A szociális jogok európai pillérének építése: szükség van a munkavédelmi közösség véleményére!

2016. augusztus 01. 07:56
Az Európai Bizottság márciusban széles körű nyilvános konzultációt  indított egy új kulcsfontosságú kezdeményezésről: „a szociális jogok európai pilléréről”. A projekt célja, hogy segítse Európa „szociális vívmányainak ” fejlődését, amely iránymutatásként szolgál a tagállamok számára saját nemzeti szociális és foglalkoztatási szakpolitikájuk kialakításában.

A kevésbé stabil munkaügyi kapcsolatok, az új foglalkoztatási minták és az idősödő munkaerő fényében a pillér által meghatározandó alapelvek egyike a munkahelyi biztonsághoz és egészségvédelemhez való jog.

Éppen ezért határozottan kérjük a munkavédelem terén érintett közösséget, hogy járuljon hozzá az szociális jogok európai pillérének alakításához.

2016 folyamán az Európai Bizottság vitasorozatot folytat az uniós hatóságokkal, a szociális partnerekkel, a civil társadalommal és a polgárokkal. Ennek a vitasorozatnak az eredményét beépítik majd a szociális jogok európai pillérébe, amelyet 2017 elején hoznak létre.

A szociális jogok európai pillérének létrehozása felé: Munkahelyi biztonság és egészségvédelem 

Mondja el a véleményét! 

Ismerje meg az ESENER-felmérés eredményeit, amelyek feltárják a tagállamokban uralkodó különböző munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi körülményeket.

https://osha.europa.eu/hu/highlights/building-european-pillar-social-rights-osh-communitys-voice-needed

Forrás: OSHA Europe

Kapcsolódó cikkek

A „Földet a gazdáknak” Program jogszerű és hasznos

2017. október 18. 07:22
A magyar gazdák győztek és az ellenzék próbálkozása ismét kudarcot vallott, nem sikerült megsemmisíteni a Földet a gazdáknak programot. Az ellenzék kezdettől támadja a programot, mert még mindig a spekulánsok és a nagybirtokosok érdekeit védik, és vissza akarja állítani a balliberális földpolitikát, amikor elárulták a nemzeti érdekeket és a magyar földeket külföldiek, spekulánsok és nagybirtokosok kezére juttatták.  A kormány ugyanakkor tudomásul veszi az Alkotmánybíróság döntését, és kész a földek hasznosításából származó bevételekre vonatkozó szabály pontosítására.

Azonos munkakörben eltérő bér: mikor lehetséges?

2018. május 28. 08:33
Kettő azonos munkakörben és régióban (azonos a telephely is) dolgozó, azonos nemű munkavállalónak eltérő összegű az alapbére. A többet kereső munkavállaló régebb óta dolgozik az adott munkakörben a cégnél, munkatapasztalata viszont összességében nem nagyobb. Nem ismert védett tulajdonság, így az egyenlő bánásmód sérelme nehezen megítélhető. Mit tehet ilyen esetben az alacsonyabb bérű munkavállaló? Egyáltalán jogellenes ez? – kérdezte olvasónk. Dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogi ügyvéd szakértőnk válaszolt.