Indulnak az Állattartó telepek korszerűsítése című pályázatok!

2016. február 24. 13:31
Várhatóan 2016. Április 20.-tól nyújthatóak be a Vidékfejlesztési Program keretében Állattartó Telepek Korszerűsítésre (VP2.4.1.1.2-16 - Baromfitartó telepek korszerűsítése; VP2.4.1.1.3-16 –Szarvasmarhatartó telepeke korszerűsítése; VP2.4.1.1.4-15 – Juh-és kecsketartó telepek  korszerűsítése; VP2.4.1.1.5-16 - Sertéstartó telepek korszerűsítése) megjelenő pályázatok.

A felhívások célja az állattartó telepek korszerűsítése annak érdekében, hogy az állattartó telep megfeleljen a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak, javuljon az állattartó telepek takarmányozási, illetve műszaki színvonala, állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági helyzete, infrastruktúrája, valamint az állattartó telepeken dolgozók munkakörülménye és munkahatékonysága.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

A)    versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása.

 1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.

Az állattartás állat-egészségügyi, takarmányozási, tartási, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló, az előírásoknak való megfelelést biztosító építéssel járó technológiák beszerzése.

Állattartó telepi épületek, létesítmények kialakítása

 1. Építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

Az állattartási tevékenységhez kapcsolódó gépek, eszközök beszerzése Takarmány előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei.

Erő-és munkagépbeszerzés önállóan nem támogatható!

B)    Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás hatékonyság javítása.

 

 1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • Épületek fűtési, hűtési és használati meleg-víz rendszereinek korszerűsítése
 • Világítási rendszerek korszerűsítése
 • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése

 

 1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
 • A gazdasági termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával
 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg-víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.
 • Napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása

Önállóan NEM támogatható tevékenységek:

 • Projekt előkészítés:
  • szakmai előkészítés,
  • közbeszerzés;
 • Mérnöki feladatok;
 • Projektmenedzsment;
 • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelezőtevékenységét;
 • A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra – fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés:
  Üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, közművekhez és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások;
 • Erő- és munkagépek beszerzése, azzal, hogy az erő és munkagép beszerzésre igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a nettó 15 000 000 Ft-ot, továbbá az erre a költségtípusra együttesen elszámolható költség mértéke nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 30 %-át;
 • Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése.
 • Ingatlan vásárlása

Műszaki és szakmai elvárások:

 1. Általános elvárások:
 •  ENAR-nakvaló megfelelés,
 • a projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani.
 1. Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos elvárások
 •  Építési engedélyköteles beruházás esetében a pályázat benyújtásakor még nem feltétel annak megléte, az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot kell csatolni
 • Vízjogi engedélyköteles fejlesztés esetén elvi engedély szükséges
 • Építési beruházás esetében a kérelem benyújtásakor hatályos Építési Normagyűjtemény (ÉNGY) alkalmazandó
 • A kiadások mértéke és aránya nem haladhatja meg az ÉNGY alapján beazonosítható tételek vonatkozásában az ÉNGY szerinti referenciaárat, vagy az elfogadott árajánlat értékét

Támogatásban részesíthetők köre:

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

 b) igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;

2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorcium esetében minden egyes tagnak külön meg kell felelni jogosultsági feltételeknek.

 A támogatás mértéke, összege

Rendelkezésre álló forrás:

 • Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése: 19,85 milliárd forint.
 • Sertéstartótartó telepek korszerűsítése: 19,85 milliárd forint.
 • Baromfitartó telepek korszerűsítése: 19,85 milliárd forint.
 • Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése: 4 milliárd forint.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft
 • kollektív beruházás esetén maximum 1 milliárd Ft

A keret 80%-a legfeljebb 1 275 000 STÉ üzemmérettel rendelkezők számára.

A támogatás maximális mértéke:

 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a
 • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a

Támogatási kérelmek benyújtásának VÁRHATÓ határideje:

 • 2016. április 20 –2016. június 20.
 • 2016. augusztus 20 –2016. szeptember 21.
 • 2016. december 20 –2017. január 20.
 • 2017. április 20 – 2017. május 20.
 • 2017. augusztus 20 – 2017. szeptember 21.

Kötelezettségek:

 • Eleget tenni a 272/2014. (XI. 05) Kormányrendeletben foglaltaknak
 • Állatlétszám szinten tartási kötelezettség – 20%-nál nagyobb eltérés esetén 10% támogatás visszafizetés
 • Foglalkoztatott létszám fenntartása
 • A jóváhagyott összeg 80%-át teljesíteni kell, támogatói okiratot módosítani szükséges
 • Fenntartási kötelezettség: a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig

Pontozási szempontok:

 • A beruházáshoz kapcsolódó ökológiai gazdálkodás folytatása és/vagy minőségrendszerben (HÍR, KMÉ, NPT, KMS, MAMD) való részvéttel
 • A támogatást igénylő minőségrendszerben vesz részt
 • A beruházáshoz kapcsolódó termelői csoport, vagy termelői szervezet tagság
 • A kedvezményezett mikro-, vagy kisvállalkozás
 • Energiahatékonyság javítása 10%-ot meghaladó mértékben
 • Megújuló energiaforrás fejlesztése, kiépítése
 • Környezeti szempontok érvényesítése
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése
 • Kedvezményezett járási besorolás
 • Üzleti terv minősége

További hasznos linkek és dokumentumok:

Építési Normagyűjtemény elérhető itt: Építési normagyűjtemény

Árajánlatok kötelező tartalmi elemei elérhető itt: Az árajánlat kötelező tartalmi elemei

Az átlagos állatlétszám kiszámításának módja elérhető itt: Az áltagos állatlétszám kiszámításának módja

Kedvezményezett járások listája elérhető itt: Kedvezményezett járások listája

Amennyiben jelen pályázati felhívás felkeltette érdeklődését vagy kérdése merült fel vegye fel velünk a kapcsolatot.

Tanácsadóink elérhetőségeit megtalálja ide kattintva: Tanácsadóink elérhetőségek

Forrás: http://unios-palyazatok-info.hu

Kapcsolódó cikkek

19 milliárd forint építésre

2016. június 08. 08:14
Lázárék újabb, mintegy 19,68 milliárd forint keretösszegű pályázatot hirdettek meg. A Vidékfejlesztési Program „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című pályázatra kizárólag elektronikus úton 2016. augusztus 5. és 2018. augusztus 6. között lehet majd pályázni. Az első értékelési határnap 2016. október 5.

Felfüggesztésre kerül a prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztést támogató felhívás

2016. február 26. 08:14
Felfüggesztik a GINOP pályázatot a beérkezett támogatási kérelmek nagy száma miatt.