Ismét ülésezik a Nemzetközi Munkajogi Konferencia

2021. június 14. 08:19
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (angolul: ILO) az ENSZ első, szakosított szerve, mely - tripartit működési formában (kormányzat, munkáltatói oldal, munkavállalói oldal) a foglalkoztatás területével foglalkozik.
Ismét ülésezik a Nemzetközi Munkajogi Konferencia

Az ILO tanácskozó és döntéshozó szerve a Konferencia (angolul: ILC), mely jellemzően évente egyszer ülésezik. A legutóbbi ülésre 2019-ben került sor, melyen hosszas vita után elfogadásra került a munkahelyi erőszak és zaklatás tilalmára vonatkozó C190. számú egyezmény, illetve az R206. számú ajánlás. Az egyezmény, illetve ajánlás megtárgyalásában és elfogadásában a LIGA Szakszervezetek képviseletében dr. Kéri Ádám is részt vett. Az elfogadott dokumentumok szövege a www.ilo.org honlapon angolul érthető el.

A 2020. évet a COVID járvány jellemezte, így a több mint tízezer résztvevő jelenlétében zajló konferencia elmaradt. Az ILO úgy döntött, hogy idén - a járványügyi veszélyhelyzet fennállására tekintettel - online formában (Zoom-on keresztül), két részletben tartja a konferenciát. Az első ülésszak 2021. május 28. napjától június-18. napjáig, a második pedig november 25. napjától december 10. napjáig tart. Ebben az évben un. normaalkotó munkára nem kerül sor, azaz sem egyezmény, sem ajánlás elfogadását nem teszi lehetővé az online ülésezési forma. Ettől függetlenül a Konferencia érdemi feladatokat fog ellátni.

A szakmai munka a Konferenciákon 4 szakbizottságban folyik, mindegyik (munkavállalói, illetve munkáltatói) képviselő egy-egy szakbizottság munkájában vehet részt. Az egyezmények rendelkezéseinek betartását vizsgáló, egyetlen állandó szakbizottság (CAS) május 28. és június 18. napjai között ülésezik. A képességekkel, élethosszig tartó tanulással, valamint az egyenlőtlenségekkel foglalkozó szakbizottságok pedig november 25. és december 10. között üléseznek. A LIGA képviseletében dr. Kéri Ádám a foglalkoztatással összefüggő egyenlőtlenségekkel foglalkozó szakbizottság munkájában vesz részt.

A munkavállalói oldalt ebben az évben a LIGA képviseli, mely képviselet keretében 2021. június 14. napján dr. Mészáros Melinda elnök rövid, angol nyelvű beszéddel üdvözli a konferencia résztvevőit. Beszédjében kiemeli, hogy a járvány alapvetően hatott ki a foglalkoztatás hazai helyzetére. A veszélyhelyzet időtartama alatt a kormányzat a foglalkoztatás területe vonatkozásában több, fontos kormányrendeletet is elfogadott, melyekkel kapcsolatosan a munkavállalói érdekképviseletek az érdemi egyeztetéseket hiányolták. Habár a LIGA a szabályozások szükségességét nem vitatta, bizonyos rendelkezéseket a munkavállalókra vagy a szakszervezetekre gyakorolt negatív hatásuk miatt, több konföderációval együttesen kifogásolt. Az egészségügyi szolgálati jogviszony, illetve a 24 havi munkaidőkeret szabályai vonatkozásában pedig ugyanezen érdekképviseletekkel együtt az ILO-hoz is panaszt nyújtott be. Ezen eljárások jelenleg folyamatban vannak. Az elnök asszony beszédjében rámutat továbbá az álláskeresési járadék rövid időtartamára, valamint a közalkalmazotti törvény hatályának folyamatos szűkítésére, mint a munkavállalókat érintő kedvezőtlen folyamatokra. A beszéd zárásaként az elnök asszony kedvező várakozásainak ad hangot, melynek hátterében a veszélyhelyzet közeljövőben történő megszűnése, a gazdasági helyzet javulása, illetve a jogalkotás normális rendjének jövőbeni helyreállása állnak.

www.liganet.hu

Kapcsolódó cikkek

EU-konzultáció - REACH-rendelet felülvizsgálata

2021. május 07. 08:20
2021. június 1-ig véleményt nyilváníthat bárki az EU vegyi anyagokra vonatkozó jogi szabályozásáról - zajlik a REACH-rendelet felülvizsgálata a mérgező anyagoktól mentes környezet kialakítása érdekében.

Túlélőpróba a Balatonnál

2020. június 29. 10:21
Az első kánikulai hétvégével a vendégek is megéreztek a Balatonra, ahol hosszú évek óta először nincs munkaerőhiány, de a szolgáltatók nagy része így is csak a túlélésre játszik.