Energetikai audit szolgáltatást indít a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nagyvállalati tagjai számára, amelynek keretében kidolgozott egy szolgáltatást és egy online rendszert. A szolgáltatás célja, hogy segítse kialakítani a kapcsolatot az auditorok és a nagyvállalatok között. A komplex támogató program az érintetteket a rájuk rótt kötelezettségek teljesítésében, illetve az elvárt megtakarítások elérésében támogatja.

 

 
 
 

 

A NAK a szolgáltatást azzal a céllal indítja, hogy az érintett tagjai számára hatékonyan és célzottan eljussanak a szükséges információk, és szakmai segítséget nyújtson az auditok előkészítéséhez, az auditok lebonyolításához, valamint az auditokban meghatározásra kerülő energiahatékonysági intézkedések megvalósításához.

Az ellenőrzésre azért van szükség, mert Magyarországon is megjelent az energiahatékonyságról szóló törvény 2015. májusában, amely hivatalosan is kötelezővé tette az energetikai audit elvégzését a nagyvállalatok számára. A törvény először 2015. december 5-i határidővel, majd négyévente ismétlődő jelleggel határozta meg a vizsgálat elvégzését. A kormányzat az idő rövidsége és az auditori kapacitás hiánya miatt egy év haladékot adott az érintett kör számára az auditok elvégeztetésére és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére történő benyújtására. Az első audit elvégzésének és beadásának végső időpontja ennek értelmében 2016. december 31.

energetikai audit szolgáltatás

Az audit azon túl, hogy kötelező, érdeke is a nagyvállalatoknak, hiszen csökkentheti az energiaköltségeket – fotó: Shutterstock

A nagyvállalati kategóriába azok a vállalkozások tartoznak, amelyek 250 főnél több alkalmazottat foglalkoztatnak, az éves nettó árbevételük az 50 millió eurót vagy az éves mérlegfőösszegük a 43 millió eurót meghaladja. Fontos tudnivaló, hogy az egy érdekeltségi körbe tartozó, de több telephellyel rendelkező vállalatokat egybeszámítással kell kezelni, így amennyiben a cégcsoport eléri a nagyvállalati feltételeket, akkor auditra kötelezett. A Kamara mintegy száz, ebbe a körbe tartozó társaságot tart nyilván.

Bár az energetikai audit kötelező a nagyvállalatok számára, a vizsgálatra érdemes lehetőségként tekinteni, hiszen az ellenőrzés elvégzése és a feltárt, energiahatékonyságot javító intézkedések bevezetése, az energiaköltséget csökkentő beruházások megvalósítása elemi érdeke a vállalatoknak. Az energiahatékonyság-javulást alátámasztó számításoknak a Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó egyes pályázatok esetében is fontos szerepe lehet, hiszen számos pályázati felhívása tartalmaz energiafelhasználás csökkentésére irányuló fejlesztési területeket, az energiamegtakarítások bemutatásához pedig energetikai kalkulációk szükségesek.