Együttdöntést is kérnek

2017. február 14. 08:35
Napirenden van az Európai Üzemi Tanácsok direktíva frissítése – mondta Peter Scherrer az Európai Szakszervezeti Szövetség szövetségi titkára 2017. február 10-én Brüsszelben. A szakszervezetek szankciókat, vagy éppen együttdöntési jogot is szeretnének.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség Munkavállalói Részvétel és Vállalati Politikák Bizottságának 2017. I. félévi ülésén Peter Scherrer elmondta, az ESZSZ lobbytevékenységet végez, hogy azoknál a multinacionális vállalatoknál is lehetőség legyen EÜT alapítására, ahol ez még egyelőre nem valósult meg (ez kb. 50 %-a az összes kérdéses multicégnek). Ezt követően Wolfgang Kowalsky (tanácsadó, ESZSZ) az irányelvvel kapcsolatosan ismertette a változtatásra szoruló elemeket:


- a korábban megkötött vállalati információra-konzultációra vonatkozó egyezményeket frissíteni kellene a korábbi jogszabály-változtatásoknak megfelelően.
- a jelenlegi szabályozásban nem megfelelőek a jogok a menedzsment egyes döntéseinek felfüggesztésére
- a „bizalmi” információk széles körű használatának visszaszorítása
- a szabályozás (irányelv) nyelvhasználata még mindig nem elég pontos, így például: transznacionális, különleges körülmények, jelentős változások, központi irányítás, reprezentatív képviselő, irányító alvállalat, stb..
- a leányvállalatokra vonatkozó követelmények tisztázása, illetve mit jelent a jelentés (visszajelzés) és a munkavállalókkal való kommunikáció
- milyen formában valósuljon meg az irányelv javítása (módosítás vagy átdolgozás?)

Az ESZSZ célja, hogy az Európai Bizottságot meggyőzze, hogy az irányelvet javítani kell, vegyék napirendre a kérdést.
Az előadást követően a résztvevők szólhattak hozzá az elhangzottakhoz. Az egyik legnagyobb európai ágazati szövetség, IndustriAll képviselője, Aline Conchon elmondta, hogy a szövetségnek kiemelt prioritásai vannak a munkavállalók információs-konzultációs joggyakorlása kapcsán. Többek között szeretnék elérni, hogy az irányelvben szereplő szankciók hatékonyabbak legyenek (munkaügyi bíróság hatáskörébe kerüljenek), a szakszervezet szerepe hangsúlyosabb legyen a Speciális Tárgyaló Testület tevékenysége és az EÜT működtetése során, és a különböző szintek között hatékonyabb legyen a kommunikációáramlás (vállalat, nemzeti, európai). A prioritások másik területe az irányelv gyakorlati alkalmaz(hat)óságáról szól, ilyen például az országos szintű és az Európai szintű folyamatok összehangolása, a pénzügyi háttér biztosíthatósága.


A további hozzászólásokban elhangzott:

- Az EFFAT (európai élelmiszeripari szövetség) képviselője többek között a tárgyalások elhúzódását (egy év gyakran nem elég) emelte ki, igény lenne a Különleges Tárgyaló Testület (KTT) első ülésének fél éven belül való megvalósítására.
- a német szakszervezet, a DGB képviselője örvendesnek nevezte a helyzetet, hogy az irányelv javítása az ESZSZ napirendjén van, mivel a DGB-nél különösen fontosnak tartják annak fejlesztését. Azon belül is különösen az EÜT-ökön belül működő bizottságok munkakörülményeinek javítását, a szakszervezetek helyzetének erősítését, az EÜT tisztségek továbbvitelét az EÜT-re vonatkozó megállapodások hatályának megszűnése esetén, a határon túlnyúló ügyek definíciójának pontosítását és a bizalmas kérdések körének kezelését.
- az UNI-Europa képviselője szintén a definíciós kérdéseket és a különböző szintek közötti együttműködést, illetve annak elégtelenségét emelte ki, az európai szövetség szerepét a tárgyalások során.
- az egyik francia szakszervezeti szövetség – CFDT – részéről elhangzott, hogy az információk átadása nem egységes az egyes leányvállalatoknál, országok között.
- az EPSU (a közszféra dolgozóinak európai szövetsége) hozzászólásában pozitív fejleménynek nevezte, hogy az ESZSZ egy jóval erősebb álláspontot képvisel az EÜT irányelv javítása kapcsán, mint korábban. Az ő prioritásaik nagyjából megegyeznek az ESZSZ által képviseltekkel, de ők a nők EÜT-ben való részvételi arányának erősítését is fontosnak tartják.


Rövid kávészünetet követően Jan Cremers (Tilburg Egyetem) az EÜT-ök és a digitalizáció kapcsolatáról és annak kihívásairól beszélt. Elmondta, akkor, amikor az EÜT önkéntes megállapodásokra alapozódott, nem létezett még az EÜT-ökre vonatkozó európai irányelv, alapvetően informális jelleget öltött a munkaadók és munkavállalók közötti együttműködés. A második körben már létezett az irányelv, azonban nem volt még lehetőség a megállapodások megtárgyalására, a létező szerződések alapvetően egységes mintára készültek és a lehető legalacsonyabb kötelezettségeket tartalmazták. A munkavállalói képviselők jellemzően frusztráltak voltak az EÜT-ök elégtelen működése eredményeképpen. A harmadik fázisban a jogszabályi háttér javításra került, a meglévő megállapodások újratárgyalására és erőteljesebb munkavállalói képviseletre nyílt lehetőség. Egy újabb jelentős mérföldkő, amikor az európai irányelv 2009-ben átdolgozásra került. Ennek keretében javult a konzultáció és információ eljárás minősége, szankciók kerültek bevezetésre, bekerült a képzéshez való jog és összekapcsolódásra került az országos és európai szint. Az előadó szerint a jövőbeni prioritásoknak a következőknek kell lenniük: együttdöntési jog napirenden tartása, a napirendi pontok (EÜT ülések) tartalmasak legyenek, a munkavállalói képviselők „kemény magját” hosszabb távon is meg kell tartani, a különböző szintek (helyi, országos, Európai) közötti együttműködésnek javítani szükséges, az EÜT konzultatív státuszát erősíteni kell és az egyezmények újratárgyalásának lehetőségét biztosítani szükséges. Az előadást – elsősorban jogi problémákat feszegető – kérdések követték (szankciók, azok betartatása, eljárások, ezekkel kapcsolatos tapasztalatok).


Az ebédszünet után a következő nagyobb témakör azokról a tényezőkről szólt, amelyek a munkavállalók igazgatótanácsi képviseletét veszélyeztethetik. Ebben a szekcióban Daniel Hay (IGM) az európai vállalatokra (SE-k) vonatkozó jogszabályok masszív és rendszerszintű félreértelmezéséről és helytelen alkalmazásáról beszélt. Elhangzott, ez a vállalatforma nem előnyös a munkavállalók kötelező jellegű bevonása szempontjából. A következő vállalati jogász előadó a postaláda cégekkel összefüggő problémákról számolt be (itt is probléma van a munkavállalók bevonásával).
A következő témakör a vállaltok fizetőképtelensége volt, illetve a fizetőképesség helyreállítása érdekében a második esély megadása. Az ESZSZ ezzel kapcsolatosan azon dolgozik, hogyan védhetőek meg a munkavállalók a cégek fizetésképtelensége esetén. Aline Hoffmann az Európai Szakszervezeti Intézettől az Európai Unió Bíróságán a 2017. január 24-ei meghallgatás eredményeit foglalta össze, amely Franciaország, Luxemburg Hollandia és Németország kormánya vettek részt.


Az utolsó napirendi pontok egyike az ESZSZ által koordinált új projekt volt: „Európai Üzemi Tanácsok és a digitális átállás” címmel. A projekten belül kérdőívek összeállítását követően telefonos interjúkra, valamint online információgyűjtésre kerül sor annak érdekében, hogy felmérjék, milyen gyakorlatok léteznek a digitalizáció kihívásaival megküzdésére (pl. a Nokia az ún. „crowdwork” - et – a kiszervezés egy formáját vezették be). A résztvevő szervezetektől olyan szakembereket várnak, akik résztvesznek a feladatokban, és kivitelezik a telefonos interjúkat. Az eredmények feldolgozását kutatók végzik. A projekt eredményeként jó gyakorlatok kerülnek megosztásra.


Néhány aktuális információ (cégek fizetésképtelensége, nem pénzügyi beszámolók helyzete) megtárgyalása után Peter Scherrer megköszönte a résztvevőknek a közreműködést. A következő bizottsági ülésre 2017. második felében kerül sor.

 

liganet.hu

Kapcsolódó cikkek

Folytatódnak az élelmiszerek esetleges kettős minőségét ellenőrző vizsgálatok

2017. június 01. 08:13
A földművelésügyi miniszter egyes élelmiszerek újabb átfogó vizsgálatát rendelete el annak érdekében, hogy kiderüljön: a nyaranta nagyobb mennyiségben fogyasztott termékeknél létezik-e a kettős mérce. Vagyis az azonos márkanév alatt forgalmazott élelmiszerek azonos minőségben kaphatók-e itthon és külföldön. A vizsgálat elindulásáról Fazekas Sándor beszélt az M1 és a Kossuth Rádió reggeli műsoraiban.

A mezőgazdaság sikere az alkalmazkodáson múlik

2018. február 07. 07:50
A magyar mezőgazdaság sikere azon múlik, hogy tud-e élni a digitalizációval, milyen gyorsan alkalmazza a legkorszerűbb számítástechnikai eljárásokat és a precíziós gazdálkodást - szögezte le a Földművelésügyi Minisztérium (FM) parlamenti államtitkára kedden Budaörsön egy szakmai tanácskozáson.