Hozzájuthatnak a fennmaradó 10%-hoz a 2012-es fiatal gazda pályázat nyertesei

2017. április 27. 07:28
A MÁK meghatározta az ,,EMVA-ból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről" szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet alapján megállapított támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának feltételeit.

A kifizetési kérelmet 2017. május 1. és 31. közötti időszakban kell benyújtani a MÁK megyei kirendeltségeihez. A kifizetés igénylésének feltétele: az MVH által kibocsátott 2012. július 16. és augusztus 16. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek.

Jogosult az az ügyfél, aki mezőgazdasági üzemének méretét a 2016. évben a működtetési időszak 4. évére vállat EUME méretre növelte, és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódó 2007-2013 közötti költségvetési időszakban megvalósítandó vidékfejlesztési program keretében megszervezett, a célterület szerint meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos kötelező képzésen részt vett, és azt elvégezte.

A kifizetési kérelemcsomag tartalma
– Kifizetési kérelem (10%) – Főlap (D1039-02)
– Kifizetési kérelem – Termőföld betétlap (D1008-02)
– Kifizetési kérelem – Állatállomány betétlap (D1009-01)
– Kifizetési kérelem – Termelői Csoport/TÉSZ tagság igazolása (D0068-05)

Kérjük, hogy a nyomtatványok kitöltése előtt olvassa el a közlemény 5. számú melléklete szerinti Kitöltési útmutatót!

A kifizetési kérelem nyomtatványai letölthetőek a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu weboldalról a közlemények menüpontból.

A kifizetési kérelem benyújtása a MÁK által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal agrár- ás vidékfejlesztést támogató főosztályához történik. Postai úton kell benyújtani postai úton, tértivevényes küldemény formájában, egy példányban.

otpagrar.hu

Kapcsolódó cikkek

Márciusban agrárszakképzésekre lehet pályázni

2017. február 07. 08:26
Agrárszakképzésekre lehet pályázni márciusban. A Miniszterelnökség 6,2 milliárd forintot szán erre. Ebből a felnőttképzés mellett a fiatal gazdák tanfolyamaira is jut.

VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

2016. május 12. 08:01
Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül.