Kiküldetés ünnepnapon és szabadság kötelező kiadása a pótmunkanapon

2020. augusztus 17. 08:37
Havi fix béres dolgozónak Ausztriába kell mennie betanulni a cégcsoport központjába augusztus 17-21-éig, tekintettel arra, hogy Ausztriában augusztus 20. nem ünnepnap, illetve augusztus. 21. nem pihenőnap. A napi díjon felül augusztus 20-ára 100 százalékos, augusztus 21-ére pedig 50 százalékos bérpótlékot kell számfejteni a dolgozó részére? Illetve így, hogy a dolgozó augusztus 21-én munkát végez, augusztus 29-ére nem kell szabadságot kiírnia, ha nem kíván dolgozni? – kérdezte olvasónk. Dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogi ügyvéd szakértőnk válaszolt.
Kiküldetés ünnepnapon és szabadság kötelező kiadása a pótmunkanapon

A 2020. év vonatkozásában a munkaszüneti napok körüli munkarendet a 7/2019. PM-rendelet határozza meg. Hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra. Azon munkavállaló esetében tehát, aki nem a hagyományos, 5+2-es munkarendben dolgozik, nem értelmezhető a munkanapáthelyezés. Mindez nagyon lényeges a válasz szempontjából.

1.) Kérdés tehát, hogy a munkavállalót milyen munkarendben foglalkoztatják.

a.) Ha általános munkarendben, abban az esetben munkaidőbeosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésről van szó augusztus 20. és 21. napjain, és mellette 20-án, munkaszüneti napon is dolgozik. Ekkor jogosult lenne mindkét napra 100 százalékos bérpótlékra, vagy a munkáltató döntése alapján 50 százalékos bérpótlékra és másik heti pihenőnapra (heti pihenőidőre), továbbá augusztus 20-ára 100 százalékos bérpótlékra.

b.) Ha munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot alkalmaz a munkáltató, abban az esetben kérdés, hogy a munkavállaló be volt-e osztva bármely napra rendes munkaidőben történő munkavégzésre. Ha igen, abban az esetben augusztus 20-ára kell részére 100 százalékos bérpótlékot fizetni, figyelemmel a munkaszüneti napra. Ha csak az egyik napra volt beosztva, akkor ezen bérpótlék mellett a másikra jár 100 százalékos bérpótlék, vagy 50 százalékos bérpótlék és másik heti pihenőnap (heti pihenőidő).

Minden esetben vizsgálni kell azt is, hogy a munkaidő (képzés tartama) nem haladja-e meg az aznapra beosztott munkaidő tartamát. Ekkor ugyanis a munkavállalónak 50 százalékos bérpótlék, vagy a felek megállapodása alapján szabadidő jár.

2.) Szintén a munkarendtől függ, hogy ha a dolgozó augusztus 21-én munkát végez, augusztus 29-ére ki kell-e írnia szabadságot.

Ebből a szempontból nincs jelentősége a 20-án és 21-én történő munkavégzésnek. Az áthelyezett munkanap a szabadság kiadása szempontjából is azon munkavállalók tekintetében számít, akik hétfőtől péntekig dolgoznak. Mivel idén augusztus 29-e áthelyezés folytán munkanap lesz, jogszerűen adható ki szabadság e napra az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállaló részére.

Ugyanez a helyzet azon munkavállaló esetén is, akinek a munkaidőbeosztása egyenlőtlen: ha be lenne osztva szombatra a munkavállaló, akkor szabadság adható ki részére e napra. Azon dolgozó részére viszont, akinek szintén egyenlőtlen a munkarendje, de augusztus 29-ére nincs beosztva rendes munkaidőben történő munkavégzésre, nem adható ki szabadság, hiszen a szombat a beosztás szerinti heti pihenőnapja.

 

adozona.hu

Kapcsolódó cikkek

Egyetemista foglalkoztatásának különös esete: többet is dolgozna, ha ráérne

2019. február 11. 08:04
Szervizt üzemeltető kft. egyetemista munkavállalót foglalkoztat, időkeretben. Napi 4 órára van bejelentve és heti 20 órát dolgozik, egyenlőtlenül elosztva, ahogy az ideje engedi. Felmerült, hogy néha szívesen dolgozna többet, és igény is lenne a munkájára, de nem 50 százalékos túlórapótlék mellett, hanem normál fizetéssel szeretné fizetni a munkáltató a plusz óráit. Milyen foglalkoztatási formában lehetne őt alkalmazni, hogy a folyamatosan változó munkája alapbérként, pótlék nélkül legyen kifizethető? – kérdezte olvasónk. Dr. Kéri Ádám munkajogász szakértőnk válaszolt.

Átírta a munkaerőhiány a bértárgyalás szabályait

2019. február 05. 09:02
Pénzt és pozíciót bukhat, aki nem alkalmazza őket