Jogszabályok érthetően

2019. április 03. 09:30
A Magyar Közlöny 2019. március 25. és március 31. között megjelent számaiban található, az agrárgazdálkodást érintő jogszabályok

Az 13. heti összefoglalónkat itt olvashatja:

Magyar Közlöny 49. (2019.03.25.) szám

1. A Kormány 59/2019. (III. 25.) Korm. rendelete az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezéséről és az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Kihirdetés napja: 2019.03.25.
Hatályba lépés napja: 2019. 04.01.

A kormányrendelet szerint 2019.04.01-től az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti egyes szolgáltatási jellegű feladatok a Budapest Főváros Kormányhivatalától a Lechner Nonprofit Kft-hez kerültek át. Ezzel egyidejűleg a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatai kibővültek az ingatlan-nyilvántartással, valamint a térképészettel. A Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint az Agrárminiszter feladatai ennem megfelelően módosultak.

2. A Kormány 1150/2019. (III. 25.) Korm. határozata a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásáról

Közzététel napja: 2019.03.25.

A Kormányhatározat értelmében a kormány egyetért azzal, hogy
a) az agrárigazgatáshoz szükséges államigazgatási és kapcsolódó állami feladatokat,
b) az agrár- és földügyi szakigazgatási rendszerek, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó vagyon-nyilvántartási rendszer működtetését,
c) a Nemzeti Földalapba tartozó földek feletti tulajdonosi jogok gyakorlását,
d) az osztatlan közös tulajdonban álló földek megosztási eljárásával összefüggő feladatok koordinálását 2019. július 1-jei hatállyal országos hatáskörű szervezetként a Nemzeti Földügyi Központ lássa el.

 

Magyar Közlöny 50. (2019.03.26.) szám

1. Az agrárminiszter 7/2019 (III.26.) AM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009 (XI.12.) FVM rendeletének a módosításáról

Kihirdetés napja: 2019.03.26.
Hatályba lépés napja: 2019.04.10.

A rendelet alapján a hús és húskészítmények kalcium tartalmának megállapítására vonatkozó szabályt tartalmaz.

Magyar Közlöny 51. (2019.03.28.) szám

Az agrárgazdaságot érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 52. (2019.03.28.) szám

Az agrárgazdaságot érintő rendelkezést nem tartalmaz.

Magyar Közlöny 53. (2019.03.29.) szám

1. A belügyminiszter 10/2019. (III. 29.) BM rendelete  a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet módosításáról

Kihirdetés napja: 2019.03.29.
Hatályba lépés napja: 2019.03.30.

A rendelet értelmében a vízhasznosítási idény öntözés esetén március 1. napjától október 31. napjáig,tógazdálkodásnál március 1. napjától november 30. napjáig, a téli vízellátás december 1. napjától február 28. napjáig tart. Az üzemeltető és a vízhasználó az igazgatóság hozzájárulása esetén ettől eltérő időpontban is megállapodhatnak.


otpagrar.hu

Kapcsolódó cikkek

Innovatív munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi gyakorlatok és rehabilitációs stratégiák

2016. július 18. 08:16
Az EU-OSHA az Európai Parlamentnek az idősebb munkavállalók biztonságáról és egészségvédelméről indított kísérleti projektje részeként elemezte a munkahelyi egészségvédelem és biztonság munkahelyi gyakorlatait, és megvizsgálta a rehabilitációra és a munkába való visszatérésre irányuló stratégiákra vonatkozó legújabb szakirodalmat.

Megtaláltuk a Balaton legkedveltebb éttermeit

2018. szeptember 25. 11:49
Augusztus végén segítségül hívtuk a Világgazdaság olvasóit, hogy megtaláljuk a Balaton legkedveltebb éttermét. Végül annyi szavazat érkezett, hogy nem volt szívünk egyetlen egységet megnevezni, inkább kiemeltünk hármat, amelyek meglehetősen sok voksot kaptak. A füredi Borcsa, a siófoki Mala Garden és a szemesi Kistücsök tulajdonosaival beszélgettünk.