Ha pályázni akarsz, ezt az ellenőrzőlistát látnod kell!

2024. február 14. 15:24
A pályázónak és a könyvelőjének oda kell figyelni néhány dologra, hogy valóban legyen esély a támogatás elnyerésére.
 
Nincs olyan cég, amelynek ne jönne jól az állami vagy uniós támogatás a fejlesztései megvalósításához. A pályázati támogatások igényléséhez azonban több területen is előkészületekre van szükség, úgy is mondhatjuk,
 
Ha pályázni akarsz, ezt az ellenőrzőlistát látnod kell!
a pályázat beadásáig számos olyan lépés van, amely nem konkrétan a pályázás része, de a sikeres támogatáslehívás mégsem képzelhető el ezek nélkül.
 
Elengedhetetlenek bizonyos könyvelési feladatok, hiányuk esetén pedig a vállalkozás akár egy évre is kieshet a pályázási folyamatból. A Gordius Solutions Tender Kft. szakértői állítottak össze több mint 10 éves tapasztalatuk alapján egy olyan listát, amit érdemes most sorra venni.
 
Mi az, amit a könyvelővel mihamarabb meg kell beszélni?
 • Törekedjen egy teljes 365 napos, lezárt üzleti évre. A 2023.01.01.-2023.12.31. időtartamú működés igazolja a legalább egy teljes lezárt üzleti évet. A teljes, lezárt üzleti év időtartamával kapcsolatban érdemes egyeztetni a könyvelővel.
 • Szükséges a legalább 1 fő átlagos statisztikai létszám, amennyiben ez jelenleg nincs, kérje könyvelője tanácsát!
 • Kérje könyvelője tanácsát a kettős könyvvezetésre való áttérésről.
 • A saját tőke nem lehet negatív és nem csökkenhet a törzstőke mértéke alá.
 • A tevékenységi körök áttekintése és felülvizsgálata, esetleges módosítása. Amennyiben egy pályázat fejleszthető tevékenységei között nem szerepel az a tevékenységi kör, amely a cégkivonatban szerepel, könyvelője segítségével vizsgálja meg a TEÁOR listát és szükség esetén válassza egy olyan új további tevékenységi kör felvételét, amely rentábilis lehet társaság működőképessége szempontjából és illeszkedik fejlesztési elképzelésekhez. Ezt szükséges a cégbíróságon bejegyeztetni.
 • A könyvelőnek érdemes felülvizsgálnia az adózási forma megfelelőségét is és amennyiben van megfelelőbb adózási forma, megfontolható az átváltás.
 
Mire érdemes figyelni a pályázónak?
Ne legyen elmaradás a befizetésekben
 • Fontos a járulékok, adóbevallások határidőben történő elkészítése és benyújtása.
 • Elengedhetetlen a helyi adók határidőben történő bevallása és befizetése, mint az építmény-, telek-, idegenforgalmi-, kommunális adó. Különösen fontos az adóegyenleg felülvizsgálata, ugyanis nem mutathat tartozást. Amennyiben szükséges, az önkormányzati adóhatóság igazolást állíthat ki a tartozásmentességről.
 • A vállalkozásnak köztartozástól mentesnek kell lennie, fontos tartózkodni az adótartozástól, esetleges tartozásra vonatkozó részletfizetéstől, vagy a hátralék késedelmes megfizetésétől.
 • Szerepeljen a köztartozásmentes adatbázisban, melybe történő felvételhez kérje könyvelője közreműködését.
 • Teljesíteni szükséges a bejelentési, bevallási kötelezettségeket, mint az iparűzési adó.
Rendezett anyagi háttér, munkaügyi kapcsolatok
 • A vállalkozás nem állhat csőd-, felszámolás-, végelszámolás vagy végrehajtás alatt.
 • Elengedhetetlen a rendezett munkaügyi kapcsolatok megléte, munkaügyi bírság esetén az eljárást mihamarabb szükséges lezárni és a bírságot határidőben rendezni, ezt követően pedig mindenképp igazolást kell kérni arról, hogy nincs folyamatban lévő eljárás.
 • A vállalkozás nem lehet 1 évnél tovább veszteséges.
Engedélyek, végzettségek, jogosultságok
 • Legyen érvényes és a vállalkozás tevékenységeinek végzéséhez szükséges működési engedély birtokában, telepengedély birtokában (jogerős engedély), és szükség esetén ellenőrizze, hogy az engedélyek, regisztrációk, székhely/telephely bejelentése, megléte és érvényességi idejének vizsgálata, például őstermelői engedélyek, vagy turisztikai szolgáltatók esetében az NTAK regisztráció meglegyen.
 • A vállalkozás tevékenységének folytatásához szükséges végzettség/ek meglétének ellenőrzése.
Hitelképesség, önerő, cégvezetés, ingatlan-nyilvántartás
 • Érdemes áttekinteni a projekt-, fejlesztési elképzeléseket, ezeknek a fenntarthatóságát, valamint a rendelkezésre álló önerő mértékét.
 • Fontos megvizsgálni a hitelképességet, a fizetőképességet és biztosítéknyújtási kötelezettség esetén a feltételeknek való megfelelést.
 • A pályázati folyamatok elindítása előtt tudni kell, hogy várható-e változás cégvezetésben, tulajdonosi körben, tevékenységi körben, profilváltásban, bevételekben vagy a kiadásokban. Évente semmiképp nem érdemes ezen változtatni, ha nem szükséges.
 • A megvalósítási helyszínnek bejegyzésre kell kerülnie a cégbíróságnál telephelyként/fióktelepként/székhelyként, a NAV lejelentés nem elegendő. Ezeket a változásokat időben át kell vezetni az ügyvéd segítségével a cégkivonatba, E.V. esetén az EVNY-ban.
 • Az ingatlan használatára vonatkozó szerződéseknek, használati megállapodásoknak érvényesnek és hatályosnak kell lennie, ez főleg bérlemény, klasszikus osztatlan közös tulajdon esetén releváns. Társasház esetén szükséges az alapító okirat beszerzése. Osztatlan közös tulajdon esetében kifejezetten szükséges a tulajdonosok hozzájárulása írásban egy formanyilatkozat kitöltésével, valamint a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz rendelkezésre állása is elengedhetetlen.
 • Az ingatlan-nyilvántartási adatokat szükséges ellenőrizni. Fontos, hogy az adott helyrajzi számon az adott település/utca/házszám legyen a tulajdoni lapon is, mint ahogyan az szerepel a természetben. Ha eltérést tapasztal, keresse az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt és kérjen igazolást. Amennyiben szükséges, fontos az ingatlan rendeltetésmódján változtatás, átminősítés például üdülőből lakóházzá, vagy lakóházból üzlethelyiséggé stb., erről is időben gondoskodni kell.
 • Az ingatlannak per-, teher- és igénymentesnek kell lennie a tulajdoni lap szerint is, amennyiben a tulajdoni lapon ilyen szerepel, mihamarabb szükséges tehermentesíteni. Fontos tudni, hogy ez nem minden pályázatnál kizáró ok, azonban például egy végrehajtási jog bejegyzése a pályázat elutasítását eredményezheti.
 • Az ingatlanok esetében törekedni kell a rendezett tulajdoni viszonyokra.
 • Fontos a bankszámlaszerződések, számlavezetési igazolások megőrzése.
 • Más vállalkozásban érintett? Ne folytassa ugyanazt a tevékenységet például Kft.-n és EV.-n belül, mert kizárhatja magát egy pályázatból. Különítse el vállalkozásainak tevékenységi körét egymástól.
Már elnyert támogatások számbavétele
 • Amennyiben korábban részesült támogatásban, akkor készítsen nyilvántartást arról, hogy mikor és milyen támogatást kapott, gyűjtse össze a Támogatói Okiratokat.
 • KOMA nyomtatványon kezdeményezze a felvételét a nyilvántartásba.
 • Mezőgazdasági vállalkozóként a vállalkozás igazolható mezőgazdasági üzemméretéről érdemes időben igazolást igényelni és a legfontosabb nyilvántartási adatokat, azok visszaigazolását ellenőrizni.
A cikksorozat második részében arról lesz szó, hogy milyen kivitelezői hibák vezethetnek egy pályázat bukásához.
 
forrás: agroinform.hu

Kapcsolódó cikkek

XXX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Nemzetközi Szakkiállítás és Vásár előzetes programjai

2023. április 26. 20:54
Időpont: 2023. május 4-5-6. (csütörtök-péntek-szombat)
Mindhárom napon 9-18 óráig.
Helyszín: 6800 Hódmezővásárhely, 472-es út 195. km, Aranyág kert 71., Hód-Mezőgazda Zrt. Kiállítási Centrum
 
GPS koordináták: MIO: N 46. 43398˚ E 20. 36289˚ GARMIN N 46˚ 26.047´ E 20˚ 21.776´

Uniós agrárminiszteri egyeztetés az ukrán gabonaimportról

2023. január 23. 12:44
A lengyel, a cseh, a román, a bolgár és a magyar agrárminiszterek megállapodtak, hogy a januári brüsszeli agrártanácson az ugrásszerűen megnövekedett ukrán gabonaimportra tekintettel a belső piac stabilizálását célzó intézkedések megtételére szólítják fel az Európai Bizottságot - jelentette be Nagy István agrárminiszter.
 
A magyar tárcavezető a berlini Nemzetközi Zöld Hét keretében folytatott egyeztetést több uniós agrárminiszterrel az Európai Unióban kialakult agrárpiaci helyzetről.