Jelentős eredmények az idei ILO Konferencián

2022. július 04. 09:13
Ismét személyes részvétellel ülésezett a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) normaalkotó szerve a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia (ILC). Az ülésre 2022. május 30. napja, illetve 2022. június 10. napja között került sor. Dr. Kéri Ádám, a LIGA delegáltja beszámolója.
Jelentős eredmények az idei ILO Konferencián
Ajánlás fog születni a szakmai gyakorlatokról

Az idei ülésen éjszakába nyúló egyeztetéseken abban állapodott meg a munkavállalói, munkáltatói és a kormányoldal, hogy a jövő évben ajánlást fogad el a szakmai gyakorlatra vonatkozó minimumszabályokról. Ebben az évben ezzel összefüggésben a következő tartalmi elemeket rögzítették:

Szakmai gyakorlatnak tekintik az olyan oktatás, illetve tréning együttesét, amelyet a felek közötti szerződés hoz létre, és amelynek a célja, hogy a szakmai gyakorlaton résztvevő személy megfelelő szakmai jártasságra tegyen szert, s amelyért megfelelő díjazást vagy egyéb kompenzációt kap. A szakmai gyakorlat tehát egy olyan komplex képzés, melynek elméleti és gyakorlati, otthoni és munkahelyi elemei is vannak, s amely elismert végzettséget is eredményez.

A szakmai gyakorlat tehát fő szabály szerint megfelelő díjazásért végzett tevékenység, melyet a felek, azaz a "munkahely", a szakmai gyakorlaton résztvevő személy és esetlegesen a képzőhely közötti szerződés hoz létre. A tagállamoknak vállalniuk kell a minőségi szakmai gyakorlatra vonatkozó jogi szabályozás megalkotását, illetve a minimumkövetelmények foglalkoztatás-felügyelet, illetve munkavédelmi felügyelet általi ellenőrzését is. Jogszabálynak kell meghatároznia többek között a szakmai gyakorlat fogalmát, létesítését, minimális, illetve maximális hosszát, a napi gyakorlatra vonatkozó időbeli kereteket, a munka törvénykönyve alkalmazandó szabályait, illetve az attól való eltéréseket, a munkabalesetre vonatkozó szabályokat, a szakmai gyakorlat tananyagát, az oktatókra vonatkozó követelményeket, a képzés eredményeképpen kiadott bizonyítványt, és a szabályok ellenőrzésének eljárási szabályait. A szakmai gyakorlat szabályainak a munka és család összhangjára és a megkülönböztetések tilalmára is tekintettel kell lennie. A szabályok alakításába, illetve az ellenőrzésbe az érdekképviseleteket be kell vonni !

A részletes megállapítások angol nyelven itt érhetőek el:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848634.pdf

Általános Ügyek Szakbizottsága: A munkavégzés biztonsága alapkövetelmény lett

Az Alapvető Foglalkoztatási Alapelvek Nyilatkozatát az ILO ebben az évben módosította akképpen, hogy a 2.§-nak a hátrányos megkülönböztetésen túlmenően a munkavégzés biztonságára is vonatkoznia szükséges. Ugyanezen változtatást a Szociális igazságosságra, illetve a tisztességes globalizációra vonatkozó Nyilatkozatban, illetve a Globális Munkaügyi Egyezményben is átvezetik. Ehhez kapcsolódóan a 155. számú ILO Egyezményt (Egyezmény a munkahelyi egészségről és biztonságról), valamint a 187. számú ILO Egyezményt (Keretszabályok a munkahelyi egészségről és biztonságról) alapvető jelentőségűnek kell tekinteni.

A megállapítások angol nyelven letölthetőek:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_847432.pdf

 

Magyarország vonatkozásában elmarasztaló megállapításokat tett az ILO

A nemzetközi normák betartását ellenőrző szakbizottság Magyarországot több tekintetben elmarasztalta. Megállapította, hogy Magyarország szabályozása nincsen teljes összhangban az Egyesülési szabadságról és a szervezkedési szabadság védelméről szóló 87. számú Egyezménnyel. Ezzel összefüggésben kéri, hogy a kormányzat módosítsa a sztrájkjog szabályozását és a minimális szolgáltatási szintek sztrájkkal kapcsolatos szabályozását a tömegközlekedési, valamint a postai szolgáltatások vonatkozásában. A változások egyeztetésére az ILO a VKF fórumot javasolta (190. oldal). Kérte továbbá a kollektív szerződés kötéséhez szükséges 10%-os küszöb szabályozásának  felülvizsgálatát.

Az összhang hiányát állapította meg a szervezkedési jogról és a kollektív tárgyalásokról szóló 98. számú Egyezmény tekintetében is. A panasz alapja a szakszervezeti tisztségviselőkkel szembeni zaklatással, illetve hátrányos megkülönböztetéssel szembeni elégtelen jogi védelem. A kormányzatot az ILO az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatáskörét átvevő Alapvető Jogok Biztosának Hivatala vonatkozásában adatszolgáltatásra hívta fel, melynek azt kell alátámasztania, hogy a szakszervezeti tisztségviselők ténylegesen védelemben részesülnek. Adatszolgáltatásra szólította fel a kormányzatot továbbá a megkötött és hatályban lévő kollektív szerződések és az általuk lefedett területek, valamint dolgozói létszám vonatkozásában (192.oldal). Szükségesnek tartotta továbbá a szakszervezetek működésére (pl: bejegyzés) vonatkozó szabályok felülvizsgálatát.

Végezetül szintén az összhang hiányát állapította meg a foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzéseket szabályozó 81. számú, illetve 129. számú Egyezmények vonatkozásában is. Ezzel összefüggésben kiemelte a munkaügyi felügyelők számának folyamatos csökkenését, valamint a munkabalesetek számának emelkedését. E tekintetben az ILO további adatszolgáltatást kért.

A fenti, 2022 tavaszán tett megállapításokat az ILO fenntartotta és kérte a Kormányzatot a szabályozás szociális partnerekkel történő felülvizsgálatára, melyhez az ILO technikai segítségét felajánlotta.

 

A teljes összefoglaló, amit a Konferencia vizsgált angol nyelven itt tekinthető meg:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836653.pdf

 

Az elfogadott jelentés angol nyelven a 18-20. oldalakon itt tekinthető meg:

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/texts-adopted/lang--en/index.htm

 

www.liganet.hu

Kapcsolódó cikkek

Áremelést terveznek az idén a kelet-közép-európai szállásadók

2022. február 09. 10:34
Átlagosan 8-11 százalékos éjszakánkénti áremelést terveznek az idén a rezsiköltségek és bérek emelkedése miatt a kelet-közép-európai szállásadók - derül ki a Szallas Group és a Nielsen IQ piackutató legfrissebb régiós kutatásából.

Saját malommal bővül a háromszoros olimpiai bajnok gazdasága

2019. február 20. 08:49
Az élsportolóból aranykalászos gazdává vált Szécsi Zoltán küldetésének tekinti a precíziós gazdaság népszerűsítését.