Megszüntetett munkabérelemek

2018. szeptember 24. 08:42
Hogyan szüntethetők meg a munkáltatónál adott, alapbéren túli egyéb juttatások: a munkavállalókat megillető étkezési utalvány, valamint a havi prémium, ha azokat nem a munkaszerződés, hanem az Mt. 46. §-a szerinti tájékoztató tartalmazza? – kérdezte az Adózóna olvasója. Dr. Hajdu-Dudás Mária ügyvéd válaszolt.

A kérdés konkrétan így szólt: "A munkáltatónál alapbéren túli egyéb juttatások: a munkavállalókat megillető étkezési utalvány, valamint havi prémium. Ezeket nem a munkaszerződés, hanem az Mt. 46. §-a szerinti tájékoztató tartalmazza. A munkáltatónál idén új kollektív szerződés lépett hatályba, ami az előbbi juttatásokat nem tartalmazza. A tájékoztatóban szerepel, hogy ha módosul a kollektív szerződés és az eltérő szabályozást fog tartalmazni, mint a tájékoztató, akkor a módosított kollektív szerződés lesz az irányadó. A munkáltató január 1-jével be fog olvadni egy másik cégbe, ezért minden munkaszerződést egységes szerkezetbe foglalnak. Egyidejűleg átadják majd az Mt. 46. §-a szerinti új tájékoztatót az átvett munkavállalóknak. Az átvevő munkáltatónak saját kollektív szerződése van, az a fenti juttatásokat már tartalmazza. Kérdéseim: 1. Minek minősül munkajogilag a tájékoztatóban szereplő juttatás, ha arról sem a munkaszerződés, sem a kollektív szerződés nem rendelkezik? 2. Ha egyoldalú a munkáltatói kötelezettségvállalás, hogyan lehet azt megszüntetni? 3. Az átvett munkavállalók tekintetében az átvevő kollektív szerződése felülírja-e a korábbi (jogelőd munkáltató által adott) tájékoztatóban szereplő vagy egyoldalú gyakorlattal kialakított juttatásokat? 4. Elegendő-e, ha az Mt. 46. §-a szerinti (az átvevő által átadott) új tájékoztatóból egyszerűen kimarad a korábban adott két juttatás, és csak azok kerülnek feltüntetésre, amiket az átvevő munkáltató kollektív szerződése biztosít? Vagy a munkaszerződésben is rendelkezni kell arról, hogy a fenti juttatások már nincsenek?"

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA:

1. és 2. pont:

A tájékoztatóban szereplő juttatás egyoldalú kötelezettségvállalásnak minősül, mely az Mt. 16. § (2) bekezdése alapján szüntethető meg kizárólag azonnali hatállyal, feltéve, ha a munkáltató körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel járna (például lényegesen visszaesett a forgalom, csökkent az árbevétel). 

Ezért hasznos egyébként, ha a munkabéren felül nyújtott juttatásokat külön belső szabályzat rendezi, melyben azok határozott időtartamra kerülnek megállapításra (mindezt a tájékoztatóban történő közléssel is meg lehet tenni, a lényeg, hogy ne vállaljon a munkáltató határozatlan időtartamra kötelezettséget). 

Azonban, ha helyesen értelmezem, végső soron jelen esetben is ez történt, hiszen a tájékoztató szerint egy új kollektív szerződés hatályba lépésével maga a tájékoztató tartalma is módosul. Ugyanakkor az nem derült ki számomra, hogy az étkezési utalvány és a prémium benne volt-e a régi kollektív szerződésben. Ha nem tartalmaz rendelkezést a régi kollektív szerződés (a 3. pontból ez következik), akkor idén csak az azonnali hatállyal történő felmondás lehetősége marad a munkáltatónak a fenti feltételek teljesülése esetén (hiszen akkor csak az egyoldalú kötelezettségvállalás az irányadó, és nincs a régi kollektív szerződésnek olyan rendelkezése e körben, melyet az új módosíthatna – másképpen fogalmazva: az új kollektív szerződés akkor térne el a tájékoztatóban foglaltakhoz képest, ha benne szerepelnének a juttatások, csak már módosított összegekkel).

3. és 4. pont:

A munkáltató személyében bekövetkező változás eredményeként a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át. A munkaszerződés tartalmában – eltérő megállapodás hiányában – nem következhet be változás. Ez a követelmény azonban nem vonatkozik az egyoldalú kötelezettségvállalásokra. Éppen erre figyelemmel biztosítja az Mt. 40. §-a a munkavállaló felmondási jogát, hiszen könnyen előfordulhat, hogy korábban kapott étkezési utalványt, de az átvevő munkáltatónál nem jár a már állományban lévő munkavállalóknak. 

Igen, elegendő az új tájékoztatóból kihagyni a korábbi juttatások felsorolását, ennek a ténynek nem kell szerepelnie a munkaszerződés-módosításban.

adozona.hu

Kapcsolódó cikkek

Változtassunk étkezési szokásainkon! – A Föld jövője múlhat rajta

2018. október 30. 09:39
Egy közelmúltban publikált tanulmány szerint nem fenntartható a világ jelenlegi élelmezési rendszere, hogy azzá váljon, változtatni kell az emberiség étkezési szokásain, és az agráriumnak is fejlődnie kell.

Nem megtartani kell a fiatalokat, hanem megdolgoztatni

2018. július 27. 10:00
Sokan panaszkodnak mostanában a munkaerőhiányra, és arra, hogy nem tudják megtartani a fiatalokat. Az Emocionális Marketing Kft. (EM) kutatása arra világít rá, hogy már a kérdésfelvetés is XX. századi gondolkodásra utal. „Olyan ez, mint a csocsóasztal és a babzsák a közösségi térben: kitalálója szerint iszonyú laza, a fiatalok viszont felé sem néznek” - mondja Steigervald Krisztián az EM igazgatója.