Az állami, önkormányzati szférában a védőoltást bizonyos körben kötelező felvenni

2021. november 23. 09:06
A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X.28.) korm.r nevezett területen védőoltási kötelezettséget vezet be. Ennek részleteit az alábbiakban mutatjuk be:
Az állami, önkormányzati szférában a védőoltást bizonyos körben kötelező felvenni

December 15., illetve január 31. napjával (első dózis) írható elő a kötelezettség

Nevezett kormányrendelet az állampolgárok egészségének, életének védelme és a közfeladatok zavartalan kivitelezése érdekében az alábbi szervek foglalkoztatotti állományára írja elő a védőoltás kötelezettségét:

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménynél,

b) a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménynél,

c) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézménynél,

d) a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes

kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény szerinti kulturális intézménynél,

e) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi

XLII. törvény hatálya alá tartozó szervnél,

f ) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

szóló 2011. évi CXIII. törvény szerinti honvédelmi szervezetnél – ideértve a honvédek jogállásáról szóló

2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi

CXIV. törvény hatálya alá tartozó, nem honvédelmi szervezetnél foglalkoztatottakat is –,

g) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti bentlakásos ellátást nyújtó

szociális szolgáltatónál, intézményben,

h) a gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve javítóintézetnél,

i) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) hatálya alá tartozó szervnél,

j) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó szervnél,

k) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény

(a továbbiakban: NAV szj.tv.) hatálya alá tartozó szervnél foglalkoztatott személyek.

A munkáltatót ez alapján a következő kötelezettségek terhelik: megállapítani, hogy mely foglalkoztatotti kör esik a törvény hatálya alá, illetve ezen személyek 2021. november 15. napjáig elektronikus úton (ideértve az e-mail használatát) vagy papír alapon történő tájékoztatása az intézkedésről, a határidőről és a védőoltás felvétele elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeiről. A védőoltási kötelezettség aló kizárólag azok mentesülhetnek, akik esetében a foglalkozás-egészségügyi szakorvos, vagy annak hiányában a háziorvos egészségügyi ellenjavallatot állapít meg, ami ugyanakkor nehezen támasztható alá figyelembe véve az egyes oltások szűk ellenjavallati körét. A védőoltás megkapását, illetve a mentesülést a foglalkoztatott okirati (védettségi igazolás, igazolvány, orvosi igazolás, applikáció) úton köteles bizonyítani. Mindazon foglalkoztatottak, akik az előírt oltási kötelezettségnek nem tesznek eleget legfeljebb 12 havi illetmény nélküli szabadságra helyezhetőek.

A jogviszony akár azonnali hatállyal is megszüntethető

A munkáltató – a foglalkoztatásra irányadó jogszabálytól eltérően – a foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, ha az illetmény nélküli szabadság  elrendelésétől számítva egy év eltelt, és a foglalkoztatott a védőoltás felvételét nem igazolta a munkáltató felé a kormányrendeletben meghatározott módon, és a foglalkoztatott a mentesítő orvosi szakvéleményt sem mutatja be. Nem egyértelmű ugyanakkor a kormányrendeletből, hogy az egyes jogviszony megszüntetési módok mikor alkalmazhatóak.

A munkáltató 1 évig kezelheti a munkavállalók személyes adatait

A munkáltató kezelheti a foglalkoztatottnak a hatósági igazolványban és dokumentumokban szereplő, a védőoltás felvételére, valamint az orvosi szakvéleményben szereplő, a védőoltás felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatokat. A munkáltató azonban ezen adatokat csak az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges mértékben és ideig, de legfeljebb a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig kezelheti.

A kötelezettségek teljesítését a kormányzat kijelölt szerve ellenőrizni köteles.

 

Dr. Kéri Ádám

ügyvéd

Kapcsolódó cikkek

A leggyakoribb bolti átverések – mire figyelj, hogy ne csapjanak be?

2020. január 14. 08:45
Az év elején, a karácsonyi roham lecsengése után a boltok és a webáruházak sokféle akciót hirdetnek meg, jelentős árkedvezményeket kínálnak vásárlóiknak.

7 jó szokás az egészségesebb élethez

2018. szeptember 18. 10:52
A globális elhízás mértékét figyelve a táplálkozási irányelvek fontosabbak, mint valaha.