Erdővagyon és erdőgazdálkodás 2019.

2020. november 18. 08:51
A Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztálya megjelentette a magyar erdők jellemző adatait bemutató Erdővagyon és erdőgazdálkodás Magyarországon 2019 c. kiadványát, kiegészítve a legfontosabb statisztikák számokban kifejezett értékeit táblázatos formában tartalmazó brosúrával.
Erdővagyon és erdőgazdálkodás 2019.

A kiadvány fő témáját idén az Európai Erdők által kidolgozott, az erdők állapotát, ill. az erdőgazdálkodást jellemző indikátor értékek képezik.

A korábbi évekhez képest újdonság, hogy a megszokott, főként grafikonokat tartalmazó leporelló kiegészült a legfontosabb statisztikák számokban kifejezett értékeit táblázatos formában tartalmazó brosúrával is.

Míg azonban az előbbi témája - mindig kicsit más szemszögből jellemezve hazánk erdeinek állapotát - évről-évre változik, az idén első alkalommal megjelenő, Magyarország erdeinek összefoglaló adatai tartalma állandó lesz. A két leporelló így egymást kiegészítve nyújt teljesebb képet elsősorban a szakmai érdeklődök számára.

 

Az Országos Erdőállomány Adattár naprakész információkat tartalmaz a magyarországi erdőkről, erdőgazdálkodásról. Az adatok különféle szakmai kiadványokban, statisztika gyűjteményekben érhetők el.

 

A 2019-re vonatkozó összeállítás elektronikus változata a NÉBIH Magyarország erdeivel kapcsolatos adatok című oldalán található. Ugyanitt érhetőek el az úgynevezett leporellók a 2007-2018. évekre is. Ezek nyomtatásban is megjelennek. (Angolul pedig itt találhatóak a magyar erdőkre, erdőgazdálkodásra vonatkozó adatok.)

Erdővagyon, Erdő- és Fagazdálkodás Magyarországon200720082009201020112012201320142015201620172018. Aki több év leporellóit is megnézi, láthatja, hogy azok nem teljesen egyformák, hanem más és más témára koncentrálnak.

 

Az erdőgazdálkodás indikátorai

 

Mind a társadalom, mind a politika részéről egyre hangsúlyosabb igény, hogy az erdők állapotát és az erdőgazdálkodást számszerűsíthető mérőszámok alapján lehessen megítélni. Az Európai Erdők (Forest Europe) és az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) együttműködve számos ilyen indikátort dolgozott ki, amelyek aktuális értékeiről ötévente európai és világszintű adatgyűjtés folyik. A legfrissebb, a tavalyi év során összeállított statisztikák - előre modellezést alkalmazva - az erdők 2020. évi állapotára vonatkoznak. Ebben a kiadványban egyes mérőszámok hazai értékeit bemutatva kívánunk az olvasó számára képet nyújtani a magyar erdők jelenlegi helyzetéről.

 

Összefoglaló adatok

A fenntartható erdőgazdálkodás egyik fő célja a társadalom faanyagszükségletének kielégítése, vagyis a fahozam hosszú távon való biztosítása. A hozam az erdők növedékéből ill. annak változásából becsülhető. Magyarországon az évi növedék az utóbbi időszakban közel állandó, 13 millió m3 körüli volt. Megfigyelhető ugyanakkor, hogy a fenyvesek növedéke kissé csökkent, az egyéb kemény lombos, valamint a hazai nyáras és egyéb lágy lombos állományok növedéke pedig enyhén nőtt. Míg a lassan növő tölgyesek és bükkösök növedékének koreloszlása többé-kevésbé kiegyenlített, addig az egyéb, gyorsabb növekedésű faállománytípusok esetében inkább haranggörbe alakú. Mindkét eloszlástípus a jelenlegi fahozam, a véghasználatra elérhető fatérfogat fenntarthatóságát jelzi a lombhullató erdők esetében, hiszen a növedék korszerkezetéből adódóan a vágásérettségi kort elérő fatérfogat az elkövetkező időszakban közel állandó, vagy egyre növekvő mennyiségű lesz. Fenyvesek esetében a 25 évesnél fiatalabb korosztály csekély növedéke miatt hosszú távon a véghasználható fatérfogat csökkenése várható. Ennek hátterében a természetvédelmi ill. erdővédelmi okok miatt végrehajtott fenyves-lombos állománycserék állnak.

Az Európai Erdők által kidolgozott indikátorok nem csupán magára az erdőre vonatkoznak, több mérőszám az erdőgazdálkodókkal kapcsolatos információkat összegzi. Magyarországon a teljes erdőterület 44 %-át kitevő, nem állami tulajdonban lévő erdők a gazdálkodás szempontjából térben elaprózottak, hiszen az egy erdőgazdálkodó által kezelt terület jóval kisebb az állami tulajdonú erdőkhöz képest. További problémát jelent a gazdálkodó nélküli területek magas aránya, ill. az erdőgazdálkodók kiöregedése.

Az erdőgazdálkodók átlagos életkora 60 év feletti.

 

 

Erdővagyon, Erdő- és Fagazdálkodás Magyarországon 2019

Magyarország erdeinek összefoglaló adatai 2019 - táblázatos

 

Forrás: NFK Erdészeti Főosztály

 

fataj.hu

Kapcsolódó cikkek

Tanuld meg szeretni az erdőt és ma ölelj át egy fát!

2019. március 21. 07:28
Ma van az Erdők Nemzetközi Napja.

Tüneményes otthon lett az egykori lószállítóból

2020. január 29. 09:56
A kis lakóautó 16000 dollárba kerül, és akár lakókocsiként is személyautó után rögzíthető.