Enyhített a támogatási szabályokon az agrártárca a koronavírus miatt

2020. március 19. 18:46
Habár a koronavírus okozta humán járványügyi helyzet nem érinti az állatjóléti támogatás igénylésének rendjét, a támogatási feltételek teljesítése a járvány miatt nehézségekbe ütközhet - tájékoztatta az agrárszektor.hu-t az Agrárminisztérium. Éppen ezért a termelőknek lehetőségük van bizonyos esetekben vis maior bejelentést tenni

A koronavírus-járvány a magyar mezőgazdaság szinte minden szektorára hatással van, így kíváncsiak voltunk arra, a járványügyi helyzet érintheti-e valamilyen módon az állatjóléti támogatás igénylésének rendjét. Az Agrárminisztériumtól lapunk azt a tájékoztatást kapta, hogy az állatjóléti támogatások kapcsán beérkező igények feldolgozásához és kifizetéséhez minden szükséges eszköz rendelkezésre áll, így az a megszokott rendben történik. Mind a 2019/2020 évi baromfi állatjóléti támogatás III. negyedévére, mind a sertéshízó és tenyészkoca állatjóléti támogatásra beérkezett kérelmek feldolgozásán a Magyar Államkincstár (Kincstár) és a Kormányhivatalok folyamatosan dolgoznak. Ugyanakkor számos kérelem esetében hiánypótlásra volt szükség, ezek kiküldése a termelők részére azonban már megtörtént. A Kincstár tervei szerint a döntések meghozatala március végére megtörténhet.

Az Agrárminiszérium ugyanakkor azt is tudatta az agrárszektor.hu-val, hogy habár a humán járványügyi helyzet nem érinti az állatjóléti támogatás igénylésének rendjét, a rendkívüli helyzetre való tekintettel azonban különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatási feltételek teljesítése a járvány miatt nehézségekbe ütközhet. Mint írták: az ügyfeleknek az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és vis maiorral összefüggő egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet alapján lehetőségük van vis maior bejelentést tenni, amennyiben

  • a vis maior helyzet miatt valamilyen támogatási feltételt nem tudnak betartani, vagy
  • nem tudják már a betartását vállalni. 

Hozzátették, arra azért fontos figyelniük a termelőknek, hogy a támogatási feltételek nem teljesítéséhez kapcsolódó jogkövetkezmények alól csak abban az esetben lehet mentesülni, ha a vis maior bejelentést a Magyar Államkincstár által e célra rendszeresített elektronikus formanyomtatványán megteszik.

Az Agrárminszitérium lapunkkal azt is közölte, hogy a szaktárca jelenlegi információi alapján a közvetlen támogatások és a vidékfejlesztési intézkedéseket érintő támogatási jogcímek esetén a megszokott rendben történik a folyamatban lévő kifizetések előkészítése. A Magyar Államkincstár által adott tájékoztatás alapján nem merült fel technikai vagy egyéb, a járványügyi helyzetre visszavezethető nehézség, amely a 2019. évi kérelmek kifizetését hátráltatná. A tavaly tavasszal benyújtott kérelmek után 2019 októbere óta a 166 ezer gazdálkodó már több mint 350 milliárd forint terület- és állatalapú közvetlen támogatást kapott meg eddig. A Kincstár a végkifizetéseket március végén illetve április elején kezdi meg mind a vidékfejlesztési program, mind a közvetlen támogatások esetében.

Ezzel együtt az idei évi kérelmezési folyamat előkészítése is tervszerűen zajlik, az egységes kérelem beadására – az előzetes terveknek megfelelően – április 6-ától nyílik lehetőség 43 jogcím esetében. Az idei egységes kérelem benyújtás időszaka főszabály szerint (május 15-ig szankciómentesen, utána pedig szankcióval) június 9-ig lesz nyitva. Ezzel együtt megjegyzendő, hogy a nem várt kérelem beadási nehézségek kezelésére is mód nyílhat, ugyanis a Európai Bizottság 2020. március 17 döntése alapján– tagállami döntéstől függően – június 15-ig meghosszabbítható a kérelem beadási határideje. A teljes intézményrendszer – mind a Magyar Államkincstár, mind a Kormányhivatalok – erre készülnek.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, mivel lényeges új elemmel nem kell számolni a kérelembeadás folyamatában, a megszokott eljárásrend szerint lehet a kérelmeket beadni, mely révén a gazdálkodók számára közel 450 milliárd forintnyi támogatás lesz majd elérhető. Az elektronikus beadó felület által nyújtott lehetőségek széles körben biztosítják a termelők számára a zökkenőmentes beadás lehetőségét. Ugyanakkor ajánlott azok számára, akik nem saját maguk, hanem meghatalmazott vagy technikai közreműködő közreműködésével kívánják beadni a kérelmüket, hogy minél előbb gondoskodjanak a meghatalmazásról, illetve – amennyiben szükséges – kérelmezzenek ügyfél azonosítószámot a Kincstárnál - hangsúlyozta az agrártárca. 

 

agrarszektor.hu

Kapcsolódó cikkek

A gazdálkodási napló tartalmában változások várhatóak

2020. május 19. 07:59
A napló tartalmában lényegesen nem változik, de érdemes figyelni az esetleges jelzéseket.

Agrártámogatások: csak a betartható feltételeket fogadjuk el

2020. szeptember 29. 09:19
Az ambíciózus költségvetést és a gyakorlatban is végrehajtható szabályozást várja el hazánk az új uniós agrárpolitikától. Az uniós miniszterek október végén juthatnak egyezségre az agrártámogatások reformjáról, ám ezt követően még a bizottsággal és a parlamenttel is meg kell állapodniuk.