Hozzászólás a Greenpeace és a Védd az Erdőt szervezeteknek a svéd erdő-alapú szektorral szembeni kampányához

2021. február 08. 09:06
Január közepén a Greenpeace Nordic és a Védd az Erdőt (Svédország) szervezetek közös kampányt indítottak, amely frontális támadást jelent a svéd erdő-alapú ágazat ellen.
Hozzászólás a Greenpeace és a Védd az Erdőt szervezeteknek a svéd erdő-alapú szektorral szembeni kampányához

A két zöld-szervezet svéd erdőiparral szembeni kampányára írta ezt a közleményt a Svéd Erdőipari Szövetség.

 


 

 

Az üzenetek szorosan kapcsolódnak a kutatáshoz, amely állítólag független és egyöntetű, és arra ösztönzik a politikusokat, hogy ezekre az üzenetekre alapozzák az erdőgazdálkodással, a biológiai sokféleséggel és az erdőalapú termékekkel kapcsolatos döntéseket. Nem váratlanul a svéd erdőg-alapú ágazat felfogása, perspektívája és tudományos adatai teljesen ellentétesek ezekkel az üzenetekkel.

A kampány szerint a kiemelt kutatás mögött széles egyetértés és támogatás áll. A Svéd Erdőipari Szövetség (SFIF) ellenzi ezeket az állításokat, és kiemeli, hogy a releváns tudományterületeken belül végzett jelentős egyéb kutatásokat figyelmen kívül hagyják. Úgy tűnik, mintha a kampány gyanúba keverné azt a kutatást, amely nem egyezik meg a saját álláspontjával, azt állítva, hogy bizonyos kutatásokat a vállalkozások és az ipar irányít, és ezért nem megbízható. Az SFIF szerint a tudománynak szélesnek, ellenállónak és felhalmozódónak kell lennie. Szabad és élénk demokráciában legitim vita folyik az eltérő nézőpontú felek között. A környezeti, éghajlati és erdészeti kérdésekre összpontosító kutatás nagy része ezen a területen zajlik.

A kampány üzeneteinek egyik különösen nyilvánvaló problémája, hogy az erdőgazdálkodást következetesen korlátozott, helyi szempontból vizsgálják. Egyetlen erdőállományra vagy letermelt területre összpontosítanak, és arra, hogy a biológiai sokféleség vagy a szénmegkötés és -tárolás hogyan fejlődik éppen ezen a területen. Ehelyett a táji szintű kitekintést kell alkalmazni, figyelembe véve a táj egészének teljes hatását. Ha így teszünk, sok oka van annak, hogy a svéd erdőtulajdonosok miért választják az erdő visszatartását (retention forestry), mint előnyben részesített gazdálkodási lehetőséget.

A kampányból teljesen hiányzik az a másik szempont, hogy miként lehet elérni az Európai Zöld Megállapodás és a fosszilis-mentes jóléti társadalomra áttérés céljait aktív erdőgazdálkodás és erdészeti termékek nélkül. Úgy kell értsük, hogy a kampány mögött álló szervezetek azt támogatják, hogy az épületeket, bútorokat, csomagolást és energiát továbbra is főként fosszilis és véges erőforrásokból kell készíteni? Vagy az EU állampolgárainak egyszerűen ezen termékek nélkül kellene élniük? A svéd erdőipar sokrétű, kifinomult értéklánc része, amelyben a fa minden részét felhasználják az értékteremtéshez. A szén tárolása faépületekben, bútorokban, csomagolásban, ruhákban és így tovább, melléktermékek felhasználása a szén és az olaj helyettesítésére, és végül a hulladék-hő felhasználása egész városok fűtésére erőforrás-hatékony, éghajlat-intelligens módszer, amely lehetővé teszi, hogy az erdő hozzájáruljon a zöld, befogadó és ellenálló társadalomhoz. Mert végül is óriási különbség van a zöld és a fekete szén között: a zöld szén körforgása örök, és a fosszilis anyagokat ott tartja, ahová valók - a földben.

A kampány az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) nyilatkozataira hivatkozik, de csak azokat az érveket választja, melyek a saját állításait alátámasztják. Nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy az IPCC már 2007-ben a 4. értékelő jelentésben kijelentette: "a legnagyobb, tartamos CO2 csökkentési haszonnal a hosszú távon fenntartható erdőgazdálkodási stratégia jár, amelynek célja az erdei szénkészletek megőrzése vagy növelése, miközben évente fenntarthatóan ad a faanyagot, a rostot és az energiát".

Ami a készletekre, az erdőből és erdőiparból származó kibocsátásokra, a svéd gazdaság jelentőségére, a biológiai sokféleség állapotára és még sok másra vonatkozó statisztikákkal kapcsolatos állításokat illeti, ezeket finoman szólva félrevezetőnek lehet nevezni. Anélkül, hogy minden egyes állítást részletesen megvizsgálnánk, szeretnénk néhány megjegyzést tenni. Anélkül, hogy minden egyes állítást részletesen megvizsgálnánk, szeretnénk néhány megjegyzést tenni. Svédország erdeinek éves nettó szén-dioxid-felvétele (növekménye) 40 millió tonna, mivel több a növekmény mint a fakitermelés. A svéd erdőterület több mint 25 százalékát jelenleg Svédország hivatalos statisztikája szerint félreteszik, és nem használják erdőgazdálkodásra, részben a biológiai sokféleség fenntartása és fokozása érdekében. A szántás és a növényvédő szerek használata az erdőben évtizedek óta tilos. A szántás és a növényvédő szerek használata az erdőben évtizedek óta tilos. Általánosságban elmondható, hogy a filmben szereplő statisztikák nagy része jóval a mai modern svéd nemzeti erdőpolitika előtti időszak adatain alapul, a mai modern svéd erdőpolitikának egyaránt célja a környezet és a fatermelés. A 20. század elején Svédország egészen más ország volt, mint ma - nem utolsósorban a jólét szempontjából.

Csakúgy, mint a környezetvédelmi szervezetek, a svéd erdőipar is arra törekszik, hogy befolyásolja a politikai fejlődést abban az irányban, amelyet hosszú távon a leginkább fenntarthatónak tartunk. Folyamatos, tiszteletreméltó párbeszédet folytatunk az érdekelt felek széles körével, és megosztjuk az ismereteket és a tudományt Svédország és az EU döntéshozóival. A közeljövőben az SFIF új jelentést tesz közzé Svédország erdei biológiai sokféleségének tényleges állapotáról, és arról, hogy miként dolgozunk annak fenntartása és fokozása érdekében. Közzéteszünk olyan jelentést is, amely kiemeli, hogy az éghajlat szempontjából mind rövid, mind hosszú távon a svéd erdők aktív kezelése (erdőgazdálkodás) a legjobb. Reméljük és bízunk abban, hogy ezek a jelentések hozzá fognak járulni az erdőről folytatott kiegyensúlyozottabb és tényeken alapuló vitához.

Sürgető a fosszilis-mentes jóléti társadalomba áttérés a hosszú távon fenntartható fogyasztással. Drámaian csökkentenünk kell az olaj, a szén és más fosszilis és véges erőforrások felhasználását. Ugyanakkor biztosítanunk kell, hogy minden uniós polgár tisztességes lehetőséget kapjon a városokban és a falvakban élethez és megélhetésre. Ennek a megoldásnak részét képezik a gazdasági erdők és az erdőalapú termékek.

Forrás: forestindustries.se
SzF: MM

www.fataj.hu

Kapcsolódó cikkek

Virágozni kezdett a banánliget Kaposváron

2020. június 19. 08:01
Mintegy 150 banánfa növekedik egy családi ház kertjében.

Életéről vall a természetfotózás magyar Oscar-díjasa

2020. június 30. 08:24
Azt is elárulja, mit keresett Costa Rica őserdejében évekkel ezelőtt.