Csökkent a németországi agrárfoglalkoztatottság

2024. május 13. 10:10
A közelmúltban nyilvánosságra hozott statisztikai adatok szerint sajátos kettősség alakult ki a német mezőgazdaságban.
Miközben az agrár-vállalkozásokban foglalkoztatottak száma – elsősorban az idénymunkások számának csökkenése folytán – mérséklődött, egyre több gazdaság támaszkodik kiegészítő jövedelemforrásra.
Csökkent a németországi agrárfoglalkoztatottság
A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2022 márciusa és 2023 februárja közötti időszakban mintegy 876 ezer munkavállalót foglalkoztattak a német mezőgazdaságban.
 
A KORÁBBI, 2020. ÉVI FELMÉRÉSHEZ KÉPEST EZ 7 SZÁZALÉKOS, AZAZ MINTEGY 62 EZER FŐS CSÖKKENÉST JELENT. NÉGY ÉVVEL EZELŐTT MÉG MINTEGY 938 EZER MUNKAVÁLLALÓT TARTOTTAK NYILVÁN A MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMEKBEN.
A vizsgált időszakban egy-egy vállalkozás átlagosan 3,4 munkavállalót foglalkoztatott, ami valamivel szintén elmarad a négy évvel korábbi 3,6-es átlagtól. Ugyanezen időszakban a gazdaságok száma kb. 3 százalékkal, mintegy 255 ezerre szintén csökkent.
 
A német agráriumban továbbra is meghatározó a családtagok alkalmazása. A már említett, 2022 márciusa és 2023 februárja közötti időszakban csaknem 400 ezer munkavállaló, az agráriumban foglalkoztatott összes munkavállaló kb. 45 százaléka tartozott ebbe a kategóriába. A mintegy 243 ezer idénymunkás részaránya 28, míg a 235 ezer állandó alkalmazott a teljes foglalkoztatotti létszám 27 százalékát tette ki.
Több mint három évtizeddel a német újraegyesülés után a régi és az új tartományok között továbbra is markáns különbségek mutatkoznak a foglalkoztatás típusát illetően.
Míg a régi, („nyugati”) szövetségi tartományokban a családi alkalmazottak az összes munkavállaló közel felét, 49 százalékát teszik ki, addig a keleti („új”) tartományokban ez az arány nem több 20 százaléknál.
 
Az egykori NDK területén az állandó alkalmazottnak az ágazatban foglalkoztatottakon belüli aránya 56 százalék, a nyugati tartományok üzemeivel szembeni különbség a Szövetségi Statisztikai Hivatal szerint az üzemek társasági formái különbözőségében keresendő. A foglalkoztatott idénymunkások arányát tekintve kelet és nyugat között nincs ilyen markáns különbség, e csoportnak a teljes létszámon belüli részaránya – a régi tartományok 28 százalékos mutatójával szemben – a keleti tartományokban 23 százalék.
 
A statisztikai hivatal adataiból az is kiderül, hogy egyre több mezőgazdasági vállalkozás támaszkodik második, kiegészítő tevékenységre.
2020-ban a gazdálkodók közel fele nyilatkozott úgy, hogy részben kiegészítő bevételi forrásból gazdálkodik, ám ez az arány 2022 március és 2023 február közötti időszakban 54 százalékra emelkedett.
A KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK SORÁBAN A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERMELÉSE JÁTSZIK VEZETŐ SZEREPET, EBBŐL AZ ÉRINTETT GAZDASÁGOK 47 SZÁZALÉKA SZEREZ KIEGÉSZÍTŐ JÖVEDELMET.
 
Az erdőgazdálkodást a gazdaságok 27 százalék használja második fő pillérként, míg a saját termékek közvetlen értékesítésével 26 százalék foglalkozik. A további kiegészítő tevékenységek, illetve az abból származó pótlólagos bevételek sorában a fafeldolgozás és a szálláshelyek üzemeltetése érdemel említést.
Forrás: magyarmezogazdasag.hu

Kapcsolódó cikkek

TIZENEGY ORSZÁG HALLGATÓI KAPTAK DIPLOMÁT A MAGYAR KORMÁNY ÉS A FAO KÖZÖS ÖSZTÖNDÍJPROGRAMJA KERETÉBEN

2023. július 07. 14:38
Az Agrárminisztérium 2023. július 6-án rendezte meg hagyománnyá váló rendezvényét, a végzős ösztöndíjasok búcsúztatóját. Jordánia, Georgia, Ghána, Etiópia, Algéria, Egyiptom, Libanon, Nigéria, Fülöp-szigetek, Kazahsztán és Üzbegisztán diákjai azért jöttek Magyarországra, hogy növényorvos, vízgazdálkodó mérnök és növénytermesztő diplomát szerezzenek az Agrárminisztérium támogatásával.

Akár 30 százalékkal nőhet az agrárium termelékenysége — a nők kellenek hozzá

2023. május 11. 16:03
Jelentős előrelépést biztosíthatnak a munkájukkal.
 
Rossz sztereotípia, hogy a kistelepüléseken nincs meg a lehetőség a nőknek az agráriumban, hiszen jelentősen javult a nők és a családok helyzete vidéken, az agrárvállalkozások területén sok a jelentős előrelépés– mondta a Nemzeti Agrárkamara alelnöke, Süle Katalin a Magyar Közgazdasági Társaság fórumán – írja a novekedes.hu