Dunaferr: hamis iratokkal akarják elfoglalni a gyárat

2021. április 20. 08:11
Küszöbön a bérgyártás
Dunaferr: hamis iratokkal akarják elfoglalni a gyárat

Az elmúlt napokban a dunaújvárosi vasmű modernkori történetének legújabb fejezete bontakozott ki a szemünk előtt, ami alapján mostanra még határozottabban kijelenthetjük: nem a piacgazdasághoz méltó, ami most a térség legnagyobb foglalkoztatójánál történik. Ebben a helyzetben állt ki az újságírók elé Nagy Péter, a vállalat jogi képviselője, hogy ismertesse, miért és hogyan akarta átvenni a Dunaferr irányítását a kisebbségi ukrán tulajdonos, és ez miért volt illegitim. Részletesen bemutatta bizonyítékokkal alátámasztva (amelyekről azonban fotót nem készíthettünk, mert jelenleg folyamatban van a nyomozás a Nemzeti Nyomozó Irodánál), hogy az ukrán akciók során hogyan használtak fel hamis okiratokat és hogy a folyamatba már bekapcsolódott az orosz Vnyesekonombank, mert megelégelte az ukránok akcióját. Arról is beszélt, hogy a társaság jövője szempontjából meghatározó megállapodást írtak alá a kazah érdekeltségű, de osztrák hátterű Safin Handels Gmbh-val, aki eddig is fontos beszállítója volt a vasműnek. Az előszerződés alapján egy bérgyártás körvonalazódik a gyárban, amit most a cég jogi képviselője is megerősített nekünk. A sajtótájékoztatón megkerestük Mikó Istvánt, aki magát a Steelhold Limited törvényes meghatalmazottjának tekinti és reagált az elhangzottakra.

A Dunaferr nem tudja kihasználni az acélpiac konjunktúráját

Nagy Péter, a vállalat jogásza részletesen bemutatta a vállalattal kapcsolatos vitákban szereplő hamisított dokumentumokat, meghatalmazásokat és összefoglalta a hétfői sajtótájékoztatóján azt is, hogy mindezekre a társaság milyen jogi lépésekkel válaszolt.

A menedzsment felkért arra, hogy tájékoztassam a sajtó képviselőit a valós helyzetről, a felkérés azért is történt, mert az elmúlt hónapokban negatív sajtóhírek olyan mértékű bizalomvesztést okoztak a partnerekben, amelyek ezen keresztül több mint 6 milliárd forintos kárt okoztak a cégnek - indította Nagy Péter, aki szerint ez közvetlenül tőkehiányban mutatkozik meg. Később ezzel kapcsolatban részletezte, hogy összeállítás alatt van egy keresetlevél a Vasas Szakszervezet ellen, miszerint nyilatkozataikkal 5,7 milliárd forintos veszteséget okoztak a cégnek és be fogják perelni az illetőket.

A beszállítók a negatív nyilatkozatok megjelenése után már nem 60 napos fizetési határidővel szállítottak, hanem előre kérték a teljesítés összegét, a támogatásokat, hiteleket elzárták a partnerek, ami nehezítette a vasmű helyzetét, ezért nem tudja kihasználni a társaság az acélipari konjunktúrát. Nagy Péter arra is kitért, hogy a 2019-es acélipari válság, valamint a 2020 tavaszán, a koronavírus-járvány okozta krízis csak fokozta a társaság nehéz helyzetét, majd jött az ukrán kisebbségi tulajdonosok akciója, ami állítása szerint további forrásokat vont ki a cég működéséből.

Nagy Péter elismerte, hogy az acélpiac jelenleg is dübörög. A vevőik könyörögnek, hogy értékesítsen számukra a Dunaferr (akár 50%-os árréssel is el tudnák adni termékeiket), azonban a nehézségek miatt csak 30%-on tud termelni a gyár. Ha kellő tőkeellátottsággal rendelekezne a Dunaferr, akkor ki tudná használni a konjunktúrát, de felhívta a figyelmet arra, hogy az anyagköltség mellett havonta 2 milliárd forintot kell kifizetnie a bérekre és a járulékos költségeket is teljesíteni kell (pl. energiaszámlák).

Tulajdonosi viszonyok, érdekek

A vállalat jogásza részletesen bemutatta, hogyan látta az elmúlt bő fél évet az ISD Dunaferr és annak vezetése. Emlékeztetett: a Dunaferr tulajdonosa közvetlenül a ciprusi székhelyű Steelhold Limited (99,6%-ban). A Steelhold Limited felett is áll egy tulajdonosi struktúra 25% - 1 szavazata van Szergej Tarutának, 25% - 1 szavazata Oleg Mmkrtchannak, a Vnyesekonombanknak 50% + 2 szavazata van a tulajdonosi döntéshozatalban. A tulajdonosi döntéshozatal szemléltetése érdekében bemutatta a korábbi évek gyakorlatát. A társaság legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely évente legalább egyszer ülésezik. Ez alatt van az igazgatóság, amely a Dunaferr alapszabálya szerint sok kérdésben dönthet. Jelenleg azonban nincs igazgatósága és felügyelőbizottsága sem a vasműnek. Az operatív vezetésért a cég menedzsmentje felel, erre jött létre már rég a társaság szervezete, a napi menedzsmentet a társaság legfőbb általános vezérigazgató-helyettese irányítja. Ezeket a hatásköröket a cég szervezeti és működési szabályzata szabályozza, amit az igazgatóság hagy jóvá. Ennek értelmében például a legfőbb általános vezérigazgató-helyettes gyakorolja a munkáltatói jogokat bizonyos vezetők esetében, míg az alegységek esetében a vezetők. Arra a felvetésünkre, hogy ki képviseli a céget, miközben Evgeny Tankhilevich ilyen irányú megbízatása lejárt tavaly szeptemberben (nem is gyakorol azóta aláírási jogot), Nagy Péter úgy felelt: az elmúlt 10 évben is ügyleti, ügyletcsoporti meghatalmazások mentén működött operatív szinten a vállalat, minden vezető munkavállaló meghatalmazást kapott a feladatai ellátására.

Amikor korábban közgyűlés került összehívásra a Dunaferr esetében, akkor a Steelhold Limited részéről mindig érkezett egy képviselő. A Steelhold Limited tulajdonosaitól megkapta a mandátumát meghatározott időre, korábban konszenzusos döntéshozatal volt jellemző a tulajdonosok részéről. A Vnyesekonombank 3 igazgatósági tagot delegált az igazgatóságba, így az orosz állami fejlesztési bank emberei többségben voltak az igazgatóságban.

A kálvária tavaly szeptember 30-án kezdődött, ekkor mondott le a 3 igazgatósági tag, szükségessé vált, hogy új tagok kerüljenek megválasztásra. Közben a felügyelőbizottság mandátuma is lejárt.

Ezt követően indult meg az ukrán kisebbségi tulajdonos által indított folyamat. Ennek során Szergej Taruta ukrán tulajdonos akkor és azóta is megpróbálja átvenni az ISD Dunaferr Zrt irányítását. Megválasztották az igazgatóságot, de ezt nem tehette, mert együttes eljárási joga van csak Tarutának - ismertette a cég verzióját Nagy Péter, aki felidézte, hogy maga a Dunaferr is beadott kérelmet tavaly a cégbírósághoz, hogy rendezzék az igazgatóság helyzetét. Ismertetése szerint ugyanis ha az igazgatósági tagok lemondása miatt működésképtelenné válna a cég, akkor igazgatóság lemondása csak 60 nappal később lép hatályba. Ez a 60 napos határidő viszont már novemberre csúsztatta volna az ő lemondásukat, ami már beleesett a veszélyhelyzet időszakába, ami azóta is fennáll. Ebben a veszélyhelyzeti időszakban viszont az igazgatósági tagok tagsága automatikusan meghosszabbodik ha a tagság a veszélyhelyzet ideje alatt járna le.

A második akciót Mikó István vezette, a Steelhold Limiteden keresztül. Nagy Péter szerint hamis meghatalmazásokat készítettek, amelyek arra vonatkoztak, hogy bizonyos személyeket - a Dunaferr szerint - érvénytelen módon felruháztak, akik eljárhatnak a Steelhold Limited nevében a Dunaferr ügyeiben.

Nagy Péter ciprusi eredeti dokumentumokkal, bírósági végzésekkel, tanúk hivatalos nyilatkozatával igyekezett bemutatni, hogy miért hamisak azok a dokumentumok, amelyeket a Steelhold Limited nevében Mikó István felmutat. A ciprusi igazságügyi minisztérium is kimondta, hogy a dokumentumokon található fontos kellék (aposztil) nem valódi és ezért a hamis meghatalmazás nem keletkeztet semmilyen jogviszonyt. Ebben az ügyben az NNI elrendelte a nyomozást, ami folyamatban van, ezért ezekről a hamisítványokról és azok hamisítványát bizonyító végzésekről, dokumentumokról képet ezúttal nem készíthettünk.

Közben viszont a Steelhold Limited hamisított papírokkal meghatalmazott személye beadta a cégbírósághoz a dokumentumokat annak érdekében, hogy összehívják a vasmű közgyűlését. Nagy Péter szerint ezek a dokumentumok megtévesztették a székesfehérvári bíróságot, és ezért összehívták a közgyűlést, ezt tervezik május 6-ára.

A Dunaferr vezetése azonban kikérte a bíróságtól a jogi dokumentumokat és 3 napos nyilatkozattételi határidőt adott a bíróság arra, hogy a Dunaferr megtalálja azokat a ciprusi személyeket, akiknek a nevei szerepeltek a hamisított okmányokon. A Dunaferr 1 nap alatt megtalálta az illetőket, akik eskü alatt nyilatkoztak arról, hogy semmilyen meghatalmazáshoz nem adták a nevüket a Steelhold Limited esetében.

Ez a fajta, látszólag Cipruson keresztül elindított akcióhullám lépésre késztette a legnagyobb tulajdonost, a Vnyesekonombankot is - mondta Nagy Péter. A VEB pert indított Cipruson, ahol kimondták: a beperelteknek megtiltja a ciprusi per befejezéséig, hogy eljárjanak a Dunaferr ügyeiben.

Nagy Péter elmondása szerint a Vnyesekonombank leszögezte nekik: nem hatalmazott meg senkit, hogy eljárjon a nevében, sem a Steelhold Limitedet, sem a VEB-et nem képviselhetik a Dunaferr ügyében.

A vállalat jogi képviselője kőkorszakinak nevezte azt a módszert, amivel az előző hétvégén megpróbálták átvenni a gyár területének irányítását.

A kilátások

Az üzleti kilátásokról is szó volt a hétfői eseményen, azonban a vállalat jogásza azt hangoztatta, hogy egy másik eseményen részletesen lesz szó a jövőbeli üzleti tervekről, a befektető bevonásáról és a szerződések részleteiről. Ezen a hétfői eseményen a jogi, tulajdonosi, érdekeltségi vitákat igyekeztek rövidre zárni.

Nagy Péter elmondása szerint a kazah hátterű, de Ausztriában bejegyzett Safin Handels is érdeklődik a Dunaferr iránt. Szerinte a befektető megtalálása az egyetlen útja a kilábalásnak. Ismertetése szerint a Safin tavaly szeptember óta gyakorlatilag működteti a céget, eredetileg fontos beszállítója a vasműnek. A vasmű nehézségei miatt azonban tavaly decemberben változtatott a hozzáállásán, a Dunaferr vevői direktben a Safinnak fizetnek, mert a vasmű engedményezte az árbevételének egy részét a Safin felé. Nagy Péter arról is beszélt, hogy ettől függetlenül van saját bevétele a vasműnek.

KÖZBEN BEJEGYZÉS ALATT VAN A SAFIN DONAU NEVŰ CÉG, AMELY 100%-BAN A SAFIN HANDELS TULAJDONA ÉS AMIVEL A DUNAFERR MÁR ALÁÍRTA AZ ELŐSZERZŐDÉST A DUNAFERR MŰKÖDTETÉSÉRŐL, ÍGY A VASMŰ ABBAN BÍZIK, HOGY EZ AZ ÜGYLET RENDEZI A TÁRSASÁG HELYZETÉT HOSSZABB TÁVON IS.

A szerződésben megmunkálási megállapodásról van szó a cég jogi képviselője szerint, vagyis a Safin garantálja a Dunaferrnek a szükséges anyagok beszállítását, a vasmű pedig elvégzi a gyártást és az értékesítést. Arra az újságírói felvetésre, hogy ez egy bérmunka megállapodás, Nagy Péter úgy felelt, hogy ez azon túlmutat, nem arról van szó ugyanis, hogy idehozzák az alapanyagokat, a cég pedig lehengereli, de a gyakorlatban bérgyártáshoz hasonló megoldás valósul meg. A Safin cégnek szüksége volt garanciákra, ezért kötötték meg az előszerződést.

A működtetésről szóló előszerződést Sevcsik Mónika HR igazgató írta alá a Dunaferr részéről - tudtuk meg Nagy Pétertől, aki arról is beszélt, hogy jelenleg nincs jogerőre emelkedett felszámolási végzés a társasággal szemben. Mivel még nem beszélhetünk befektetői döntésről, ezért nem volt szükséges magasabb szintű jóváhagyás a döntéshez (pl. igazgatóság), elég volt egy menedzsment-döntés erről.

A befektetői megállapodást akkor tudják aláírni, ha a bíróság visszavezeti az orosz igazgatósági tagokat, erre a bírósági döntésre azonban még várnak. Ezzel kapcsolatban azonban törvényességi eljárást indított a Székesfehérvári Törvényszék. A törvényszéknek ugyanis az az álláspontja, hogy Nagy Péter csak úgy adhatta volna be december 4-én a kérelmet az igazgatósági tagok idejének meghosszabbításáról, ha december 4-én lett volna törvényes képviselő a Dunaferrben, aki ezt a kérelmet benyújtja. Az én meghatalmazásom azonban érvényesen született korábban - utalt arra Nagy Péter, hogy őt még korábban Tankhilevich cégvezető, amikor még cégvezető volt, meghatalmazta e feladat ellátására. Jogi kérdést kell itt tisztázni: a magyar bírói gyakorlat egyértelmű abban a tekintetben, hogy ha valaki kiad egy meghatalmazást, de közben megszűnik az ő tisztsége, akkor attól még az általa adott meghatalmazás érvényes - érvelt Nagy Péter. Ha jogszabály hosszabbítja meg valakinek a megbízatását, akkor az nem kérelemre való bejegyzés, hanem a jogszabálynak megfelelő döntés kellene legyen, ez egy zárt rendszer - vélekedett.

Arra a felvetésre, hogy ha lemondtak, akkor miért térnének vissza az igazgatóságba a bíróság döntése után, Nagy Péter kifejtette: ez nem függ az ő beleegyezésüktől. Ha a jogszabály meghosszabbítja a lemondásuk hatályát, az nem függ attól, hogy ők ezt elfogadják, vagy sem - magyarázta a jogász. Az a lényege, hogy ne tudják elhagyni a céget és lássák el a feladatukat - tette hozzá. Nem a bíróság helyezi őket vissza, hanem a jogszabály hosszabbítja meg a lemondásuk hatályát, amit a bíróság átvezet a cégjegyzéken - vetítette előre az általa várt szcenáriót Nagy Péter. Nekik nem kell még egy elfogadó nyilatkozatot aláírni - vélekedett. Arra a felvetésre, hogy mi lesz akkor, ha ők a gyakorlatban nem akarnak részt venni a döntéshozatalban, hiszen feltehetően okkal mondtak le, Nagy Péter azt mondta:

ezt ők nem tehetik meg, hiszen ha van egy igazgatóság és ha egy cég ilyen helyzetben van, akkor azt nem lehet megúszni, hogy az igazgatóság ne üljön össze és ne hozza meg a döntéseket.

Azt hogy ők miért mondtak le, Nagy Péter nem tudta megmondani. Ők azok az orosz igazgatósági tagok voltak, akiket a Vnyesekonombank delegált a Dunaferr igazgatóságába.

Reagált Mikó István

A Steelhold Limited meghatalmazottjának nevezi magát továbbra is Mikó István, akit a sajtótájékoztató után értünk el. Felvetésünkre, hogy a Dunaferr jogásza azt mondta, hogy a meghatalmazásai és dokumentumai hamisítványok, Mikó István közölte: a Székesfehérvári Törvényszék ellenőrizte ezeket és felülellenőriztette, miután elrendelte a hiánypótlást és ezeknek az iratoknak a megerősítését kérte be a ciprusi bíróságtól. Ezek olyannyira nem hamisítványok, hogy a törvényszék ezek alapján rendelte el május 6-ára a Steelhold Limited kezdeményezésére a Dunaferr közgyűlésének összehívását.

Arra a felvetésre, hogy a ciprusi illetékesek (a Steelhold Limited állítólagos igazgatója, aki Mikó Istvánnak adta a meghatalmazást, és a ciprusi dokumentum ciprusi hatósági igazolója) eskü alatt vallották, hogy ilyen meghatalmazáshoz nem adták a nevüket, Mikó István úgy felelt, hogy a másolatot tették eléjük, az eredeti példány a közjegyzőnél megvan. Rámutatott arra is, hogy ha valaki helyett aláírnak egy dokumentumot, akkor az első dolga, hogy feljelentést tesz ellenük, a másik dolga, hogy megtámadja ezt a meghatalmazást és visszavonják. A ciprusi felek részéről azonban nincs ilyen eljárás, március 17-én ezért nyilatkozott a bíróság, hogy a beadott dokumentumokat elfogadja.

Arra a kérdésünkre, hogy mi várható a május 6-ára összehívott közgyűlésig, kijelentette: addig birtokba veszik a területet. Továbbra is azt gondoljuk, hogy a mi eljárásunk a tulajdonos képviseletében teljesen jogszerű - fejtette ki érdeklődésünkre Mikó István, aki szerint a Steelhold Limited tulajdonhoz való jogát senki sem gátolhatja meg, birtokba veszik a területet.

Arra is kitért, hogy szerinte a vasműnek alapszabálya van, és nincs szervezeti és működési szabályzata. Megismételte ez alapján azon korábbi kijelentését, miszerint a Dunaferr nevében szerződést aláírók nem is írhattak volna alá semmilyen szerződést.

SZÍNTISZTÁN A TULAJDONOS ÉS A VNYESEKONOMBANK MEGBÍZÁSÁBÓL LÁTJA EL FELADATÁT MIKÓ ISTVÁN - TUDTUK MEG A MEGHATALMAZOTTÓL.

Azt is hozzátette, hogy józan eszű ember nem gondolhatja, hogy valaki egy reggel úgy kel fel, hogy elfoglal egy gyárat. Az orosz VEB részéről Igor Shuvalov elnök támogatja a mostani feladata ellátásában - ezt is megtudtuk Mikó Istvántól, amikor azt vetettük fel, hogy Nagy Péter szerint már a Vnyesekonombank is akcióba lendült, mert nem akarja, hogy átvegyék a cég irányítását.

Milyen helyzetben jött a társaság mostani bejelentése?

A dunaújvárosi vasmű nehéz helyzetének legutóbbi felvonása egy évvel ezelőtt áprilisban kezdődött, a cégvezetés akkor közölte, hogy a járvány súlyos kihívásokat okozott, és ezért csúszik a bérek kifizetése, valamint akkori közlése szerint tavaly júniusra elfogyott a rendelésállománya. Májusban a kilátások még komorabbak voltak a koronavírus okozta gazdasági krízis tovagyűrűző hatása miatt. Augusztusban kapták az újabb hidegzuhanyt a dolgozók, amikor a munkáltató bejelentette, hogy felmondja a kollektív szerződést. Ezt követően október óta minden hónap elején rendszeresen kapja a közel 5000 dolgozó a lesújtó hírt: az ISD Dunaferr törvénysértő módon csak két részletben képes teljesíteni a fizetéseket. Az addig kialakult helyzetre a Dunaferr szakszervezetei tavaly novemberben felhívták a kormány három miniszterének figyelmét, gyakorlatilag egy segélykiáltást intéztek a döntéshozók felé, ami a jelek szerint azóta sem talált meghallgatásra.

Tavaly decemberben már a széles nyilvánosság előtt zajlott a tulajdonosi harc a vasműért:

  • az egyik oldalon áll a (másik oldal által legitimitásában megkérdőjelezett) menedzsment, Evgeny Tankhilevich korábbi cégvezető, mostanában általános-, legfőbb vezérigazgató-helyettes, valamint Sevcsik Mónika HR-igazgató és Nagy Péter ügyvéd, akik már tavaly december óta új stratégiai partnert és befektetőt ígértek.
  • míg a másik oldalon az igazgatóság egyetlen cselekvőképes tagja, Tatyana Taruta, aki tavaly decemberben állítása szerint megkezdte a cég törvényes működésének helyreállítását (igazgatóság és felügyelőbizottság), és súlyos állításokat fogalmaz meg a mostani vezetésről.

Ebben a helyzetben mindkét fél hangoztatja igazát, dokumentumokat lobogtatva, viszont a magyar kormány látványosan hátrahúzódott az ügyben. Amikor kommunikál is ezzel kapcsolatban, akkor csak távolságtartóan annyit közöl, hogy a társaság magántulajdonban van, így annak ügyeivel nem tudnak foglalkozni. Jelzésértékű volt ugyanakkor, hogy Dunaújváros és térsége ipar- és területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosának kinevezését tavaly december 31-i határidővel visszavonta a miniszterelnök. Közben az ígért befektetők elmaradtak, sem a Liberty Steel, sem az állítólagos kazah befektetőről már nincs hír.

A VASMŰ TEHÁT IDÉN MÁRCIUSRA TELJESEN MAGÁRA MARADT

(saját bevallása szerint is a csőd szélén áll, valamint felszámolási eljárás is indult ellene, és végrehajtás is), és nem tudni, hogy a sorsa (és rajta keresztül az egész térség gazdaságának kilátása) valójában kinek a kezében van. Velünk maradt viszont a két marakodó fél, akiknek a vitája márciusban, majd áprilisban is szintet lépett.

  1. Jól látható módon márciusban a jelenlegi menedzsment kihívói stratégiát váltottak és (állításuk szerint) a többségi tulajdonos meghatalmazásával újult erővel lendültek akcióba. Megjelent a képben Mikó István ügyvéd, aki saját közlése szerint a tulajdonos válságmenedzsment körében meghatalmazottként jár el, mert közlése szerint a tulajdonos és a finanszírozó bank együttesen döntött úgy, hogy azonnali beavatkozás szükséges. A cég átvételét akarják elérni, rendkívüli közgyűlést is tartottak, ahol új vezetést választottak. Ezt azonban a Dunaferr jelenlegi vezetése sem hagyta szó nélkül, ukrán agresszoroknak nevezve a másik oldalt.
  2. Ebben a helyzetben érkeztünk el az április 16-i péntek estéhez, amikor is ötven fős, külső biztonsági őrökből álló csoport akart bejutni péntek este Dunaújvárosba. Később kiderült: Mikó István a vagyonvédelmi csapattal akarta birtokba venni a többségi tulajdonos nevében a gyárat, a rendőrség azonban közbelépett. A történtek ellenére a vasgyár esti műszakváltása rendben zajlott. Mikó István azt ígérte: legközelebb nagyobb erőkkel vonul be a városba a gyárért. Hogy ezt pontosan mikor tervezi, egyelőre nem tudott válaszolni, csak annyit mondott, remélhetőleg minél előbb, mert a cég felszámolása a küszöbön áll. A külső megfigyelők, a dunaújvárosi és térségbeli lakosok, illetve a társaság több ezer dolgozója, partnerei, beszállítói csak értetlenül állnak a helyzet előtt. Mindkét oldal magatartását megkérdőjelezve.

Összefoglalóan tehát elmondhatjuk:

 

  • A cég kritikus időszakot él át, likviditás és működés szempontjából, a termelés alacsony szinten pörög, komoly acélipari konjunktúráról maradva így le.
  • Közben a tulajdonosi jogok gyakorlásáért ádáz csata folyik.
  • Az ígért befektetők elmaradtak, viszont bekerült a képbe egy Safin Dunaferr nevű társaság, amelynek az osztrák bejegyzésű Safin Handelshez van köze. Kérdés, hogy kik állnak a cég mögött és milyen valós szándékokkal rendelkezik.
  • A kormány inaktívan szemléli az eseményeket.
  • A cég dolgozóit ez a helyzet joggal elbizonytalanítja, a hónapok óta tartó kilátástalanság miatt egyre többen kérdőjelezik meg a cég működésének stabilitását házon belülről.

www.portfolio.hu / www.szakszervezetek.hu

Kapcsolódó cikkek

Állítsuk meg a nők elleni erőszakot a munkahelyeken

2018. november 27. 07:43
Az Európai Szakszervezeti Szövetsége (ETUC) és a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) felszólítja a kormányokat és a munkáltatókat, hogy vessenek véget a dolgozó nők életével való játéknak és támogassák a munka világában az erőszak és zaklatás ellen egy erős és befogadó nemzetközi munkaügyi norma elfogadását. Támogassuk az ILO egyezmény elfogadását!

Kollégája mérgezte meg a szendvicsét, amitől meghalt a német férfi

2020. január 13. 08:41
Egy fiatal német férfi meghalt, mitán négy évet töltött kómában, mert kollégája megmérgezte az ebédjét, írja a BBC.