A BIOGAZDÁLKODÁSÉ A JÖVŐ

2023. január 13. 13:11
Kihívásokban bővelkedő év volt 2022, a nehézségek azonban ismét arra figyelmeztetnek, hogy a változó világban felértékelődnek és támpontot biztosítanak a jövőálló agroökológiai termelési módszerek. Nem véletlen, hogy az agrárvilág ebbe az irányba halad, ez a jövő – olvasható a tavaly fennállásának 10. évfordulóját ünneplő Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKI) évértékelőjében.
A BIOGAZDÁLKODÁSÉ A JÖVŐ
A biotermeléshez és átálláshoz minden eddiginél több uniós és hazai forrás áll a magyar gazdák rendelkezésére, a 2022-ben megszületett hazai öko cselekvési terv pedig a szektor további fejlődését ösztönzi. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) szerteágazó és bővülő kutatásaival, valamint az EU-s projektekben növekvő szerepvállalásával erősíti a hazai tudásátadást és a fenntarthatósági fordulatot.
 
Klímaváltozás, természetes élőhelyek csökkenése, talajdegradáció, COVID világjárvány. Évek óta jelen levő kihívások, amelyeket 2022-ben tovább nehezített a körülöttünk zajló háborús konfliktus és energiaválság. Fokozottan rávilágítanak a biztonságos élelmiszerellátás fontosságára, vagyis a helyben, fenntartható módszerekkel megtermelt, egészséges és elérhető élelmiszerek stratégiai szerepére. A kémiai növényvédő szerekre és műtrágyákra alapozott mezőgazdaság irányából egyre inkább az agroökológiai módszereket alkalmazó termelés felé mutatnak. 2022-ben ezeket az irányokat tovább erősítette és ösztönözte az agrártámogatási rendszer. A biogazdálkodásba bevont területek részaránya az elmúlt években dinamikusan emelkedett, elérve 2020-ban a 6,12 százalékos területrészarányt. A 2022-ben indított ötéves öko támogatási programban pedig közel 3500 gazdálkodó nyert, több mint 150.000 hektár területtel. Ugyanakkor a kémiai növényvédő szerek és szintetikus műtrágyák exponenciális árnövekedése is arra sarkallja a gazdálkodókat, hogy alternatív megoldásokat keressenek. Mindennek, valamint nem utolsó sorban a tudatosabb fogyasztói igények felerősödésének tükrében évről évre több figyelmet kapnak az ökológiai gazdálkodást segítő tudományos kutatások.
 
2022 év elején megszületett a Nemzeti Cselekvési Terv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (ÖCsT) című agrárminisztériumi dokumentum, amely az ágazat 2022–2027 közötti fejlesztési irányait határozza meg. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet tízéves kutatói, valamint hazai és nemzetközi ökogazdálkodási tapasztalatával vállalt szerepet a dokumentum előkészítésében. Májusban, az immár hagyományos Ökogazdálkodási Ágazati Napon az agrárszakma áttekintette a hazai ökológiai gazdálkodás aktuális trendjeit és kihívásait, fókuszba állítva a stratégiai dokumentumot. A tanácskozáson a szakemberek ismételten rávilágítottak arra, hogy az ökológiai gazdálkodás erősen tudásintenzív módja a mezőgazdasági termelésnek, ezért kiemelt szerep jut a jövőben a képzési, tanácsadási és innovációs rendszereknek, amelyekre a Közös Agrárpolitika keretében minden eddiginél több uniós és hazai forrást biztosít az Agrárminisztérium.
 
2022-ben tizedik alkalommal szervezett Kelet-Közép Európa szekciót a világ vezető biovásárán, a BIOFACH-on az ÖMKi. Magyarországot régiós zászlóvivőként jegyzik a világ legnagyobb bio témájú seregszemléjén, 2022-ben az esemény részeként magas szintű szakpolitikai képviselők vitatták meg a kelet-közép-európai országok ökológiai mezőgazdaságának aktuális helyzetét.
 
„Kutatóintézetünk szerepvállalása az EU legfontosabb stratégiai projektjeiben folyamatosan erősödik. Magyarország érdekeit képviselve hozzájárulunk a Talaj Misszió sikeres megvalósításához, az európai Agroökológiai Partnerség előkészítéséhez, illetve régiós szinten a BIOEAST-ben képviseljük a hazai agroökológiai kutatási irányokat. Jó pár olyan tevékenységünk, amit tíz éve kicsiben kezdünk el, 2022-ben ért el odáig, hogy az európai szintű stratégiákban is meghatározó helyet foglal el. Az ÖMKi részvételi On-farm kutatási hálózata például ilyen. Az Európai Uniós szerepvállalás révén rálátásunk és beleszólásunk van abba, hogyan alakulnak az agrárkutatás és -fejlesztés meghatározó irányvonalai, és képviselni tudjuk a hazai érdekeket.” – utalt a kutatóintézet szerepére a szakmai fórumon Dr. Drexler Dóra, az ÖMKi ügyvezetője, az IFOAM Organics Europe alelnöke.
 
A kutatóintézet - folytatva a megkezdett munkát - 2023-ban is gyakorlatorientált kutatás-fejlesztéssel és tudásátadással mozdítja elő a biogazdálkodás és az ökológiai termékpályák fejlesztését hazai és Európai Uniós szinten egyaránt.
 
„A jövő évtől azt várjuk, hogy új kutatásokkal, az eddigiek mellett agrárközgazdasági oldalról is jobb rálátást tudunk biztosítani a hazai biotermelésre és az arra való átállás gazdasági vonzataira. Célunk, hogy megerősödjön az öko szaktanácsadás, és bővüljön azoknak a gyakorlati oktatóanyagoknak a tárháza, amelyekkel támogatni tudjuk a bioművelést választó gazdálkodókat és hobbikertészeket.” – mondta el Dr. Drexler Dóra. 
 
forrás: agrarunio.hu
 

Kapcsolódó cikkek

Innovatív fermentációs technológia javíthatja a takarmányozás eredményességét

2023. október 31. 13:44
A végtermékek többféle gazdasági haszonállat takarmányadagjában is felhasználhatóak.
 
Hazai gabona- és fehérjeforrásokra illetve ezek melléktermékeire alapozott innovatív nedves fermentációs technológia adaptálása és továbbfejlesztése a gazdasági haszonállatok termelési és állategészségügyi státuszának javítására.
 

Változik a föld elővásárlási joga

2023. december 11. 08:56
A földek vonatkozásában gyakorolható elővásárlási jognak a veszélyhelyzet ideje alatti különös szabályairól szóló rendelet módosította a helyi földművesek földszerzésére vonatkozó rendelkezéseket. Eszerint csak szántó, legelő (gyep), illetve rét művelési ágban nyilvántartott földrészlet vagy kizárólag ilyen, illetve ilyen mellett kivett művelési ágú alrészletet tartalmazó földrészlet megszerzése esetén nem gyakorolható az államot megillető elővásárlási jog.