Konstruktív társadalmi párbeszédet!

2022. július 15. 08:32
Állásfoglalásában méltányos díjazást, tisztességes béreket és konstruktív társadalmi párbeszédet követelt a Szlovák Köztársaság Szakszervezeti Konföderációja (KOZ SR), amely szervezet 2022. június 16-17-én tartotta meg 11. Kongresszusát.
Konstruktív társadalmi párbeszédet!

A KOZ SR Szlovákia legnagyobb szakszervezeti konföderációja, 25 szakszervezete több mint 200 ezer munkavállalót képvisel. A kongresszust megelőző napon, 2022. június 15-én a kongresszusra érkező nemzetközi vendégek egy hatalmas szakszervezeti tiltakozás hangulatába csöppenhettek bele, ugyanis Pozsonyban több tízezer elégedetlen oktatási dolgozó vonult az utcára a KOZ SR-hez tartozó oktatási és tudományos dolgozók szakszervezetének szervezésében megtartásra kerülő demonstráción. Szlovákia minden területéről érkeztek tüntetők, hogy reagáljanak oktatásuk romló helyzetére és legalább 10%-os fizetésemelést követeljenek a pedagógusok és az oktatási alkalmazottak számára, ami a jelenlegi 15%-os infláció és pedagógus munkaerőhiány mellett elengedhetetlen. A tiltakozást a KOZ SR mind a 25 tagszervezete támogatta.

Június 16-án ünnepélyes keretek között megkezdődött a KOZ SR 11. Kongresszusa. Marián Magdosko, a leköszönő elnök elmondta, hogy az elmúlt négy év a legnehezebb időszak volt konföderációjuk történelmében. A pandémia, majd a helyreállítást derékba törő Ukrajna területén folyó háború gazdasági hatásai és az egyre növekvő infláció arra kényszerítette a konföderációt, hogy kilépjen eddigi munkamenetéből és új megközelítésékben gondolkozzon.  A küldöttek hangsúlyozzák, hogy megvédik a munkavállalók jogait és státuszát, előmozdítják a demokratikus értékeket, a szociális jogokat és a biztonságot, a társadalmi igazságosság, az egyenlőség, a befogadás, a szolidaritás és a munka garanciája elvét.

A KOZ SR kongresszusi küldöttek határozatukban kiemelik, hogy jelenleg minden eddiginél jelentősebb politikai, társadalmi, gazdasági és társadalmi változásokkal néznek szembe. Ezek a kihívások nemcsak a világjárvány utáni fellendüléshez és a lakosság életszínvonalának felélénküléséhez és hanyatlásához kapcsolódnak, hanem a digitalizációhoz, a demográfiai változásokhoz és klímaválsághoz egyaránt. A kihívások az egyének életmódjában és a vállalatok működésében is változásokat generálnak. Mindez befolyásolja a szakszervezetek tevékenységét és helyzetét mind nemzetközi, mind regionális és országos viszonylatban. Ilyen környezetben vissza kell térni a társadalmilag igazságos és szolidáris társadalom értékeihez, és meg kell erősíteni a szakszervezeti mozgalom értékrendjét.

A 2022-2026 közötti időszakra szóló KOZ SR program szintén öt alappillérre épül, nevezetesen:

 • A jóléti állam
 • Foglalkoztatás, munkaerőpiac és minőségi munkahelyek
 • Szakszervezeti jogok és átlátható szakszervezeti politika
 • Szociális párbeszéd és kollektív tárgyalás
 • A szakszervezetek szolidaritása és egysége nemzetközi szinten.

A kongresszusi küldöttek határozatukban felszólítotték az államot és a munkáltatókat, hogy járuljanak hozzá a jóléti állam felépítéséhez, amely garantálja:

 • a szociális jogok és garanciák, a társadalmi befogadás, az igazságosság és egyenlőség, valamint a mindenki számára biztosított szociális védelem megerősítését,
 • méltányos díjazást, tisztességes béreket és garantált társadalombiztosítást,
 • magas színvonalú közszolgáltatásokat, beleértve az oktatás fejlesztését, a megfelelő egészségügyi ellátást, megfizethető szociális szolgáltatásokat és a szociális infrastruktúrát mindenki számára,
 • a magas színvonalú nyugdíjrendszert és szolidaritás alapú társadalombiztosítási rendszer kialakítását, amely megbízható védelmet biztosít a lakosságnak betegség, munkanélküliség, rokkantság és időskor esetén, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni védelem garanciáját,
 • igazságos adózást és a létrehozott vagyon újraelosztását,
 • igazságos és szociálisan érzékeny átmenetet a tudásalapú, társadalmilag és környezetileg fenntartható gazdaságért,

konstruktív társadalmi párbeszédet, amely

 • tiszteletben tartja a szakszervezeti jogokat és szabadságokat,
 • garantálja a szakszervezetek szociális partneri pozícióját három- és kétoldalú szinten
 • a megfelelő jogalkotási folyamat tiszteletben tartott része,
 • biztosítja a szakszervezetek részvételét a jogalkotási standardok kidolgozásának rendszerében - már az előkészítés szakaszában,
 • feltételeket teremt a munkavállalók helyzetének javításához, a munkahelyek minőségének javításához és a tisztességes munkakörülmények garantálásához,
 • az emelkedő bérszínvonalra és a tisztességes kollektív alkura, amely
 • növelni fogja a foglalkoztatás és a munkavállalók munkahelyi védelmének elért színvonalát,
 • alkalmazza a nemek közötti egyenlőség és esélyegyenlőség elvét, és felszámolja a férfiak és nők közötti fizetésből eredő különbségeket,
 • biztosítja, hogy a reálbérek és fizetések főként a megélhetési költségek növekedésének figyelembevételével növekedjenek,
 • hozzájárulnak a munkavállalók munka- és magánéletének összehangolásához,
 • megszüntetik a jövedelmi egyenlőtlenségeket, valamint a fizetések és bérek egyre mélyülő különbségét az állami és a magánszektorban,
 • úgy emelik a bérszintet, hogy a magán- és állami szektorban minden férfi és női alkalmazott számára méltó életet biztosítsanak.

A kongresszusi vendégek között szót kapott Eduard Heger, a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke, Jozef Stredula, a cseh CMKOS szakszervezeti konföderáció elnöke és Esther Lynch, az Európai Szakszervezeti Konföderáció főtitkár helyettese. A KOZ SR 11. Kongresszusa döntésével megújította vezetését a következő négy évre. Monika Uhlerová lett a KOZ SR új elnöke, František Gajdoš pedig a KOZ SR új alelnöke. A Kongresszus megválasztotta a KOZ SR új igazgatóságát is. A LIGA Szakszervezetek nevében gratulálunk a megválasztottaknak és sok erőt kívánunk a szlovákiai szakszervezeti mozgalomnak a munkásságért folytatott harcához!

www.liganet.hu

Kapcsolódó cikkek

Az elhízás elleni harc éve 2016

2016. március 03. 12:31
Hazánkban minden ötödik gyermek túlsúlyos. Az elhízás elleni harc évének hirdették meg 2016-ot az Összefogás a gyermekek egészségéért programban részt vevő szervezetek. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke elmondta: Magyarországon minden ötödik gyermek túlsúlyosnak mondható, ezzel vezetjük az európai statisztikát. 

Több mint 20 ezer pedagógus tüntetett Zágrábban a rossz fizetések miatt

2019. november 26. 08:41
A pedagógusok 31. napja nem veszik fel a munkát