Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a FAGOSZ és a NAK

2021. június 29. 08:40
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gazdasági kamaraként a lehetőségeihez mérten igyekszik figyelemmel kísérni és javítani az erdészeti vállalkozások gazdálkodási körülményeit. Hasonló cipőben több szervezet is jár az országban, jó esetben nem konkurálva egymással, hanem egymást erősítve, együttműködve. A NAK erre törekszik, amit együttműködési megállapodásokkal is megerősít.
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a FAGOSZ és a NAK

A NAK az Agrárminisztérium kiemelt stratégiai partnere. Ezzel párhuzamosan a NAK 2021. június 10-én Mezőfalván, a Szántóföldi Napok szakkiállításon a Nemzeti Földügyi Központtal és a Soproni Egyetemmel, majd 2021. június 24-én az „Írjuk együtt a magán erdőgazdálkodás jövőjét!” című szakmai tájékoztató fórumsorozat Pápai állomásán a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetséggel (FAGOSZ), valamint a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségével (MEGOSZ) kötött, az erdészeti ágazatot érintő együttműködési megállapodást.

Az erdőgazdálkodási ágazatot nemzeti és nemzetközi szinten sok kihívás éri napjainkban. Az erdőhöz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó környezet- és természetvédelmi elvárások az elmúlt időszakban – vélt vagy valós társadalmi aggodalmakra hivatkozva – jelentősen megnövekedtek. A klímaváltozás ezt a folyamatot tovább erősíti, illetve az erdőtulajdonosok és az erdőgazdálkodók saját érdekévé is teszi az erdők kedvezőtlen környezeti hatásokhoz való alkalmazkodásának az elősegítését.

Mindezek önmagukban is komoly feladatokat jelentenek. Tetézi azonban a nehézségeket, hogy ezzel párhuzamosan az elmúlt években a gazdálkodási feltételek – csak a legfontosabbakat számba véve, a munkaerőhiány és a munkaerő árának növekedése, a régi gépek kiöregedése és a technológiaváltás miatt elodázhatatlan beruházások szükségessége, valamint annak költségnövelő hatásai, és a váratlanul jelentkező értékesítési nehézségek – is látványosan romlottak, illetve romlanak.

“Tulajdonosi háttértől függetlenül, az erdőgazdálkodási ágazat egyre égetőbbé váló problémája a feldolgozóipari kapacitások szűkössége, a meglévő fafeldolgozók technológiai elavultsága.
Az erdőgazdálkodási ágazat környezetvédelmi jelentőségén túlmutatva, kiemelendő, hogy az ágazat nyersanyagproduktuma az emberi élettér mindennapi szükségleteit szolgálják, mint például épületelemek, bútor, csomagolás, energiatermelés.
A fa, mint természetes és megújuló nyersanyag, figyelemmel az országfásítási program célkitűzéseire is, a faállománnyal borított területek további gyarapodása révén egyre nagyobb mennyiségben fog rendelkezésre állni.
A fagazdaság alapvető érdeke a megtermelt nyersanyag hazai, lehetőleg minél magasabb szintű, hatékony feldolgozásának elősegítése. “

A FAGOSZ-NAK együttműködési megállapodás egyik különösen fontos részlete

Külön kiemelendő, hogy bár az erdőgazdálkodás fő termékére, a faanyagra továbbra is nagy szükség van, a felhasználási szokások a fatermékek széles körét érintően átalakulóban vannak. Ez különösen igaz a tűzifa minőségű faanyagra, amit kényelmi és időjárási okok miatt a lakosság is egyre kevésbé keres, és amit más karbonsemleges vagy megújuló energiaforrások preferálása miatt az energiaszektorból is kiszorulhat. A változások a hazánkban általános lombos fa alapanyagot különösen érinthetik, hiszen annak a feldolgozási és egyéb felhasználási lehetőségei szűkebbek.

A hazai erdők valamivel több, mint felét kitevő állami erdők túlnyomó többségét évtizedek óta huszonkét állami tulajdonban álló erdészeti társaság kezeli. A magánerdőkben a birtok- és gazdálkodási viszonyok lényegesen elaprózottabbak, ami az erdőgazdálkodás hatékonyságát és versenyképességét ebben a szektorban általában inkább rontja. Ráadásul a magán erdőgazdálkodás közel félmillió erdőtulajdonosból, és közel negyvenezer erdőgazdálkodóból álló szervezetrendszerét a jogszabályi környezet változásai következtében a közeljövőben jelentős átrendeződés érheti.

Az említett és a még fennálló kihívások minden bizonnyal leküzdhetőek, de az erdőgazdálkodásban és a faiparban a piaci szereplők, a szaktárca, a szakmai szellemi műhelyek a szakmai szervezetek és a NAK szorosabb együtt gondolkodását és együttműködését igényli. Az együttműködési megállapodások megkötésével a NAK ezt kívánja elősegíteni, illetve erre kívánja felhívni a figyelmet.

 

www.fataj.hu

Kapcsolódó cikkek

Agrárium 2020 gazdaságszerkezeti összeírás

2020. február 24. 08:24
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020. május 15. és június 30. között teljes körű mezőgazdasági összeírást hajt végre „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel.

Ezekre kell odafigyelni, hogy a koronavírust ne követhesse egy másik súlyos fertőzés!

2020. május 11. 08:00
A világjárvány alatt huzamosabb időre lezárt épületek és üzemek újranyitásakor kiemelt figyelmet kell fordítani azok ivóvízhálózatának, használati melegvízrendszerének, valamint légkezelő- és klímaberendezéseinek biztonságos üzemeltetésére, vizsgálatára. A pangó szakaszok ugyanis komoly mikrobiológiai kockázatot jelenthetnek, különös tekintettel a Legionella baktériumra, amely akár legionellozist, halálos betegséget is okozhat, hívták fel a figyelmet laboratóriumi szakemberek.