Jogszabályok érthetően

2017. október 18. 07:25
A Magyar Közlöny 2017. október 9. és október 15. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok

Magyar Közlöny 164. szám (2017.10.09.)

Agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 165. szám (2017.10.10.)

1. A földművelésügyi miniszter 50/2017. (X. 10.) FM rendelete  a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről

Közzététel napja: 2017.10.10.
Hatályba lépés napja: 2017.10.11. illetve 2018. 01.01.

 

A miniszteri rendelet az alábbi témaköröket érintő rendelkezéseket tartalmaz:

a) a termelői szervezetként történő elismerés iránti kérelem benyújtásának feltételei

b) a termelői szervezetek társulása

c) az elismerésre vonatkozó eljárási szabályok

d) a termelői szervezetek működésére vonatkozó szabályok

e) a működési alap

f) az operatív program

g) válságmegelőzés és -kezelés

h) promóció és kommunikáció a válságmegelőzés és -kezelés érdekében

i) piacról történő árukivonás a válságmegelőzés és -kezelés érdekében

j) be nem takarítási intézkedés alkalmazása a válságmegelőzés és -kezelés érdekében

k) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedésekeltérő szabályai

l) kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozásával kapcsolatos adminisztratív költségek támogatása

m) betakarítási biztosítás

n) adatszolgáltatás, jelentés

o) támogatás

p) ellenőrzés, jogkövetkezmények

q) zöldség-gyümölcs termelői csoportok.

 

2. Az Alkotmánybíróság 24/2017. (X. 10.) AB határozata  a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdése utolsó mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Közzététel napja: 2017.10.10.

Az Alkotmánybíróság megállapítja: az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességetidézett elő azáltal, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdése hatálybalépésével egyidejűleg nem gondoskodott olyan szabály megalkotásáról, amely a végintézkedésen alapuló tulajdonszerzés jóváhagyásának megtagadása esetére, amennyiben a törvényes öröklés rendjén az állam öröklése áll be, a végrendeleti örökös javára megváltást állapít meg.
Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotási feladatának 2017. december hó 31. napjáigtegyen eleget.
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdése utolsó mondata alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisíti. (Az AB által kifogásolt rendelkezés az alábbi: „Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv megtagadja az örökös javára a tulajdonszerzés jóváhagyását, a végrendelet ezen rendelkezését érvénytelennek kell tekinteni.)  A 34. § (3) bekezdése a következő szöveggel marad hatályban:  „A mezőgazdasági igazgatási szerv azt vizsgálja, hogy az örökös szerzőképessége fennáll-e, és a végintézkedés nem eredményezi-e a tulajdonszerzési korlátozás megsértését vagy megkerülését. A mezőgazdasági igazgatási szerv a döntését közli a közjegyzővel is.”

 

Magyar Közlöny 166. szám (2017.10.12.)

Agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 167. szám (2017.10.13.)

1. A földművelésügyi miniszter 51/2017. (X. 13.) FM rendelete az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról

Kihirdetés napja: 2017.10.13. 
Hatályba lépés napja: 2017.10.14.

1. Egységes területalapú támogatás

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján járó egységes területalapú támogatás keretösszege 227 830 155 170 Ft.

A támogatható terület nagysága legfeljebb 4 966 738 hektár.

A támogatásból 2017. október 16-tól kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 32 110 Ft.

2. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás

Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján járó támogatás keretösszege 125 181 369 800 Ft.

A támogatható terület nagysága legfeljebb 4 966 738 hektár.

A támogatásból 2017. október 16-tól kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 17 643 Ft.

3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás

A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján támogatási jogcímenként hektár és állategyed alapon történik a kifizetés. A  támogatásokból 2017. október 16-tól kifizethető előleg mértéke legfeljebb az alábbi összeg:

a) anyajuhtartás támogatás 5 236 Ft/állategyed
b) anyatehéntartás támogatás 31 859 Ft/állategyed
c) hízottbika-tartás támogatás 12 757 Ft/állategyed
d) tejhasznú tehéntartás támogatás 71 828 Ft/állategyed
e) rizstermesztés támogatás 158 559 Ft/hektár
f) cukorrépa termesztés támogatás 100 474 Ft/hektár
g) zöldségnövény termesztés támogatás 60 401 Ft/hektár
h) ipari zöldségnövény termesztés támogatás 41 603 Ft/hektár
i) ipari olajnövény termesztés támogatás 51 303 Ft/hektár
j) extenzív gyümölcstermesztés támogatás 51 219 Ft/hektár
k) intenzív gyümölcstermesztés támogatás 85 647 Ft/hektár
l) szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás 36 005 Ft/hektár
m) szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás 16 399 Ft/hektár

 

4. Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015 (III. 13.) FM rendelet alapján járó támogatás keretösszege 3 876 598 473 Ft.
A támogatható terület nagysága legfeljebb 220 124,8 hektár. 
A támogatásból 2017. október 16-tól hektáronként kifizethető előleg mértéke legfeljebb 14 766 Ft.

5. A nettó pénzügyi felső határ betartása

A nettó pénzügyi felső határ betartása érdekében az egyes jogcímeknél a kifizetéskor csökkentési együtthatót kell alkalmazni a teljes támogatási összegre. A csökkentési együttható előleg, illetve részfizetés esetén alkalmazandó mértéke 0,95.

6. Hízottbika-tartás átmeneti nemzeti támogatása

Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 10. §-a alapján összesen legfeljebb 2 938 902 000 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe. 
A támogatás a 2017. évben kifizetésre kerül.

7. Átmeneti nemzeti tejtámogatás

Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 11. §-a alapján összesen legfeljebb 10 941 471 197 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 5,87 Ft támogatás vehető igénybe. 
A támogatás a 2017. évben kifizetésre kerül.

8. Anyatehéntartás átmeneti nemzeti támogatása

Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 12–17. §-a alapján anyatehenek után összesen legfeljebb 2 805 489 902 Ft, egyedenként legfeljebb 23 979 Ft vehető igénybe.

9. Extenzifikációs szarvasmarhatartás átmeneti nemzeti támogatása

Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 18. §-a alapján összesen legfeljebb 2 307 096 000 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe. 
A támogatás a 2017. évben kifizetésre kerül.

10. Anyajuhtartás termeléshez kötött átmeneti nemzeti támogatása

Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 19–23. §-a alapján anyajuhok után összesen legfeljebb 18 413 535 Ft, egyedenként legfeljebb 18,6 Ft támogatás vehető igénybe. Ha a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, akkor a támogatás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 15,5 Ft.

11. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása

Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 24. §-a alapján összesen legfeljebb 424 064 550 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 2243 Ft támogatás vehető igénybe.

12. Dohány termeléstől elválasztott támogatása

Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Burley dohány-termesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 613 420 747 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 353 150 Ft támogatás vehető igénybe.
Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Virginia dohány-termesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 621 215 758 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 154 801 Ft támogatás vehető igénybe.

 

13. A támogatási keret túllépése

A 6–12. pontok  szerinti támogatási keretek túllépése esetén a megállapított támogatás összege – az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

14. Módosító rendelkezés

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó 2016. évi támogatások összegeinek megállapításáról szóló 68/2016. (X. 13.) FM rendelet 7.§-a alapján az alábbiak szerint módosultak a támogatási összegek:

Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Burley dohánytermesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 428 727 704 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 253 571 Ft helyett 500 421 Ft támogatás vehető igénybe.

Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Virginia dohánytermesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 629 108 521 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 157 320 Ft helyett 602 519 Ft támogatás vehető igénybe.

2. A földművelésügyi miniszter 52/2017. (X. 13.) FM rendelete a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

Kihirdetés napja: 2017.10.13. 
Hatályba lépés napja: 2017.10.23.

A módosítás értelmében amennyiben a minőség-ellenőrzési vizsgálatok eredményei alapján a készítmény megfelel az engedélyokirat előírásainak, a megvizsgált tétel további 1 évig hozható forgalomba. A tétel tulajdonosa vagy a forgalmazó köteles a vizsgálattal kapcsolatos dokumentumokat kérésre a vevő vagy a hatósági ellenőrzés során a járási hivatal rendelkezésére bocsátani. A készítmény csomagolását kiegészítő címkével kell ellátni, a márkanév, a gyártási szám és a meghosszabbított eltarthatósági idő feltüntetésével.


Budapest, 2017. október 16.

otpagrar.hu

Kapcsolódó cikkek

Támogatnák a kivi- és a fügetermesztést

2018. október 15. 09:27
A termelési támogatás kiterjesztését kezdeményezte a kivi- és fügetermesztésre Magyarország az Európai Bizottságnál (EB) - közölte az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért felelős államtitkára szombaton Becsehelyen.

Az Európai Bizottság bemutatja a jövőben megkötendő kereskedelmi megállapodások által a mezőgazdasági ágazatra gyakorolt hatásokkal foglalkozó tanulmányt

2016. december 08. 09:40
A gazdasági tanulmány értékes adatokkal szolgál a megkötendő kereskedelmi megállapodások lehetséges hatásairól, és igazolja a jelenleg alkalmazott uniós megközelítés: az érzékeny ágazatok következetes védelme helyességét.