az erdei iskolai programokban végzett környezeti-nevelési munkájáért;

dr. Vidóczi Henriettnek, a SEFAG Zrt. Iharosi Erdészet erdőművelési ágazatvezetőjének az erdészeti növényvédelem területén, különösen a cserebogár fajok elleni eredményes munkájáért, az erdőtelepítésben és –felújításban végzett kiváló tevékenységéért.

 

 
 
 

magyarmezogazdasag.hu

Kapcsolódó cikkek

Súlyos műszaki és higiéniai hiányosságok miatt függesztette fel a Nébih egy fővárosi sütőüzem tevékenységét

2018. február 06. 09:13
Súlyos élelmiszerbiztonsági hiányosságok miatt azonnali hatállyal felfüggesztette a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) egy budapesti finom pékáru és cukrászati termék előállító üzem működését. A hatósági szakemberek több mint 580 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból azok lejárt minőségmegőrzési ideje és nyomon követhetetlensége okán, valamint az egységben tapasztalt műszaki és higiéniai hiányosságok miatt. A Nébih a még forgalomban lévő késztermékek visszahívását is elrendelte.

Beteges munkavállalás - A bért féltjük a táppénztől

2018. július 10. 07:50
Látszólag egyre kevesebbet betegeskednek a magyar munkavállalók, valójában azonban csak a fizetésüket féltik. Joggal.