Faipari szakmagyakorlás

2021. augusztus 06. 09:04
Faipari szakmagyakorlás

( … A rendelet ennél bővebb, itt a fagazdasághoz kapcsolódó részleteket tesszük közzé… )

1. Az ipari és kereskedelmi szabályozott szakmák gyakorlására vonatkozó követelmények

1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott önálló tevékenységek – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott eltéréssel – az 1. mellékletben foglalt táblázat B. vagy D. oszlopában szereplő képesítéssel végezhetők.

(2) Az 1. mellékletben szereplő tevékenységek esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat B. oszlopában szereplő választható szakma, részszakma, szakképesítés, egyéb képesítés helyett elfogadható a táblázat E. oszlopában szereplő, a szakiránynak megfelelő más szakma, szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség, képesítés is. Az 1. mellékletben foglalt táblázat B. oszlopában szereplő részszakma gyakorlója a részszakma keretében ellátható tevékenységi körében jogosult a szabályozott tevékenység végzésére.

(3) Az (1)–(2) bekezdés nem alkalmazandó a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint az 1. mellékletben meghatározott tevékenységet folytató, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatókra, akik szakmájukat a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánják gyakorolni.

2. § A nem önálló tevékenység végzése esetében a tevékenységvégzés szakmai felügyeletét az önálló tevékenység végzésére jogosító szakmával, képesítéssel vagy végzettséggel rendelkező személy biztosítja.

3. § E rendelet rendelkezései nem érintik a rendelet hatálybalépését megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elismert képesítések, mentesítések, valamint a rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett képesítést, végzettséget tanúsító bizonyítványok hatályát, illetve további alkalmazhatóságát.

2. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

… A rendelet ennél bővebb, itt a fagazdasághoz kapcsolódó részleteket tesszük közzé…

1. melléklet a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez Egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések

  A. B. C. D. E.
1. Tevékenység Választható szakma (részszakma), szakképesítés vagy jogszabály alapján szervezett képzésben szerzett képesítés önálló tevékenység esetén Nem önálló tevékenység a B., D. vagy E. oszlopban szereplő követelmény nélkül végezhető Korábbi jogszabályban előírt szakma, szakképesítés, egyéb képesítés Szakma (részszakma), szakképesítés, egyéb képesítés helyett a szakiránynak megfelelő más szakma, szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség, képesítés elfogadhatósága
13. Épületek beltéri, kültéri, oldalfal-, mennyezet- és padlófelületei hideg- és melegburkolatának, térburkolatának, valamint
az épület díszítő burkolatainak elkészítése, javítása, felújítása és bontása műszaki tervek alapján. Homlokzat-, lábazat-, lépcső- és térburkolatok elkészítése, javítása, felújítása és bontása
Burkoló végezhető Épületburkoló
Burkoló
elfogadható
17. Épületek kis- és nagyelemes fedéseinek, homlokzat-
burkolatainak, valamint beton, kerámia és természetes alapanyagú fedések készítése, javítása, karbantartása építészeti tervek alapján
Tetőfedő végezhető Tetőfedő elfogadható
21. Épületeket védő tetők fedélszerkezeteinek létrehozása,
az építkezés során szükséges állványok, zsaluzatok, dúcolások elkészítése és elbontása. Meglévő épületek faszerkezeteinek felújítása. Előregyártott faszerkezetek beépítése az építés helyszínén. Fedélszerkezet előkészítése
a tetőfedéshez
Ács (Zsaluzó, állványozó) végezhető Ács nem elfogadható
23. Fából és műanyagból különféle hajótestek, felszerelések, berendezések készítése, karbantartása, javítása Kishajóépítő és
-karbantartó (Kishajóalkatrész-javító)
végezhető Kishajóépítő,
-karbantartó
elfogadható
24. Fából készült szerszámok, szerszámnyelvek és különböző faeszközök készítése, javítása. Fából készült hordók, edények, eszközök előállítása, javítása kézi munkával Faipari technikus
Kádár, bognár
végezhető Kádár, bognár elfogadható
25. Famegmunkáló gépeken faipari termékek előállítása. Faaljzatok, alapépítmények készítése. Faipari tömegcikkek készítése. Fából, ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkek, dísztárgyak és egyéb esztergályozással előállítható cikkek készítése Faipari technikus végezhető Famegmunkáló
Faipari gépkezelő
elfogadható
32. Fényezési, pácolási eljárások végzése, lakkszóró-, lakköntőgépek kezelése. Famegmunkáló gépeken faipari termékek előállítása. Faaljzatok, alapépítmények készítése. Faipari tömegcikkek készítése. Bútorok, nyílászárók, burkolatok, belsőépítészeti munkák készítése. Fából, ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkek, dísztárgyak és egyéb esztergályozással előállítható cikkek készítése. Műbútornak minősülő berendezések készítése, helyreállítása Asztalos
(Asztalosipari szerelő
Famegmunkáló)
Bútorműves, műbútorasztalos
végezhető Asztalos
Műbútorasztalos
elfogadható
67. Mobil és beépített bútorok, mozgó alkatrészek, falburkolatok, válaszfalak, nyílászáró szerkezetek szerelése, javítása, cseréje Asztalos
(Asztalosipari szerelő, Famegmunkáló)
Bútorműves, műbútorasztalos
végezhető Asztalos
Műbútorasztalos
Asztalosipari szerelő
elfogadható

 

szerk: Tóth János/FATÁJ – forrás: ntj.hu

https://fataj.hu/2021/08/faipari-szakmagyakorlas/

 

Kapcsolódó cikkek

Rejtély, hogyan került Bócsára az Afrikában őshonos tarajos sül

2020. november 24. 08:44
Mint arról a Kiskunsági Nemzeti Park múlt pénteki posztjában már beszámolt, november 18-án este az egyik, Bócsán kihelyezett vadkameránk tarajos sült fotózott. Erre igazán nem számítottak, hiszen a faj Afrikában őshonos, a hazai faunának nem része. Napjainkban már a mediterrán régióban, Olaszországban és a Balkánon is megtalálható.

Hozzászólás a Greenpeace és a Védd az Erdőt szervezeteknek a svéd erdő-alapú szektorral szembeni kampányához

2021. február 08. 09:06
Január közepén a Greenpeace Nordic és a Védd az Erdőt (Svédország) szervezetek közös kampányt indítottak, amely frontális támadást jelent a svéd erdő-alapú ágazat ellen.