GENERALI Felelősség- és munkajogvédelmi biztosítás

GENERALI Felelősség- és munkajogvédelmi biztosítás

GENERALI Kollektív Csoportos Jogvédelmi és Munkavállalói Felelősségbiztosítás

Jogvédelmi szolgáltatás keretében lehetőség van jogi eljárási költségek térítésére, mint a biztosítottat képviselő ügyvéd megbízási díja, eljárási illeték és egyéb jogi költség megtérítésére, perveszteség esetén a perrel kapcsolatos összes költség megtérítésére meghatározott mértékig.

A munkavállalói felelősségbiztosítás mentesíti a biztosítottat olyan személyi és dologi károk megtérítése alól, amely károkért a munkajog szabályai szerint a munkáltatóval szemben kártérítési felelősséggel tartozik. Ezzel a biztosítással a biztosított munkavállaló mentesül a sérelemdíj megfizetése alól, ha a munkáltató személyiségi jogát megsértette és olyan magatartással áll közvetlen összefüggésben, amelyért kártérítési felelősség terheli.