EGSZB » EGSZB

Az élelmiszer-pazarlás világméretű probléma, amely az elmúlt években a közvélemény és a politika érdeklődésének előterébe került. A kérdés fontossága tovább fog nőni, különösen ha figyelembe vesszük a növekvő világnépesség élelmiszer-szükségletét. Az élelmiszer becses termék, amelynek előállítása igen erőforrás-igényes lehet. A jelenlegi becslések szerint világszerte az emberi fogyasztásra előállított élelmiszer körülbelül egyharmada kárba vész, ennek minden hátrányos gazdasági és környezeti következményével.  A Számvevőszék ebben az összefüggésben vizsgálta meg, hogy az Európai Unió milyen szerepet játszhat az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelemben

SR_FOOD_WASTE_HU.pdf