Megalakul a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács

2020. január 10. 08:20
2020. január 8-án a LIGA Szakszervezetek benyújtotta azokat a dokumentumokat, amelyeket lehetővé teszik, hogy az újonnan megalakuló, budapesti érdekegyeztető fórum, a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács (FŐÉT) tagja legyen. A testület tripartit rendszerben szerveződő konzultációs fórum lesz, amely a Fővárosi Önkormányzat feladat-és hatáskörét érintő ügyekben foglal majd állást. 

Még a múlt év végén fogadta el a Fővárosi Közgyűlés a fővárosi szintű érdekegyeztetésről szóló 47/2019. (XII. 19.) számú Főv. Kgy. rendeletet, amely a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács (FŐÉT) megalakításáról és működéséről szól. A FŐÉT tripartit rendszerben szerveződő konzultációs fórum lesz, amely a Fővárosi Önkormányzat feladat-és hatáskörét érintő ügyekben foglal állást, illetve köt megállapodásokat.

Az új fórum a létrehozóinak szándéka szerint nyomon követi és elemzi Budapest munkaerőpiaci helyzetét, a közép-és hosszútávú munkaerőpiaci fejlesztési irányokat és ezzel összefüggésben a városfejlesztés közép-és hosszútávú céljait, stratégiáit valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok foglalkoztatási helyzetét.

Ezen túlmenően fontos feladata a megalakuló konzultatív fórumnak a fővárost érintő társadalompolitikai, foglalkoztatási, jövedelempolitikai stratégiák, koncepciók megvitatása, véleményezése, döntési alternatívák vizsgálata.
Fontos kihangsúlyozni ugyanakkor, hogy a FŐÉT illetékességébe nem tartozik a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságoknál a bértárgyalások lebonyolítása, ez a jövőben is az adott vállalat és a munkahelyi szakszervezet között zajlik majd, a főváros formális részvétele nélkül.

Az új fórum munkavállalói oldalán tagságot nyer az a munkavállalói érdekképviselet, amely a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról (NGTT) szóló 2011. évi XCIII. törvényben rögzített feltételeknek megfelel (legalább négy nemzetgazdasági ágban és legalább tizenkét alágazatban és legalább nyolc megyében tevékenykedő tagszervezettel rendelkezik és legalább százötven munkáltatónál rendelkezik önálló vagy a tagszervezet alapszabálya szerinti munkahelyi szervezettel) valamint tagja az Európai Szakszervezeti Szövetségnek.

A munkáltatói oldal is hasonlóan épül fel, ott is az NGTT-ről szóló törvényben megállapított feltételek a mérvadóak illetve valamely európai munkáltatói szövetségbeli tagság.

A FŐÉT-ben a Fővárosi Önkormányzat, valamint a munkavállalói és a munkaadói oldal rendelkezik nyilatkozattételi illetve szavazati joggal. Az egyes oldalak a saját működési rendjüket maguk határozzák meg, az egyes oldalakon belül soros elnöki rendszerben.

A FŐÉT a munkáját alapvetően plenáris ülés keretében végzi, de a döntések előkészítésére, a munkavégzés elősegítésére munkacsoportokat hozhat létre.

A LIGA Szakszervezetek a FŐÉT munkájában történő részvétel érdekében a megfelelőség igazolására vonatkozó nyilatkozatát határidőn belül, 2020. január 8-ig benyújtotta.

A Fővárosi Érdekegyeztető Tanács a Fővárosi Önkormányzat szándékai szerint január végén vagy február elején tartja alakuló ülését, ekkor születik várhatóan döntés az egyes munkacsoportok megalakításáról az oldalak javaslatai alapján.

liganet.hu

Kapcsolódó cikkek

3+1 hagyományos böjti leves, ami feltölt energiával

2019. április 12. 08:12
Régi időkben a 40 napos tavaszi nagyböjti időszak vidéken általában csak annyit jelentett, hogy péntekenként hús helyett valami gyors zöldségalapú levest és tésztafélét ettek.  Nagyanyám a Göcsejben reggelente maga készítette gyógynövény teáit itta, ilyen tájban a csalán friss hajtásaiból főzött magának teát, aztán jöhetett a hárs aztán az akácfa virága. Tőle tanultam, hogy a legszebbek akkor maradhatunk, ha a tavaszi csalán levét nem csak megisszuk, hanem rendszeresen megmossuk vele az arcunkat és hajunkat is.