Durva volt a hangnem – menesztették a jegyzőt

2018. november 14. 08:18
A durva hangnemű kommunikáció a beosztottakkal, a bántó kifejezések használata sérti a munkatársakkal való alkotó együttműködés követelményét, ezért bizonyítottsága megalapozza a "vezetője bizalmát elvesztette" felmentési ok jogszerűségét – mondta ki a Kúria.

A Kúria Sajtótitkárságának közleménye szerint az Mfv. II. 10.074/2018. számú ügy felperese 2010. december 20-ától jegyzői munkakörben, áthelyezéssel létrejött közszolgálati jogviszonyban állt az alperes alkalmazásában. 

A polgármester és a jegyző között a felmentést megelőző egy évben feszült viszony alakult ki, amelynek következtében a munkáltatói jogkör gyakorlója 2015. november 3-án a jegyző (a felperes) köztisztviselői jogviszonyát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Kttv.) 63. § (2) bekezdés e) pontja alapján a "vezetője bizalmát elvesztette" indokra hivatkozással 2016. január 5-ével felmentéssel megszüntette. 

A felmentés indokolásában – egyebek mellett – utalt arra, hogy a felperes a hivatalban dolgozó köztisztviselőkkel nem alkalmazza a vezetőhöz méltó szóbeli kommunikáció eszközeit, amikor többször bántóan közli az információkat a kollégáival. Emiatt az elmúlt időszakban volt olyan munkakörét megfelelő szakmai tudomással ellátó köztisztviselő, aki felmentését kezdeményezte.

A felperes keresetében – felmentése jogellenességének jogkövetkezményeként – 24 havi illetményének megfelelő átalánykártérítés és 4 havi illetményének megfelelő végkielégítés megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Álláspontja szerint a felmentés indokolása nem felel meg a világosság követelményének, az okok általános jelleggel kerültek meghatározásra. A felperes vitatta a felhozott indokok valóságát is.

Az alperes a kereset elutasítását kérte.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította. Ítéletének indokolásában a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként megállapította, hogy a felperes a kollégák egy részével szemben használt kifejezései és kijelentései, valamint azok bántó jellege és a munkahelyen előidézett hatása a "vezetője bizalmát elvesztette" felmentési indokot megalapozta.

A felperes fellebbezése alapján eljárt törvényszék ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és az alperest 8 474 000 forint átalánykártérítés, valamint ezen összeg kamatainak megfizetésére kötelezte. Ítéletének indokolása szerint az alperes fellebbezése alapján a törvényszéknek a Kttv. 66. § (1) bekezdése alapján azt kellett értékelni, hogy a bizalomvesztés alapjául meghatározott indokok a Kttv. 76. § (1) vagy (2) bekezdése alá tartozó kötelezettségszegésnek minősülnek-e. A rendelkezésre álló adatokból arra következtetett, hogy az elsőfokú bíróság által megjelölt indokok – a kulturált ügyintézés, munkatársakkal való együttműködés szabályainak megszegése – a Kttv. 76. § (1) bekezdés d) pontjába ütköző kötelezettségszegés volt, ezért az alperesnek méltatlanságra alapított felmentésre vagy fegyelmi eljárás elrendelésére lett volna lehetősége. 

A Kúria az alperes felülvizsgálati kérelme alapján a törvényszék ítéletét hatályon kívül helyezte és a közigazgatási és munkaügyi bíróság ítéletét helybenhagyta. Ítéletének indokolásában megállapította, hogy a durva, bántó kifejezések használata, a beosztottakkal való szóbeli kommunikáció hangneme sértette a vezetőkkel és a munkatársakkal való alkotó együttműködés követelményét, ezért bizonyítottsága megalapozza a "vezetője bizalmát elvesztette" felmentési ok jogszerűségét [Kttv. 63. § (2) bekezdése e) pont, 66. § (1) bekezdés, 76. § (2) bekezdés] – olvashato a kuria-birosag.hu-n.

adozona.hu

Kapcsolódó cikkek

„Az aktív idősödésről generációkon átívelő megközelítésben”

2021. május 14. 08:55
2021. április 23-án került sor a magyar szociális partnerek szakmai egyeztetésére az Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kezdeményezésére az Aktív Időskor és Generációk közötti szolidaritás elnevezésű autonóm megállapodás átvételéről.

Bántalmazott nő állást keres

2018. szeptember 24. 08:17
Miután az ebbe a körbe tartozók is elég gyakran kérnek segítséget, a problémákat is látom, amiket esetleg az őket jóindulatúan alkalmazni kívánó munkáltatói oldal nem. Az átlagos álláskeresőkhöz képest nagyon sok specifikum van, amit érdemes tudni, ha tudjuk, hogy ilyen helyzetben lévő álláskeresővel van dolgunk.