Beszállítási probléma esetén aduász a covidos lap

2020. december 02. 08:21
Rugalmas és empatikus hozzáállást kér a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a kiskereskedelmi áruházláncoktól, amennyiben beszállítóiknál igazolt koronavírus-fertőzések miatti termelési és szállítási problémák merülnek fel.
Beszállítási probléma esetén aduász a covidos lap

„A kamara állásfoglalása szerint a szerződéses kapcsolatok során a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzet vis maiornak minősül. A NAK jogsegélyszolgálata mindenki rendelkezésére áll a felmerülő jogi kérdések tisztázásában” – olvasható az állásfoglalásban.

 

aruhazÁruház, néha vannak üres ládák (Fotó: Pixabay)

 

Az elháríthatatlan külső ok

Ebben az esetben alkalmazandó az egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. § (1) bekezdésében felsorolt vis maior okok l.) pontjában említett egészségügyi járványhelyzet.

Jelenleg ismételten hatályban van a járványügyi veszélyhelyzet, ennek okán igazoltan bekövetkezett akadályoztatás jelen esetben is vis maior helyzetnek minősül. Amennyiben valamely szerződő fél nem képes teljesíteni szerződéses kötelezettségeit, azonban bizonyítja, hogy a „szerződésszegést” ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülmény okozta, akkor a szerződésszegő fél nem köteles megtéríteni a másik fél esetleges kárait, azaz mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

 

Fontos azonban leszögezni, hogy a mentesülésre csak akkor van lehetőség:
  • az említett körülmény a vírussal közvetlen összefüggésbe hozható;
  • következményei észszerűen elvárható intézkedésekkel sem elháríthatóak;
  • a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

 

Fő szabályok

Minden esetet külön kell vizsgálni, hogy mi az az időpont, amikortól a szerződést kötő feleknek alappal kellett számolniuk a vírus terjedésével és annak következményeivel.

A beszállítónak bizonyítania kell tudni, hogy megtette azokat az intézkedéseket, amelyek észszerűen elvárhatók, így például betartotta a járványügyi jogszabályokat, illetve hatósági intézkedéseket, ajánlásokat.

 

gyumolcsokZöldség-, gyümölcs osztály (Fotó: Pixabay)

 

A bírói gyakorlat és szerződésmódosítások

Szerencsére hasonló mértékű járványhelyzettel, ilyen körülményekkel hazánknak eddig nem kellett szembenéznie. A tárgykörben nagyszámú bírói ítéleten alapuló egységes joggyakorlat még nem alakult ki.

Javasolt jogi tanácsadás keretén belül megvizsgáltatni a beszállítói szerződés rendelkezéseit. Amennyiben a szerződésmódosítás indokolt lenne a leírtak figyelembe vételével, de a másik szerződő fél nem hajlandó, megfontolandó az esetleges bírósági beavatkozás igénybevétele.

A koronavírus-járvány tapasztalatai alapján a következőkben nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a szerződésekben a vis maior helyzetek kezelését részletesen szabályozzák.

A beszállítói szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az elháríthatatlan külső okot és bekövetkezésével kapcsolatos tényeket a beszállítónak kell bizonyítania.

 

Jogsegélyszolgálat

Az elhúzódó peres ügyek elkerülése érdekében a kamara kéri a kiskereskedelmi áruházláncokat, hogy a beszállítóiknál esetlegesen bekövetkező igazolt koronavírus fertőzések miatt kialakult termelési és szállítási problémákat a lehető legnagyobb rugalmassággal és empátiával kezeljék.

Jogi tanácsadás kérhető a NAK jogsegélyszolgálatánál.

Forrás: NAK állásfoglalás / agararagazat.hu

Kapcsolódó cikkek

Ötmillió euró jut a magyarországi iskolai étkeztetési programra

2019. szeptember 03. 09:26
A 2019-2020-as tanévben is folytatódik az Európai Unió iskolai étkeztetési programja. Magyarország körülbelül 5 millió eurót kap ennek keretében.

A kormány intézkedéseivel kiemelten támogatja a hazai élelmiszerek piacra jutását

2018. november 09. 08:17
2014 óta összesen közel 230 milliárd forint támogatás áramlott az élelmiszeripari szektorba hazai és EU-s forrásból, mely ösztönzőleg hatott a beruházásokra is – mondta Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár az Agóra szakmai konferencián.