Érvényes dokumentumok

2020. november 17. 09:02
A Kormány november 14-én kelt rendelete a veszélyhelyzet megszűnése utáni két hónapig meghosszabbítja a hivatalos okmányok érvényességét.
Érvényes dokumentumok

A Kormány 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az 5.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírusvilágjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a  továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a  magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányok – ideértve különösen a  forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét, illetve a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló 2020.  évi LVIII. törvény 89.  § (1)  bekezdése szerint meghosszabbított érvényességű okmányokat is – a  veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek. (2) Az (1) bekezdés szerint lejáró okmány pótlásának nincs helye. (3) Az  (1)  bekezdés szerinti új érvényességi időt a  nyilvántartásba nem kell bejegyezni és az  okmányon nem kell feltüntetni.

2. § A veszélyhelyzet hatálybalépését követően a  veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény és a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján kiadott, tartózkodásra jogosító okmányok, valamint a  letelepedési engedély és bevándorlási engedély okmányok érvényességi ideje – a  rövid időtartamú beutazásra jogosító vízum, valamint a  tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum okmányok kivételével – a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap.

3. § Az ügyfélkapu-regisztrációval már rendelkező felhasználó regisztrációhoz tartozó felhasználónevének megismerését a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal telefonon keresztül biztosítja.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

5. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

 

liganet.hu

Kapcsolódó cikkek

Fürdőnap Cegléden és Tatabányán

2019. július 01. 08:40
A Honvédszakszervezet 2019. július 6-án (szombaton) ismét megrendezi az aquaparki fürdőnapot a Ceglédi Gyógyfürdő- és Szabadidőközpontban és a Tatabányai Gyémántfürdőben, ahol szeretettel várja Tagjait és családtagjaikat, valamint a LIGA Szakszervezetek Tagjait.

A sztrájkok tizenegy tanulsága

2019. június 18. 08:01
Megnőtt a bátorság