Akcióhét a szabályos foglalkoztatásért

2020. szeptember 28. 10:02
Az Európai Munkaügyi Hatóság a 2020. szeptember 21. napjával kezdődő héten tartja meg összeurópai, bejelentés nélküli foglalkoztatás elleni kampányát „Week of Action” néven. A magyar munkavállalók is ellenőrizhetik, hogy saját munkaviszonyuk bejelentése szabályosan megtörtént-e.
Akcióhét a szabályos foglalkoztatásért

A munkaügyi hatóság tájékoztatási, felvilágosítási tevékenységének ellátása során több esetben felmerült az a kérdés, hogy a munkavállaló a munkaviszony megszűnésével összefüggő igazolásokon túl vagy azok hiányában milyen módon tudja ellenőrizni korábbi munkaviszonyainak fennállását. A korábbi munkajogviszonyok könnyen áttekinthetően, időrendben felsorolva szerepelnek az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványban. Az említett igazolvány a gyakorlatban tb-kiskönyv néven is ismert.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése értelmében a biztosított az új biztosítási jogviszony létesítésekor átadja a foglalkoztatónak az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt (a továbbiakban: OEP igazolvány). A munkaviszony megszűnésekor a foglalkoztató köteles a munkaviszony megszűnésének tényét bejegyezni az igazolványba és azt a munkaviszony megszűnésének napján átadni a kilépő munkavállalónak. Normál esetben tehát a korábbi munkajogviszonyok az OEP igazolványban szerepelnek. A munkaviszonyok lekérdezésére azonban a személyes ügyfélkapun keresztül is lehetőség van.

https://magyarorszag.hu oldalról elérhető ügyfélkapus bejelentkezést követően az „Összes ügyleírás" alatt a „Biztosítotti jogviszony lekérdezés” választásával a rendszer továbbirányítja az adatokat kezelő, https://ugyfelkapu.neak.gov.hu/oepu/keret.jsp oldalra. A lekérdezés alapján a munkavállaló megtekintheti valamennyi, korábban bejelentett biztosítási jogviszonyát, és a megjelenő adatok között ellenőrizheti a munkáltató nevét és nyilvántartási számát, a munkaviszony fennállásának időtartamát, valamint a FEOR számot. A lekérdezés eredménye szükség szerint számítógépre, egyéb adathordozóra lementhető. Amennyiben a valós adatokhoz képest eltérés tapasztalható, annak tényét a munkavállaló a szolgáltatási felületen elektronikus úton azonnal jelezheti.

Amennyiben fenti ellenőrzés után a munkavállaló azt tapasztalja, hogy munkaviszonyának bejelentése nem történt meg, úgy a munkáltató és a munkavégzési hely megjelölésével bejelentést tehet személyesen vagy írásban a foglalkoztatás helye szerinti Kormányhivatalnál, mint elsőfokú munkaügyi hatóságnál, melyek elérhetőségei:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A fentieken túl a biztosítotti jogviszonnyal összefüggő járulékfizetés ellenőrzése is lehetséges az ügyfélkapu használatával az alábbi módon: Belépés az Ügyfélkapun – Összes ügyleírás – EBEV szolgáltatások – Ügyintézés indítása – Lépjen be az Ügyfélkapun! – Szolgáltatások – Járulékadat kivonat – Új lekérdezés Amennyiben a munkavállaló ügyfélkapu regisztrációval nem rendelkezik, úgy a lakóhelye szerint illetékes adóigazgatóságtól kérhet tájékoztatást a foglalkoztató által teljesített járulékfizetésről. Elektronikus ügyintézés keretében a társadalombiztosítási egyéni számla is megtekinthető. A társadalombiztosítási egyéni számláról szóló kivonaton a bevallott nyugdíjjárulék összege mellett a foglalkoztató megjelölése és a munkaviszony részletezése nem szerepel.

A kivonat a következők szerint kérdezhető le:

Belépés az Ügyfélkapun – Összes ügyleírás – Társadalombiztosítási egyéni számla – Ügyintézés indítása – Kivonat megtekintése – Lépjen be az Ügyfélkapun! – TAJ szám

A munkaügyi ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés során a járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya részéről elfogadható igazolások tekintetében azonban a munkavállalónak célszerű közvetlenül eljárásra illetékes szervezeti egységhez fordulni. A lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályainak elérhetőségei a https://jarasinfo.gov.hu oldalon megtalálhatóak.

liganet.hu

Kapcsolódó cikkek

Meglepő fordulat a munkaerő áramlásban

2019. április 11. 07:27
Egyértelműen erősödik a munkaerő országon belüli mobilitásának hajlandósága – derül ki a Profession.hu elemzéséből. Tolna, Nógrád, Heves és Békés megyében élők például 50 százalékban más régiókban működő társaságokhoz adják be pályázataikat. A változás kifutását azonban a jelenlegi ingatlanpiaci helyzet mérsékli. Ezzel párhuzamosan jól kivehető egy másik, a hazai gazdaság számára szintén kedvező fejlemény a munkaerőpiacon: a hazai munkaerő nemzetközi mobilitási hajlandósága ugyanis csökkent az elmúlt években.

Mikor menjen perre a munkáltató és mi jöhet még szóba?

2020. július 06. 09:37
Megegyezés vagy per? Érzelmi, HR-es és racionális szempontok is szerepet játszanak a döntésben a munkaadónál, amikor vitás helyzetbe kerül a munkavállalóval. Dr. Móricz Ildikó ügyvéd a munkáltatói követelések peren kívüli lehetőségeire és a peres eljárás legfontosabb szabályaira hívja fel a figyelmet.