Fontos támogatási lehetőség nyílt meg a minőségi fűszerpaprikát termelők számára

2020. május 04. 07:48
Megjelent a Magyar Államkincstár 32/2020. (IV.28.) számú közleménye a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásának igénybevételéhez szükséges 2020. évi nyomtatványok rendszeresítéséről.
Fontos támogatási lehetőség nyílt meg a minőségi fűszerpaprikát termelők számára

A vonatkozó 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján a fűszerpaprika-termelő vissza nem térítendő támogatást igényelhet a minőségi fűszerpaprika termelése céljából vásárolt fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására. A támogatás igénybevétele előtt érdemes ellenőrizni az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe felvitt adatokat, és megtenni az esetleges változás-bejelentési kötelezettségeket. Erre vonatkozóan a 103/2016. (XII.22.) számú MVH közlemény rendelkezései az irányadók, olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) oldalán.

A fenti rendelet alapján támogatást vehet igénybe az a fűszerpaprika-termelő, aki:

A.) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

 • a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (támogatási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a támogatási törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,
 • nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás alatt, és
 • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétel követelményeinek.

B.) a támogatási időszakban (2019. október 20-a és 2020. április 30-a között) vásárolt vagy termeltetőtől, termelői csoporttól átvett fémzárolt vetőmagot teljes egészében saját használatában lévő földterületen fűszerpaprika termesztése céljából felhasználta,

C.) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ának rendelkezése értelmében nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy mely egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak.

A támogatás összege az ügyfél és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok) részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

A támogatási kérelmet jelen a 32/2020. (IV.28.) közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0845 számú „Fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatása - Támogatási kérelem” elnevezésű nyomtatványon, a 2020. május 1-je és 2020. augusztus 5-e közötti időszakban lehet benyújtani postai, vagy elektronikus úton.

Postai beadás esetén a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Magyar Államkincstár, Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya

1476 Budapest, Pf. 407.

Fontos! Amennyiben a borítékon a postai feladás dátuma korábbi, mint 2020. május 1-je, vagy későbbi, mint 2020. augusztus 5-e, úgy a támogatási kérelmet a Kincstár visszautasítja.

A vészhelyzeti szabályozásokra való tekintettel a kérelem és mellékéletei elektronikus úton a Magyar Államkincstár honlapján elérhető felületen is benyújthatók az Elektronikus ügyintézés / Alkalmazás megnyitása menüpontban (ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően) az Elektronikus kérelemkezelés / Általános űrlap benyújtása menüponton belül.

Az elektronikus benyújtásra vonatkozó részletes tájékoztatás a www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Támogatások / Nemzeti támogatások / Mezőgazdasági de minimis / Fűszerpaprika csekély összegű támogatás / Tájékoztatók menüpontnál elhelyezett Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató dokumentumokban található.

Az N0845 számú támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) a saját nevére kiállított számlával rendelkező fűszerpaprika-termelőnek:

 • a támogatási időszakban vásárolt fémzárolt vetőmagról a fűszerpaprika-termelő nevére kiállított számla másolatát,
 • és a fémzárolt vetőmag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolatát.

b) a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számlával rendelkező fűszerpaprikatermelőnek:

 • a támogatási időszakban vásárolt fémzárolt vetőmagról a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla másolatát,
 • a fémzárolt vetőmag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a
  másolatát,
 • a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződés másolatát
 • és a termeltető vagy termelői csoport által a fűszerpaprika-termelő részére átadott fémzárolt vetőmag mennyiségét és nettó árát, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentumot.

agrarszektor.hu

Kapcsolódó cikkek

Az agrár-külkereskedelem egyenlege 20 százalékkal javult az első fél évben

2019. október 24. 08:27
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kivitele 4714 millió euró, behozatala 3042 millió euró volt az első fél évben, az export 11,2 százalékkal, az import 6,8 százalékkal nőtt, az agrár-külkereskedelem aktívuma 1672 millió euró volt, 279 millió euróval, 20 százalékkal több, mint 2018 első fél évében.

Mit nekik a koronavírus: ez jóval nagyobb probléma most a vidéki Magyarországon

2020. április 20. 08:09
Aszálykár, belvíz és árvíz is sújtja a vidéki területeket az országban, leginkább az Alföldön. A hármas probléma kezelésére próbált megoldási alternatívákat kidolgozni a Természetvédelmi Világalap, a WWF Magyarország. A Kiszáradó Magyarország címmel készített infógrafikával azt illusztrálták, milyen megújuló vízkészletei vannak hazánknak, és felhívták a figyelmet arra, hogy jobban kellene gazdálkodni ezzel a természeti értékkel. A HelloVidék most ennek segítségével arra a kérdésre keresi a választ, hogyan tudjuk mégis megőrizni a vizeinket.