Agrárium 2020: A magyar mezőgazdaság számokban

2020. április 20. 08:04
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) teljes körű mezőgazdasági összeírást hajt végre „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel. A felvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére, amelyhez az adatszolgáltatók nagyban hozzájárulnak részvételükkel és a pontos adatszolgáltatással.

A kialakult járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel, az adatszolgáltatóink és munkatársaink egészségének védelmét szem előtt tartva a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) összeírásait találkozásmentes csatornákra vezeti át. Így, a korábbi tervektől eltérően, az online kitöltés idejét június 1. és június 30., az adatfelvétel összeírási feladatait október 1. és december 15. közötti időszakokra módosította - írja a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

fotó: pixabay.com

A magyar mezőgazdaság számokban

Állattenyésztés

Növénytermesztés

Miért van szükség az összeírásra?

Az adatgyűjtés az EU tagállamaiban jogszabály alapján kötelező. További információk az Eurostat honlapján: https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/census-2020

Az összeírás célja, hogy jó minőségű statisztikai adatokkal valósághű, tárgyilagos képet adjon a magyar mezőgazdaságról, az ágazatban bekövetkezett változásokról, a gazdálkodók, a versenyszféra, az állami, civil szervezetek és az unió intézményei számára.
A pontos adatszolgáltatás nagyon fontos annak érdekében, hogy a mezőgazdasági tevékenységet végzők és érdekképviseleteik, továbbá a kormányzati döntéshozók – a gazdálkodók érdekeit szem előtt tartva, jó minőségű adatok alapján – megfelelően tudják döntéseiket meghozni, illetve a különböző hazai és EU-szintű támogatáspolitikákat megtervezni, ezek hatását felmérni.

Milyen adatokat írunk össze?

Az EU-jogszabály alapján a következő adatkörök összeírása alapvető mutatók esetében teljes körű, egyes, úgynevezett modulmutatók esetében pedig egy kisebb mintán történik.

Alapvető adatkörök:

 • a gazdaság azonosító adatai: név (cégnév), gazdaság típusa, a gazdaság helye, irányítójának jellemzői, egyéb gazdálkodással kapcsolatban lévő adatbázisban nyilvántartott azonosító adatok;
 • a földhasználat művelési ágak szerinti jellemzői, a használat jogcímei;
 • a gazdaság növénytermesztésének jellemzői;
 • a gazdaság állatállománya kor és ivar szerint;


Modul adatkörök:

 • a gazdaságban munkát végzők jellemzői;
 • a gazdaság egyéb, nem mezőgazdasági jellegű tevékenységei;
 • az állattartás épületei, trágyakezelés;
 • az alkalmazott mezőgazdasági termelési módszerek.


Az adatszolgáltatói terhek csökkentése érdekében a KSH a biogazdálkodásra és a vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó információkat adminisztratív adatbázisból veszi át, így azok már nem jelennek meg a kérdőíven.

Kiket érint az összeírás?

Az összeírás érint minden olyan egyéni gazdaságot, amelyek a korábbi adatfelvételek és/vagy adminisztratív adatok alapján értékesítési céllal végeznek vagy végeztek termelést. Emellett érint valamennyi mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetet, amelyek adminisztratív adatok alapján a KSH mezőgazdasági regiszterébe kerültek.

Kötelező-e a válaszadás?

Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező az adatfelvételre kijelöltek számára.

Miért szerepelnek azonosító adatok előnyomva a kérdőíven, miért szükséges ezek megadása?

A Központi Statisztikai Hivatal célja, hogy csökkentse az adatszolgáltatók terheit és folyamatosan javítsa az adatok minőségét. Mindezek érdekében fokozottan kíván támaszkodni az állami nyilvántartások adataira, amelyek segítségével a kérdőív és a válaszadás hossza a jövőben jelentősen csökkenthető.

Az adminisztratív adatok átvételét a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) teszi lehetővé a KSH számára, ez alapján vesz át adatot többek között a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól, a Magyar Államkincstártól és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától is.

A KSH a kezelésében lévő adatállományokat (a Stt. 41. §-a alapján) kizárólag statisztikai célból, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kapcsolja össze, garantálja az adatok biztonságát.

Az összeírt egyedi adatok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.

Milyen információkat szükséges előkészíteni a kérdőív gyors kitöltésének érdekében?
 • a gazdálkodásra (pl. földterület nagyságára, trágyázásra stb.) vonatkozó nyilvántartásokat;
 • a gazdasághoz kapcsolódó ügyfélazonosító(ka)t, amely(ek)re a Magyar Államkincstártól agrár- és vidékfejlesztési támogatást igényelt(ek);
 • az őstermelői igazolvány(oka)t;
 • a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai azonosító(ka)t.
Hogyan és mikor történik az adatfelvétel?

Az összeírás teljes mértékben elektronikus: online felületen, illetve összeírói tableteken történik.

A gazdasági szervezeteknek, a KSH részére nyújtott többi adatszolgáltatásukhoz hasonlóan a KSH-Elektra rendszerében kell a kérdőívet kitölteni 2020. június 1. és június 30. között.

A kiemelt egyéni gazdaságok a részükre megküldött tájékoztatólevél alapján kizárólag webes felületen történő önálló kitöltéssel szolgáltatnak adatot, szintén június 1-30. közötti időszakban.

A nem kiemelt egyéni gazdálkodóknak is van lehetőségük 2020. június 1. és 30. között az adatok elektronikus felvitelére. Akik élnek ezzel a lehetőséggel, azokat az összeírók már nem keresik fel 2020. október 1. és december 15. között. Az őszi időszakban az összeírók a gazdálkodók felkeresésével, kikérdezéses módszerrel, tableten végzik majd a kérdőív kitöltését.

Mi az a gazdaságküszöb?

A gazdaságküszöb egy meghatározott határérték bizonyos mutatókra, amelyet elérve az egyéni gazdálkodóknak kérdőívet kell kitölteni. A kérdőív elején egyszerű kérdésekkel (pl. termőterület és állatállomány nagysága, végez-e mezőgazdasági szolgáltatást) vizsgáljuk, hogy a gazdaság mérete meghaladja-e a küszöböt. Ha igen, akkor sor kerül a teljes kérdőív kikérdezésére, amennyiben nem, úgy az véget ér.

Mi az összeírás jogi háttere?

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1091 RENDELETE az integrált mezőgazdasági statisztikákról
A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1874 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az integrált mezőgazdasági statisztikákról
2016. ÉVI CLV. TÖRVÉNY a hivatalos statisztikáról
184/2017. (VII. 5.) KORM. RENDELET – a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról

Mikor jelennek meg az összeírás adatai?

Az „Agrárcenzus, 2020” előzetes adatait 2021 tavaszán tervezzük megjelentetni.

A végleges és részletes, bizonyos mutatók esetén településszintű adatok előreláthatólag 2021 végén lesznek elérhetőek a KSH honlapján.

Adatszolgáltatóink a kérdőíven jelezhetik, ha az adatok, elemzések megjelenéséről szeretnének azonnal értesítést kapni.

Az összeírással kapcsolatban kitől kérdezhetek?

Az összeírás alatt felmerülő szakmai és informatikai kérdések megválaszolására a hivatal ingyenesen hívható call centert működtet az összeírás ideje alatt.

Hogyan győződhetek meg arról, hogy valóban összeíró keresett fel?

Az összeírók kötelesek a kikérdezés megkezdése előtt azonosítani magukat az összeírói igazolvány és személyazonosító igazolványuk egyidejű felmutatásával.
Lehetőség van azonban arra is, hogy a KSH telefonos megkeresést követően megerősítse az összeíró személyazonosságát.

Hol kaphatok további információt a mezőgazdasági összeírásokról?

Az összeírás részleteiről a http://www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020 oldalon lehet bővebb tájékoztatást nyerni.

Az összeírás alatt szakmai és informatikai problémák kezelésére call centert működtetünk. Kérdését pedig akár már most is elküldheti az agrarcenzus2020 kukac ksh pont hu email címre.

Hogyan biztosított adataim megfelelő védelme?

Az összegyűjtött adatokat bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel.

Az adminisztratív adatok átvételére a KSH Általános Adatkezelési Tájékoztatójának 2.1.2. alpontja az irányadó.

Az adatgyűjtés nem terjed ki a személyes adatokra. Egyéni vállalkozó és őstermelő esetén a név, lakcím azonban megőrzi természetes jellegét, ahogyan a kapcsolattartásra megadott adatok (telefonszám, e-mail-cím) is, ha azok kifejezetten természetes személyhez kötődnek.

Az összeíráshoz kapcsolódik nyereményjáték is. Ezen információkra a KSH Általános Adatkezelési Tájékoztatójának 2.4. és 2.15. pontjai az irányadók. A nyereményjátékkal kapcsolatos egyéb részletszabályokat a sorsolási szabályzat tartalmazza.

agrotrend.hu / KSH

https://www.agrotrend.hu/hireink/agrarium-2020-a-magyar-mezogazdasag-szamokban

 

Kapcsolódó cikkek

Átadta az első öntözési mintaprojektet az Agrárminisztérium

2020. május 19. 07:58
Az öntözési közösségek megalakulását is támogatja az Agrárminisztérium, amely további támogatási lehetőségeket is magában foglal. A kezdeti erőfeszítések és szándékok beérni látszanak, aminek köszönhetően további 600 hektár vonható be az öntözésbe.

Az agrárminisztérium felkészült az aszálykár enyhítésére

2019. április 05. 08:02
A mostani csapadékszegény időszakban az Agrárminisztérium által az elmúlt években folyamatosan fejlesztett agrárkár-enyhítési rendszer nyújt segítséget.