Jogszabályok érthetően

2017. november 21. 08:16
A Magyar Közlöny 2017. november 6. és november 12. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok

Magyar Közlöny 177. szám (2017.11.06.)

1. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 29/2017. (XI. 6.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

Kihirdetés napja: 2017.11.06.
Hatályba lépés napja: 2017.11.07.

A módosítás értelmében kötelező képzésnek minősül:

a) a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban előírt képzés, amelyen az ügyfél az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott módon köteles részt venni, amely az ügyfél számára akkor tekintendő megszervezettnek, ha annak helyszínéről és kezdési időpontjáról a képzéseket koordináló Herman Ottó Intézettől vagy az általa megbízott Képző Szervezettől a képzés kezdési időpontját legalább nyolc nappal megelőzően tértivevényes értesítést kapott;

b) a rendeletben meghatározottak szerinti egyes szervezett képzések tekintetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódóan megvalósítandó, az Irányító Hatóság által megszervezett képzés.

Ezen túlmenően módosultak a hatásköri szabályok azáltal, hogy egyes feladatok a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságától átkerültek a megyei kormányhivatalok járási hivatalainak agrárkár-megállapító szervként eljáró illetékes járási hivatalához.

2. A földművelésügyi miniszter 55/2017. (XI. 6.) FM rendelete az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Kihirdetés napja: 2017.11.06. 
Hatályba lépés napja: 2017.11.07. illetve 2018.04.01.

A rendelet az alábbi jogszabályokat módosítja:

Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosítása értelmében az éves támogatási keret összege 150 millió Ft-ra emelkedett.

A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosítása értelmében a jégeső-elhárító szervezet kiegészítő díjtámogatást a rendelkezésére álló szabad általános csekély összegű egyéni támogatási keretösszegének terhére, de évente legfeljebb a rendeletben meghatározott összeg harminc százaléka erejéig vehet igénybe.

A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet módosítása értelmében  támogatásra való jogosultság vizsgálatának nem képezi részét a támogatási kérelem – jövedéki törvény 82. §(3) bekezdés a)–c) pontja szerinti – benyújtásának időpontja. Ezen túlmenően aki  a 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban ténylegesen felhasznált gázolaj vonatkozásában a jövedéki törvény 82. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti éves vagy negyedik negyedéves adóbevallási nyomtatvány részeként 2017. január 20-át megelőzően nyújtott be támogatási kérelmet,amelyre vonatkozóan a Kincstár érdemi vizsgálat nélküli jogerős elutasító döntést hozott azzal az indokolással, hogy a támogatási kérelem a benyújtási időszakon kívül került benyújtásra. Ebben az esetben a  mezőgazdasági termelőnek az új kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatást az érdemi vizsgálat nélkül jogerősen elutasított támogatási kérelmében megjelölt termőföldterület- és számlaadatok alapján kéri meghatározni.

A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének  feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet módosítása értelmében a pályázati felhívásban előírt feltételeket és a pályázatnak a támogatási döntés alapján elfogadott részét a hatósági szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási határidőn belül, de legkésőbb 2018. május 31-ig kell teljesíteni.

A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosítása értelmében a 2017. évre rendelkezésre álló forrás legfeljebb 72 millió forint.

A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről szóló 7/2014. (II. 6.) VM rendelet módosítása értelmében a pályázati felhívásban előírt feltételeket és a pályázatnak a támogatási döntés alapján elfogadott részét a hatósági szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási határidőn belül, de legkésőbb 2018. május 31-ig kell teljesíteni.

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása a magyartarka fajtájú szarvasmarhát is tartalmazó tenyészetekben tartott állatokután igénybe vehető támogatás igénylésének technikai feltételeit érinti.

A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása az anyatehén ,zöldségnövény termesztés, szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételét érintő technikai feltételeket érinti. Ezen túlmenően a rendelet melléklete a gazdálkodási napló tartalmát érintő módosítást is tartalmaz.

A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet módosítása értelmében a pályázati felhívásban előírt feltételeket, és a pályázatnak, valamint az egyedi támogatási kérelemnek a támogatási döntés alapján elfogadott részét a hatósági, valamint a támogatási szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási határidőn belül, de legkésőbb 2018. május 31-ig kell teljesíteni.

A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet módosítása közösségi jogharmonizációs rendelkezést tartalmaz.

A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet módosítása  a folyamatban levő eljárásokat érintő rendelkezést tartalmaz.

Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosítása értelmében rendelet szerinti támogatás a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 1400 millió forint összegig nyújtható a támogatási keretfelosztás szerint.

A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása értelmében a rendelet alapján a tárgyévben nyújtható támogatás keretösszege 400 millió forint.

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 8/2017. (III. 2.) FM rendelet módosítása a piaci jelentés tartalmát érintő rendelkezést tartalmaz.

Magyar Közlöny 178. szám (2017.11.07.)

Agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 179. szám (2017.11.08.)

Agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 180. szám (2017.11.08.)

Agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 181. szám (2017..)

1. A Kormány 1822/2017. (XI. 9.) Korm. határozata a Kárpát-medencei Falugazdász Programról

Közzététel napja: 2017.11.09.

A Kormány egyetértett azzal, hogy külhoni magyar gazdaszervezetek tevékenységének fejlesztése érdekében Kárpát-medencei Falugazdász Program induljon. A program megvalósítása érdekében, 2018. évtől kezdődően, évente beépülő jelleggel 420 880 000 forintot kell biztosítani.

Magyar Közlöny 182. szám (2017.11.10.)

Agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 183. szám (2017.11.11.)

Agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Budapest, 2017. november 13.

otpagrar.hu

Kapcsolódó cikkek

A zöldségeket kevésbé károsította az április végi fagy

2016. május 18. 09:03
A gyümölcsösökben még nem végeztek a kárfelméréssel, ugyanakkor a szántóföldi zöldségeket kevésbé károsította az április végi fagy - mondta a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) elnöke az MTI-nek. A vetőmag szövetség arra hívta fel a figyelmet, hogy a kukorica is fagykárt szenvedett az elmúlt napokban több térségben.

Őstermelők figyelem – nagyon sokba kerülhet ha ezt nem teszi meg március 20-ig!

2016. március 04. 08:53
Őstermelők figyelem – nagyon sokba kerülhet ha ezt nem teszi meg március 20-ig!

Március 20-ig érvényesíteni kell az őstermelői igazolványokat