Munkaalkalmassági vizsgálat: elég lehet-e a háziorvosi igazolás?

2022. június 13. 12:55
Helyettesítheti-e a jogosítványhoz végzett háziorvosi vizsgálatról kiállított igazolás a szükséges üzemorvosi vizsgálatot? – kérdezte olvasónk. Dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogi ügyvéd szakértőnk válaszolt.
Munkaalkalmassági vizsgálat: elég lehet-e a háziorvosi igazolás?

Egy munkavállaló nem akar elmenni a céggel szerződésben álló üzemorvoshoz az éves kötelező munkaalkalmassági vizsgálatra. A cég biztosította minden munkavállalójának, hogy a székhelyén az üzemorvosi vizsgálatot elvégezzék. Azon munkavállalók, akiknek az adott időpont nem felelt meg, egyénileg, az üzemorvossal egyeztetett időpontban mentek el a vizsgálatra. Az egyik munkavállaló jelezte, hogy ő az üzemorvossal egyeztetett időpontban megy el a vizsgálatra, azonban nem ment el. Helyette a lejárt jogosítványához szükséges orvosi vizsgálatról kiadott igazolást küldte meg. Elfogadható-e ez az igazolás vagy sem? Megbüntethetik-e a céget az elmaradt vizsgálat miatt? Jegyzőkönyvbe foglalva az ügyet megvédheti-e magát egy esetleges munkaügyi ellenőrzés során? – kérdezte olvasónk.

Az említett igazolás nem fogadható el, és a felelősség alól egy jegyzőkönyv sem mentesíti a munkáltatót. Az Mt. 51. § (4) bekezdése értelmében a munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát.

A munkavédelmi törvény 49. § (1) bekezdése szerint a munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha

a) annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,

b) foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetve a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,

c) foglalkoztatása nem jelent veszélyt a munkavállaló reprodukciós képességére, magzatára,

d) mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és a munkára - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult. A munkára való alkalmasságról külön jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni. A 60. § (1) bekezdés alapján a munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát. A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Így különösen köteles az f) pont szerint a részére előírt orvosi – meghatározott körben pályaalkalmassági – vizsgálaton részt venni.

A 33/1998. NM-rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos alkalmassági vizsgálaton vesznek részt, a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából. Az időszakos vizsgálatokat az a) pont alapján a 18. életévét be nem töltött munkavállalónál évente kell elvégezni.

A fentiek alapján látható, hogy a munkáltató felelőssége szigorú, mulasztását a munkavédelmi hatóság bírsággal is szankcionálhatja.

Ha a munkavállaló – kötelezettsége ellenére – nem hajlandó elmenni a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra, abban az esetben az megalapozhatja a munkaviszonya felmondással, sőt, az eset függvényében azonnali hatályú felmondással történő megszüntetését. Ha lejárt a munkaköri alkalmassági vizsgálat hatálya, abban az esetben nem is állítható munkába (a lejárat napja tekintetében érdemes figyelni a mindenkori veszélyhelyzeti szabályozást is).

 

www.adozona.hu

Kapcsolódó cikkek

Hatalmas fogás: hatmilliárdnyi áfát csalt el két bűnszervezet

2016. március 18. 07:56
Két, csokoládéval és étolajjal kereskedő bűnszervezet leplezett le a NAV a Dél-Alföldön. A két banda együttesen hatmilliárd forint áfát csalt el. Mindkét ügyben vádemelési javaslatot tett az adóhatóság a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségnél: összesen 9 milliárd forintnyi vagyont zároltak, 47 ember ellen javasoltak vádemelést, négyen még szökésben vannak.

Képzési nagykövetek

2019. szeptember 23. 08:47
2019. szeptember 17-én az Európai Szakszervezeti Szövetség oktatási és képzési munkacsoportja soros ülésén az is szóba került, hogyan segítik a szakszervezetek a munkavállalókat a szükséges képzettségek megszerzésében.