Hogyan kell igazolni az Agro-Ökológiai Programban felhasznált anyagokat?

2023. augusztus 24. 16:05
Az alkalmazott készítményekkel kapcsolatosan elsődlegesen a számla megléte szükséges.
 
Az Agro-Ökológiai programban több gyakorlat esetében – így pl. mikrobiológiai szerek, növény és talajkondicionálók, karbamid – indokolt a felhasznált szerekkel kapcsolatosan dokumentumok megőrzése egy esetleges helyszíni ellenőrzés során történő bemutatáshoz – írja a nak.hu
Hogyan kell igazolni az Agro-Ökológiai Programban felhasznált anyagokat?
Az igazoló dokumentumokat a felhasználást követően 10 évig meg kell őrizni 
 
Az alkalmazott készítményekkel kapcsolatosan elsődlegesen a számla megléte szükséges. A számla szólhat saját névre, mely tartalmazza a mennyiségre vonatkozó adatokat is. Amennyiben a számla nem saját névre szól, úgy az alábbiak fogadhatóak el:
 
  • a termeltetővel, őstermelők családi gazdaságával, termelői integrációs szervezettel, termelői csoporttal vagy termelői szervezettel kötött szerződés
  • a termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet által a gazdálkodó részére átadott készítmény mennyiségét, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet által kiállított dokumentum
  • a termeltető, őstermelők családi gazdasága, termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy termelői szervezet nevére szóló érvényes, mennyiségre vonatkozó adatot tartalmazó számla másolata (amelyen a feltüntetett vételár kitakarható).
 
Fentieken túl szükséges még a felhasznált mennyiséget és a felhasználhatósági időt igazoló kísérő dokumentumok másolata, vagy göngyöleg.
 
Fontos! Az igazoló dokumentumokat a felhasználást követően 10 évig meg kell őrizni, míg a göngyöleget 2 évig, az annak címkéjéről készült, a feliratokat olvashatóan ábrázoló fényképet pedig további 8 évig amennyiben ez utóbbit használja az ügyfél a felhasznált mennyiség vagy a felhasználhatósági idő (vagy annak hiánya) igazolására – írja a nak.hu.
irat
A számla szólhat saját névre, mely tartalmazza a mennyiségre vonatkozó adatokat is 
 
A dokumentumokat és a göngyöleget a Kincstár helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti, azt beküldeni sehova sem kell.
 
forrás: agroinform.hu

Kapcsolódó cikkek

Elfogadták a 3. Nemzeti Biodiverzitás Stratégiát

2023. augusztus 08. 17:10
A 3. Nemzeti Biodiverzitás Stratégia átfogó keretet biztosít a hazai élővilág és a természeti erőforrások hosszú távú fennmaradásához, valamint meghatározza a 2030-ig elérendő célkitűzéseket, és az azok megvalósítását szolgáló intézkedéseket.
 

Változik a föld elővásárlási joga

2023. december 11. 08:56
A földek vonatkozásában gyakorolható elővásárlási jognak a veszélyhelyzet ideje alatti különös szabályairól szóló rendelet módosította a helyi földművesek földszerzésére vonatkozó rendelkezéseket. Eszerint csak szántó, legelő (gyep), illetve rét művelési ágban nyilvántartott földrészlet vagy kizárólag ilyen, illetve ilyen mellett kivett művelési ágú alrészletet tartalmazó földrészlet megszerzése esetén nem gyakorolható az államot megillető elővásárlási jog.