EU állami támogatási szabályok felülvizsgálata

2022. január 14. 08:01
Azaz: A Bizottság észrevételeket kér a mezőgazdasági, erdészeti és halászati ágazatra vonatkozó uniós állami támogatási szabályok javasolt felülvizsgálatáról 2022. március 13-ig.
 
EU állami támogatási szabályok felülvizsgálata

 

Észrevétel: Ez nem csak a KAP-on keresztüli, de a tisztán nemzeti forrásból származó támogatási lehetőségeket is szabályozza.

A legfontosabb részek az úgynevezett Guidelines-ban vannak draft_AGRI_guidelines_0.pdf (europa.eu) az erdészeti fejezetben. (98 oldal, pdf, angolul.) Az erdészeti fejezet tartalomjegyzéke angolul és lejjebb magyarul (zárójelben az oldalszám):

Chapter 2. Aid for the forestry sector (79)

 • 2.1. Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (80)
 • 2.1.2. Aid for the establishment, regeneration or renovation of agro-forestry systems (82)
 • 2.1.3. Aid for the prevention and restoration of damage to forests from forest fire, natural disasters, adverse climatic events which can be assimilated to natural disaster, other adverse climatic events, plant pests, catastrophic events, climate change related events and investments in maintaining the health of forests (82)
 • 2.1.4. Aid for investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems (84)
 • 2.1.5. Aid for investments in forestry technologies and in processing, in mobilising and in marketing of forest products (84)
 • 2.1.6. Aid for investments in infrastructure related to the development, modernisation or adaptation of forestry (84)
 • 2.2. Aid for area-specific disadvantages resulting from certain mandatory requirements in forest areas (85)
 • 2.3. Aid for forest-environment and climate services and forest conservation (85)
 • 2.4. Aid for knowledge exchange and information actions in the forestry sector (87)
 • 2.5. Aid for advisory services in the forestry sector (87)
 • 2.6. Aid for cooperation in the forestry sector (88)
 • 2.7. Start-up aid for producer groups and organisations in the forestry sector (89)
 • 2.8. Other aid to the forestry sector with ecological, protective and recreational objectives (90)
 • 2.8.1. Aid for specific forest actions and interventions with the primary objective to contribute to maintaining or to restoring forest ecosystem and biodiversity or the traditional landscape (90)
 • 2.8.2. Aid for maintaining and improving the soil quality and ensuring a balanced and healthy tree growth in the forestry sector (91)
 • 2.8.3. Restoration and maintenance of natural pathways, landscape elements and features and natural habitat for animals in the forestry sector (91)
 • 2.8.4. Aid for maintaining roads to prevent forest fires (91)
 • 2.8.5. Aid to make good the damage in forests caused by protected animals (92)
 • 2.9. Aid in the forestry sector aligned with the agricultural aid measures (93)
 • 2.9.1. Aid for research and development in the forestry sector (93)
 • 2.9.2. Aid for forestry land consolidation (94)

Ugyanez magyarul (automata fordítással):

2. fejezet. Az erdészeti ágazatnak nyújtott támogatás (79)
2.1. Beruházások az erdőterületek fejlesztésébe és az erdők életképességének javításába (80)
2.1.2. Az agrár-erdészeti rendszerek létrehozásához, felújításához vagy felújításához nyújtott támogatás (82)
2.1.3. Az erdőtüzek, természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenségek, növényi kártevők, katasztrofális események, az éghajlatváltozással összefüggő események okozta károk megelőzésére és helyreállítására nyújtott támogatás, valamint az erdők egészségének megőrzésére irányuló beruházások (82).
2.1.4. Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességét és környezeti értékét javító beruházások támogatása (84)
2.1.5. Az erdészeti technológiákba, valamint az erdészeti termékek feldolgozásába, mobilizálásába és forgalmazásába történő beruházások támogatása (84)
2.1.6. Az erdőgazdálkodás fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez vagy alkalmazkodásához kapcsolódó infrastrukturális beruházásokhoz nyújtott támogatás (84)
2.2. Az erdőterületekre vonatkozó egyes kötelező követelményekből eredő területspecifikus hátrányokhoz nyújtott támogatás (85)
2.3. Erdő-környezetvédelmi és éghajlati szolgáltatásokhoz, valamint az erdővédelemhez nyújtott támogatás (85)
2.4. Az erdészeti ágazatban a tudáscseréhez és a tájékoztatáshoz nyújtott támogatás (87)
2.5. Az erdészeti ágazatban nyújtott tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (87)
2.6. Az erdészeti ágazatban folytatott együttműködéshez nyújtott támogatás (88)
2.7. Az erdészeti ágazat termelői csoportjainak és szervezeteinek indulási támogatása (89)
2.8. Az erdészeti ágazatnak nyújtott egyéb, ökológiai, védelmi és rekreációs célú támogatások (90)
2.8.1. Az erdei ökoszisztémák és a biológiai sokféleség vagy a hagyományos táj fenntartásához vagy helyreállításához való hozzájárulást elsődlegesen célzó konkrét erdészeti intézkedésekhez és beavatkozásokhoz nyújtott támogatás (90)
2.8.2. A talajminőség fenntartásához és javításához, valamint a fák kiegyensúlyozott és egészséges növekedésének biztosításához nyújtott támogatás az erdészeti ágazatban (91)
2.8.3. A természetes útvonalak, tájképi elemek és jellegzetességek, valamint az állatok természetes élőhelyének helyreállítása és fenntartása az erdészeti ágazatban (91)
2.8.4. Az erdőtüzek megelőzése érdekében az utak karbantartásához nyújtott támogatás (91)
2.8.5. A védett állatok által az erdőkben okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás (92)
2.9. Az erdészeti ágazatban a mezőgazdasági támogatási intézkedésekkel összehangolt támogatás (93)
2.9.1. Kutatási és fejlesztési támogatás az erdészeti ágazatban (93)
2.9.2. Az erdészeti földterületek konszolidációjához nyújtott támogatás (94)

Az alábbiak pedig a Bizottság társadalmi konzultációra felhívási szövegének másolata.


Az Európai Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy tegyenek észrevételeket a mezőgazdasági, erdészeti és halászati ágazatra vonatkozó, felülvizsgált állami támogatási szabályokkal kapcsolatban. A javasolt felülvizsgálat célja, hogy a hatályos szabályokat hozzáigazítsa a jelenlegi uniós stratégiai prioritásokhoz, különösen a közös agrárpolitikához (KAP), a közös halászati politikához (KHP), valamint az európai zöld megállapodáshoz. A tagállamok és más érdekelt felek 2022. március 13-ig válaszolhatnak a konzultáció kérdéseire.

Margrethe Vestager, versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök a következőket nyilatkozta: „A mai javaslatok célja annak biztosítása, hogy a mezőgazdasági, erdészeti és halászati ágazatra vonatkozó állami támogatási szabályok alkalmasak legyenek a zöld átállás elősegítésére. Ezenkívül a felülvizsgált szabályoknak köszönhetően a tagállamok könnyebben és gyorsabban tudnak támogatásokat nyújtani, anélkül, hogy az a verseny indokolatlan torzulásához vezetne az egységes piacon. Felkérünk minden érdekelt felet arra, hogy ossza meg velünk véleményét.”

A konzultáció a mezőgazdasági, erdészeti és halászati ágazatra alkalmazandó különféle állami támogatási szabályok, nevezetesen az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014. évi európai uniós iránymutatásoka mezőgazdasági csoportmentességi rendeleta halászati és akvakultúra-ágazat számára nyújtott állami támogatások felülvizsgálatára vonatkozó iránymutatása halászati csoportmentességi rendelet és a halászati de minimis rendelet javasolt felülvizsgálatára terjed ki.

A Bizottság elvégezte a mezőgazdasági és erdészeti ágazatra alkalmazandó meglévő szabályok értékelését, valamint jelenleg értékeli a halászati ágazatra vonatkozó szabályokat is. A konzultáció tárgyát képező javaslatok figyelembe veszik az összegyűjtött információkat.

Mindezek alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a vizsgált szabályok jól működnek és általában megfelelnek a célnak. Nagyrészt megfelelnek az érintett ágazatok igényeinek, és egyben hozzájárulnak a szélesebb körű, többek között a környezetvédelemmel, valamint a növény-, állat- és általában a közegészségüggyel kapcsolatos uniós szakpolitikai célkitűzések eléréséhez is.

Ugyanakkor az értékelésből az is kiderült, hogy a meglévő szabályokat célzottan felül kell vizsgálni, többek között pontosítani kell egyes fogalmakat, továbbá a meglévő szabályokat még jobban egyszerűsíteni és észszerűsíteni kell, valamint ki kell azokat igazítani, hogy jobban figyelembe vegyék a piaci és technológiai fejleményeket és az EU jelenlegi stratégiai prioritásait, többek között különösen az európai zöld megállapodásta „termelőtől a fogyasztóig” stratégiát és a biodiverzitási stratégiát. Ezenkívül a szabályokat ki kell igazítani annak érdekében, hogy a tagállamok gyorsan bevezethessék a megreformált közös agrárpolitikát (KAP) és az új Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapot (ETHAA).

Ezzel összefüggésben a Bizottság számos módosítást javasol a különféle szabályokban, többek között a következőket:

 • Az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatás. A javaslat értelmében a Bizottság úgy fogja tekinti, hogy a tagállamoknak a megreformált KAP keretében, a KAP-stratégiai terveik részeként végrehajtott intézkedései összhangban vannak az uniós állami támogatási szabályokkal, hogy ezáltal az állami támogatás jóváhagyására irányuló eljárást gyorsan el lehessen végezni. A javaslat továbbá új támogatási kategóriákat vezet be, amely támogatások értékelése és elfogadása az iránymutatás szerint történne, például a növény-, állat- és a közegészség védelme érdekében az idegenhonos inváziós fajok és az új betegségek által okozott fertőzések megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra nyújtott támogatást. Ezenkívül a javasolt módosított iránymutatás jobban ösztönzi a környezet és az éghajlat szempontjából előnyös erdőgazdálkodási intézkedéseket (ún. erdő-környezetvédelmi és éghajlati szolgáltatások) azáltal, hogy a biológiai sokféleséggel, az éghajlattal, a vízzel vagy a talajjal kapcsolatos szolgáltatások és a karbongazdálkodási rendszerek esetében az elszámolható költségek 120%-ára növeli a maximális támogatási intenzitást.
 • A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet. A Bizottság javasolja, hogy a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó intézkedések támogatási intenzitása igazodjon a megreformált közös agrárpolitikán (KAP) alapuló KAP-stratégiai tervekben szereplő intézkedések támogatási intenzitásához. A Bizottság javasolja továbbá, hogy vonatkozzon csoportmentesség a támogatási intézkedések új kategóriáira, például a védett állatfajok által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatásra, valamint a Natura 2000 területeken elhelyezkedő mezőgazdasági földterületek esetében felmerülő többletköltségek ellentételezésére nyújtott támogatásra.
 • A halászati és az akvakultúra-ágazat számára nyújtott állami támogatások felülvizsgálatára vonatkozó iránymutatás. A Bizottság új támogatási intézkedések bevezetését javasolja, amelyek értékelését a Bizottság az iránymutatás szerint végezné el, különösen az idegenhonos inváziós fajok és az új betegségek által okozott fertőzések megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra nyújtott támogatást, valamint a védett állatfajok által okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatást (kivéve, ha azokra csoportmentesség vonatkozik). A javasolt iránymutatás-tervezet emellett a szabályok egyértelműsítését és észszerűsítését javasolja több területen, például a legkülső régiókbeli halászflották megújítására nyújtott támogatásra vonatkozóan. Ennek célja, hogy javuljon az iránymutatás-tervezet olvashatósága, ezáltal pedig – a tapasztalatokat is szem előtt tartva – könnyebbé váljon annak alkalmazása és egyértelműbb magyarázatot nyújtson a tagállamok számára.
 • A halászati csoportmentességi rendelet. A Bizottság javasolja, hogy a támogatási intézkedések új kategóriái mentesüljenek a Bizottság felé történő bejelentésre és a bizottsági jóváhagyásra vonatkozó kötelezettség alól, különös tekintettel a védett állatfajok által okozott károk ellentételezésére, valamint az egyes kedvezőtlen időjárási körülmények által okozott károk ellentételezésére nyújtott támogatásokra.
 • A halászati de minimis rendelet. A Bizottság javasolja a csekély összegű támogatások halmozott összegére vonatkozó tagállamonkénti felső határ aktualizálását a legfrissebb ágazati adatok alapján.

A konzultáció tárgyát képező javaslatok és a nyilvános konzultációkkal kapcsolatos valamennyi információ elérhető:

 • a mezőgazdasági és erdészeti ágazat, valamint a vidéki térségek tekintetében itt,
 • a halászati ágazat tekintetében pedig itt.

Következő lépések

A ma indított konzultáció mellett a felülvizsgált mezőgazdasági csoportmentességi rendelet és halászati csoportmentességi rendelet tervezetét, valamint a felülvizsgált halászati de minimis rendeletet a Bizottság és a tagállamok két találkozó keretében is megvitatják. Az elsőre a konzultációs időszak vége felé, a másodikra pedig a tervezeteknek a nyilvános konzultáció során kapott információk alapján történő felülvizsgálatát követően kerül sor. Az iránymutatás-tervezetet a Bizottság a konzultációs időszak vége felé tartandó többoldalú találkozón is megvitatja a tagállamokkal.

A Bizottság így biztosítani fogja, hogy a tagállamoknak és más érdekelt feleknek egyaránt elegendő alkalmuk legyen a bizottsági javaslattervezetekkel kapcsolatos észrevételeik megtételére.

A felülvizsgált szabályok elfogadására a tervek szerint 2022 végén kerül sor.

Háttér-információk

mezőgazdasági és a halászati csoportmentességi rendelet a Szerződéssel összeegyeztethetőnek nyilvánítja az állami támogatások egyes konkrét kategóriáit, és mentesíti azokat a Bizottság felé történő előzetes bejelentésre és bizottsági jóváhagyásra vonatkozó követelmény alól, amennyiben eleget tesznek bizonyos feltételeknek.

A szóban forgó mentesítés jelentős egyszerűsítés, amely lehetővé teszi a tagállamok számára a gyors támogatásnyújtást, amennyiben teljesülnek az egységes piacon belüli verseny torzulását korlátozó feltételek. E szabályoknak köszönhetően az állami támogatási intézkedések jelentős hányadát – a mezőgazdasági ágazatban például mintegy 80%-át – a tagállamok immár anélkül hajtják végre, hogy szükség lenne a Bizottság előzetes jóváhagyására. Ez összhangban van a Bizottság azon megközelítésével, miszerint a hangsúlyt arra kell helyeznie, hogy többet és gyorsabban valósítson meg azokon a területeken, ahol ez indokolt, viszont kevesebbet tegyen ott, ahol a tevékenysége nem jár hozzáadott értékkel.

mezőgazdasági csoportmentességi rendeletben és a halászati csoportmentességi rendeletben meghatározott szabályok kiegészítik a mezőgazdasági, erdészeti és a halászati ágazatra alkalmazandó iránymutatásban meghatározott szabályokat. Ezek állapítják meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a Bizottság azt értékeli, hogy a csoportmentesség alá nem tartozó, és ezért a Bizottságnak bejelentendő állami támogatási intézkedések összeegyeztethetők-e az egységes piaccal. Ez a két szabályrendszer alkotja együttesen a mezőgazdasági, erdészeti és halászati ágazatban nyújtott állami támogatásokra vonatkozó átfogó szabályozást.

A de minimis rendeletek mentesítik a kis összegű támogatásokat az állami támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályok hatálya alól, mivel a Bizottság megítélése szerint azok nincsenek hatással az egységes piacon folytatott versenyre és kereskedelemre. Következésképpen csekély összegű támogatás a Bizottság előzetes bejelentése és jóváhagyása nélkül nyújtható.

Forrás: EU Bizottság / www.fataj.hu

Kapcsolódó cikkek

7 készség, amit nem veszélyeztetnek a robotok

2019. augusztus 05. 08:12
Az automatizációrót, a robotok térhódítását gyakran „mumusként” emlegetjük, amelyek elveszik a munkát, azonban a helyzet azért ennél jóval összetettebb. Már vannak és lesznek olyan munkák, amelyeket átvettek a gépek, szoftverek, de ezek egyelőre többnyire a repetitív, sok hozzáadott értéket nem igénylő tevékenységek. És itt a hangsúly a nagyobb hozzáadott értéken van, amelynek érdekében most a korábban egyszerűbb munkákat ellátó munkavállalókat képezni kell. Ugyanakkor az automatizáció új munkaköröket és szakmákat is teremt, így nem csak „elvesz” az új ipari forradalom, hanem ad is. Ráadásul vannak olyan humán készségek, amelyeket nem fognak tudni egyhamar megtanulni, helyettesíteni a robotok. A Harvard Business Review cikke nyomán foglaljuk össze ezeket.

Orbán Viktor: Kijárási korlátozás lép életbe Magyarországon

2020. március 27. 08:21
Meg kell érteni, hogy mi a helyzet, és be kell látni, hogy a szabályok betartása lényeges - emelte ki a miniszterelnök.