Elkészült a 2016-2019-re vonatkozó Magyar Méhészeti Nemzeti Program

2016. március 08. 08:06
A földművelésügyi miniszter által felkért és kinevezett szakértőkből, továbbá a program végrehajtásában résztvevő szervezetek képviselőiből álló bizottság a közvetlen termelői jelzések, valamint a szakmai szervezet javaslatainak figyelembevételével összeállította az új méhészeti nemzeti programot.
 

Az ágazat célkitűzései a minőségi változások felé mutatnak. A fejlesztési igények középpontjában egyre inkább a költséghatékony termeléshez szükséges eszközök és az ehhez kapcsolódó élelmiszerbiztonsági követelményeknek való megfelelés áll. Az új belföldi és export piacok megnyerése csak a feldolgozottsági szint javításával, valamint a szavatoltsági és nyomon követhetőségi igények kiszolgálásával valósulhat meg.

Erre tekintettel az új programidőszakban is kiemelten kezeljük azokat a jogcímeket, amelyek a minőségi elmozdulás irányába mutatnak. Így a figyelem az elméleti ismeretterjesztés, a korszerű élelmiszerbiztonsági feltételeknek megfelelő mézkinyerési és kiszerelési eszközök, a méhek kártevői és kórokozói elleni engedélyezett védekezési módok, a hatékony vándorláshoz, s ez által az irányított megporzáshoz, magasabb jövedelemtermelő képességhez szükséges eszközök biztosítása, a minőségi genetikai alapokkal rendelkező szaporító anyag használat, a kutatás-fejlesztés, a piacmonitoring és termékfejlesztés területeire irányul.

A méhészeti intézkedéseknek minden esetben illeszkedniük kell a mezőgazdasági, erdészeti, vidékfejlesztési előírásokhoz, így figyelembe kell venniük a biodiverzitásra irányuló elvárásokat, a szántóföldi növénytermesztés és a kertészet minél szélesebb körű megporzásra való igényét, valamint a méz és egyéb méhészeti termékeknek a rövid ellátási láncban (REL) és a falusi turizmusban (mézutak) való megjelenését is. Ez az a kapocs, amely biztosítja, biztosíthatja az adott méhészeti intézkedéseken keresztül az ágazati fejlődést, a minőségi igények, elvárások teljesülését.

A Magyar Méhészeti Nemzeti Programot az Európai Bizottsághoz 2016. március 15-ig elfogadásra kell felterjeszteni. A jogcímeken belüli részletezést, módosításait, új elemeit az uniós elfogadást követően majd az új végrehajtási rendelet tartalmazza majd, amelynek júniusra kell elkészülnie.

A kérelmezők támogatásra való jogosultsága csak azon intézkedések esetén áll fenn, amelyeket a jóváhagyott Nemzeti Program tartalmaz, és a tárgyév augusztus 1-jétől a tárgyévet követő július 31-ig kerülnek megvalósításra. Valamennyi intézkedés esetén a támogatási igényt költségszámlákkal kell alátámasztani.

(FM Sajtóiroda)

Kapcsolódó cikkek

A jövő agrárszakembereit segítik

2019. február 26. 08:38
Megállapodást kötött a szekszárdi AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium és a Syngenta Magyarország. Az együttműködés keretében a vállalat szakértői szakmai ismereteik átadásával járulnak hozzá a tanulók tudásának gyarapításához, ezen kívül egy tehetséges diák ösztöndíjat is kap tanulmányaihoz.
 

Állásfoglalás született az elektronikus megfigyelőrendszerek (kamerarendszer) adatkezeléseiről

2019. augusztus 06. 08:44
Az Európai Adatvédelmi Testület 2019. július 11. napján véleményezés céljából állásfoglalást tett közzé az elektronikus megfigyelőrendszerek működtetésével összefüggő adatkezelésekről. Tekintettel arra, hogy ilyen adatkezelés a vállalkozások, illetve a háztartások jelentős részében létezik, érdemes tudni, hogy az erre hivatott szerv ezen adatkezelés tekintetében miképpen értelmezi a GDPR hatályos rendelkezéseit.