Jogszabályok érthetően

2017. november 30. 09:12
A Magyar Közlöny 2017. november 20. és november 26. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok

Magyar Közlöny 188. szám (2017.11.20.)

Agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 189. szám ( 2017.11.21.)

Agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 190. szám (2017.11.21.)

Agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 191. szám (2017.11.22.)

Agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 192. szám (2017.11.22.)

1. 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

Kihirdetés napja: 2017.11.22.
Hatályba lépés napja: 2018.01.01., valamint 2018.07.01., 2019.01.01.

A törvény az alábbi főbb módosításokat tartalmazza:

NAV az 5000 forintot el nem érő késedelmi pótlékot nem írná elő. Jelenleg ez az értékhatár 2000 forint.

A törvény egyszerűsíti a mulasztási bírság szabályozást és megszüntet néhány bírságtényállást, úgy, mint a háztartási alkalmazott bejelentésének elmulasztása, a jogszerűtlen adóelőleg mérséklés, a számlatartási kötelezettség megsértése és az üzletlezárást helyettesítő bírság.

Az adószám-felfüggesztésének a lehetősége megszűnik.

Ha az adózó lemond az adóellenőrzés megállapításairól hozott határozat elleni fellebbezéséről és az esedékességig megfizeti az előírt adókülönbözetet, mentesül a kiszabott adóbírság 50 százalékának megfizetése alól.

A NAV tekintetében új szolgáltatásként jelenik meg a kezdő vállalkozások támogatása, mely egy 6 hónapos önkéntes részvételen alapuló mentorálási, szakmai támogatási időszakot jelent.

A szerződő partnerekről történő tájékozódási lehetőség biztosítása érdekében az egyéni vállalkozók adózással összefüggő adatait is nyilvánosságra hozná az adóhatóság, a cégek vonatkozásában már régóta működő beszámoló közzétételi kötelezettséghez hasonlóan.

Új szolgáltatásként a NAV a bejelentéshez/változásbejelentéshez online felületet biztosítana az adózóknak a kötelezettségteljesítés megkönnyítése érdekében.

2. 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

Kihirdetés napja: 2017.11.22. 
Hatályba lépés napja: 2018.01.01.

A Törvény az alábbi főbb módosításokat tartalmazza:

I. Ellenőrzés

Egyszerűsödik az ellenőrzési struktúra, a korábbi hét ellenőrzési típussal szemben a Törvény csak két ellenőrzés fajtát nevesít:
A jogkövetési vizsgálat keretében az adóhatóság ellenőrizheti, hogy az adózó eleget tett-e a törvényekben előírt egyes adminisztratív adókötelezettségeinek, adatokat gyűjthet, vizsgálhatja a gazdasági események valódiságát.
Az adóellenőrzés során az adóhatóság az adózó adómegállapítási, bevallási kötelezettségének teljesítését adónként, támogatásonként és időszakonként vizsgálja.
Valamennyi adózót érintően bekerült a Törvénybe egy objektív ellenőrzési határidő, mely szerint az adóellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 365 napot. A cégbejegyzésre nem kötelezett adózók tekintetében megmarad a hatályos törvény szerinti 180 napos maximális ellenőrzési határidő, mely csak abban az esetben léphető túl, ha az adózó az ellenőrzést akadályozza.
Az alap ellenőrzési határidők (adóellenőrzés 90/120 nap, jogkövetési vizsgálat 30 nap) változatlanok.
Megszűnik minden ellenőrzési határidő nyugvási ok, így a Törvényjavaslat szerint nem fog szünetelni az ellenőrzési határidő pl. a kapcsolódó vizsgálat és a külföldi megkeresés időtartama alatt.
Az ellenőrzési határidő meghosszabbíthatja indokolt esetben az ellenőrzést végző adóhatóság vezetője 90 nappal, a felettes szerv 90 nappal, valamint a NAV vezetője, illetve önkormányzati adóhatóság esetén a nemzetgazdasági miniszter 90 nappal. Az ellenőrzés határidő azonban a meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a 365 napot.

 

II. Jogorvoslat

A hatályos szabályoknak megfelelően fennmarad a fellebbezés lehetősége az adóhatóság határozatai, végzései ellen. Lényeges változás azonban, hogy a fellebbezésben, illetve a fellebbezés alapján indult eljárásban nem lehet olyan új tényt  állítani, illetve olyan új bizonyítékot előadni, amelyről a fellebbezésre jogosultnak az elsőfokú döntés meghozatala előtt tudomása volt, azonban azt az adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő.

Bővül a felettes szerv intézkedési lehetősége az elsőfokú döntés felülvizsgálata körében. A Törvény szerint ha a fellebbezés alapján eljáró másodfokú adóhatóságnak a döntéshozatalhoz nem áll elég adat a rendelkezésére, vagy a tényállás további tisztázása szükséges, nem kell feltétlenül megsemmisítenie a felülvizsgált határozatot és az első fokon eljárt adóhatóságot új eljárásra utasítani, lehetőség lesz arra, hogy a felettes szerv a tényállás kiegészítése érdekében maga intézkedjen, melynek keretében az első fokon eljárt adóhatóságot a szükséges eljárási cselekmények elvégzésére utasíthatja anélkül, hogy az egész eljárás újra kezdődne.

Felügyeleti intézkedés iránti kérelem ugyanazon határozat, illetve végzés ellen csak egy alkalommal, a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül nyújtható be.

III. Kapcsolattartás az adózókkal

A Törvény az elektronikus ügyintézésről szóló törvénnyel összhangban teljes körűvé tenné az elektronikus ügyintézés lehetőségét.
Az eseti meghatalmazások tekintetében – néhány kötelező szakmai képviselettel járó ügy kivételével – kikerülnének a törvényből a képviselővel szemben támasztott szakmai követelmények, megkönnyítendő ezzel az adózók számára a képviselő útján történő eljárást. Az állandó meghatalmazással eljárók tekintetében továbbra is meghatározná a törvény azt a szakmai kört, akik jogosultak képviseletet ellátni.

 

Magyar Közlöny 193. szám (2017.11.23.)

1. 2017. évi CLVIII. törvény  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról: bővülnek a termőföld tulajdon megszerzéséhez kapcsolódó illeték kedvezmények.

Kihirdetés napja: 2017.11.23.
Hatályba lépés napja: 2011.11.24.

A módosítás értelmében a bővülnek a termőföld tulajdonszerzésével összefüggő sajátos illeték-kedvezményt megállapító rendelkezések ( bővül azoknak a köre, akik részére a föld használata úgy is átengedhető, hogy közben az illetékmentesség feltételei nem szűnnek meg).

Magyar Közlöny 194. szám (2017.11.23.)

Agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 195. szám (2017.11.24.)

Agrárgazdasági tevékenységet érintő rendelkezést nem tartalmaz.

 

otpagrar.hu

Kapcsolódó cikkek

Decemberben csökkentek, éves szinten viszont nőttek az élelmiszerárak

2018. január 12. 09:02
Több mint 3 %-ot csökkent a FAO élelmiszerár-index 2017 utolsó hónapjára, de az éves átlag még így is 8,2 %-kal haladta meg a 2016-os értéket – közölte a FAO, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete.

Egyre népszerűbb a mezőgazdaság Magyarországon

2016. augusztus 05. 08:46
A mezőgazdaságban is tovább emelkedett a foglalkoztatottak száma az idén; az első három hónapban az ágazat már több mint 211 ezer embert foglalkoztatott - mondta a Földművelésügyi Minisztérium (FM) agrárgazdaságért felelős államtitkára kedden Budapesten sajtótájékoztatón.