Felmondás stílusosan – torkig volt a dolgozó a bánásmóddal

2018. január 16. 13:25
Sándor rendszeresen, ellentételezés nélkül túlórázik, a fizetése felét zsebbe adja a munkáltató, a szabadsága tartamára nem kap díjazást, és állandóak a munkabérből történő, jogalap nélküli levonások is. Volt olyan időszak is – ahogyan az utólagosan tudomására jutott –, hogy csak napi 4 órára volt bejelentve, miközben ténylegesen napi 8 órában foglalkoztatták. Ezek mindegyike külön-külön is megalapozná az azonnali hatályú felmondást, de a bizonyítás nem egyszerű, ráadásul a munkáltató sem ma kezdte a trükközést.

Sándor 13 hónapja dolgozik a cégnél, így az azonnali hatályú felmondással a felmentési idő tartamára járó távolléti díjon túlmenően nem lenne előrébb. Ütős bizonyítékok hiányában az évekig húzódó túlmunka iránti pert is el kívánja kerülni, ráadásul talált egy új, ígéretesebbnek tűnő munkahelyet, így elhatározta, hogy felmondással él. Arra is gondolt azonban, hogy ennek csap egy kis felhajtást. Hadd emlékezzen rá a munkáltató és ez hátha erőt a kollégáknak is! Mielőtt lelepleznénk Sándort, nézzük meg, mire kell ügyelnie felmondás esetén.

A felmondásra vonatkozó szabályok

Mivel a munkaviszonya határozatlan idejű, a felmondást nem köteles indokolni, de mindenképpen írásba kell foglalnia. Lényeges, hogy a felmondásnak a munkáltatói jogkört gyakorló szerv vagy személy felé kell megtörténnie. A bírói gyakorlat hatályos közlésnek ismeri el, ha a munkáltató olyan szervénél (például a munkaügyi osztálynál) teszi meg, amelynek feladatkörébe tartozik a nyilatkozatnak a munkáltatói jogokat gyakorló tudomására hozatala.

Sándor nem lesz jogosult végkielégítésre, a felmondási ideje 30 nap, mely teljes tartamát köteles munkában tölteni, kivéve, ha attól a munkáltató eltekint és felmenti a munkavégzés alól.

Gyakori eset, hogy a munkavállaló nem tudja letölteni a felmondási idejét, mert az új munkahelyen kezdenie kellene. Ha nem sikerül megállapodni a munkáltatóval, és ennek ellenére a felmondási időt figyelmen kívül hagyja, munkaviszonyát jogellenesen szünteti meg. Ennek jogerős bírósági megállapítása esetén köteles a munkavállalói felmondás esetén irányadó felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeget megfizetni, mely mellett a munkáltató e mértéket meghaladó kárának megtérítését is követelheti. Sándorra vár az új munkáltatója 30 napot, tehát ha le kellene dolgoznia a felmondási idejét, jogkövető munkavállaló módjára meg fogja tenni.

Sokkal nehezebb helyzetben lenne Sándor, ha a munkaviszonya határozott időtartamú lenne. Ekkor ugyanis indokolási kötelezettség terhelné. Az indokot nem képezheti bármi: csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy a körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna. Ilyen elsősorban a munkavállaló magánéleti, személyi, családi körülményeiben bekövetkezett okok (például hozzátartozó ápolása), a munkavállaló egészségi állapotával kapcsolatosan felmerült okok. Ezen indokok valóságát és okszerűségét a munkavállaló köteles bizonyítani.

adozona.hu

Kapcsolódó cikkek

Jelentős kárt okoz az élelmiszeráfa-csalás

2017. október 16. 11:46
Fél év alatt több mint háromezer pénzügyi-gazdasági bűncselekményt tártak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói – írja a pénteki Magyar Idők.

Több száz tejautomata megmaradását segítheti a kamara kezdeményezésére módosult rendelet

2018. július 25. 10:30
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara aktív közreműködésének és az érintett szakminisztériumok segítő hozzáállásának köszönhetően enyhült több száz tejautomatára vonatkozó szabályozás, ezáltal biztosítva további üzemeltethetőségüket.