Milyen aktualitásokra kell figyelni a kárenyhítéssel kapcsolatban?

2023. április 21. 13:13
Az Egységes Kérelem (EK) benyújtási időszaka alatt a végrehajtási rendelet lehetővé teszi azt, hogy ha a mezőgazdasági káresemény tárgyév március 31-e után következik be és a kárbejelentésre nyitva álló 15 napos határidő az egységes kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló időszakban telik le, akkor a kárbejelentés az egységes kérelem szankciómentes benyújtására előírt határidő utolsó napjáig tehető meg.
Milyen aktualitásokra kell figyelni a kárenyhítéssel kapcsolatban?
Ez az idei évre a gyakorlatban azt jelenti, hogy mivel az EK április 20-án indul, így csak az április 5-től történt káresemények bejelentése tehető meg az Egységes Kérelem szankciómentes benyújtásának utolsó napjáig, ami június 9. A NAK felhívja a figyelmet, hogy ennek ellenére a jogszabályok alapján a tavaszi fagykár bejelentésének határideje továbbra is május 31.
 
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelése
A NAK tájékoztatja a gazdálkodókat arról, hogy a 92/2023. (III. 29.) Korm. rendelettel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény egyes rendelkezéseit eltérésekkel kell alkalmazni:
Az adott kárenyhítési évre vonatkozó és az adott növénykultúrára jellemző, a törvény szerinti aszály, belvíz, felhőszakadás, jégeső, mezőgazdasági árvíz, tavaszi fagy, őszi fagy, téli fagy vagy vihar miatt bekövetkező káreseményre kiterjedő hatályú mezőgazdasági biztosítás alatt a hozamcsökkenést kiváltó káresemény bekövetkezése előtt megkötött és a biztosítási szerződés alapján díjrendezett mezőgazdasági biztosítást kell érteni.
 
A törvény szerinti kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelő legfeljebb a hozamérték-csökkenésnek a 80%-os mértéke szerinti kárenyhítő juttatásra jogosult, mely mértékbe bele kell számítani az e törvény szerinti aszály, belvíz, felhőszakadás, jégeső, mezőgazdasági árvíz, tavaszi fagy, őszi fagy, téli fagy vagy vihar miatt bekövetkező káresemény után a biztosító által kifizetett kártérítési összeget. Ezen összeg alatt a biztosító által megállapított kártérítési összeget kell érteni.
 
A mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis tartalmazza – a biztosítók adatközlése alapján – a lábon álló növénykultúrára megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződéssel kapcsolatos adatokat.
 
Kárenyhítési hozzájárulás megfizetése
Az Agrárminiszter 20/2023. (IV. 19.) AM rendelete alapján módosult a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet is, amelynek főbb módosításai:
 
A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség összege üzemi szinten az egységes kérelemben a tárgyév június 9-ig bejelentett, szántóföldi növénykultúra, illetve szántóföldi zöldség termesztésére, valamint ültetvényművelésre szolgáló terület és az egységes kérelemben a tárgyév július 15-ig bejelentett főnövény növénykultúra figyelembevételével kerül meghatározásra.
 
A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség, valamint a kárenyhítő juttatás iránti kérelem alapjául szolgáló növénykultúra területének megállapítása során a tárgyév július 15-ét követően nem vehetők figyelembe a következő területek: az egységes kérelemben bejelentett kijavítással, illetve az egységes kérelem részleges vagy teljes visszavonásával érintett terület, a növénykultúra módosításából adódó területváltozás, valamint a másodvetéssel érintett terület.
 
A kárenyhítési eljárásban másodvetésnek a tárgyévi egységes kérelemben bejelentett főnövény betakarítása után elvetett és a tárgyév végéig betakarított növénykultúra tekinthető.
 
Azon növénykultúrák esetében, amelyek szaporítóanyagának előállítására nincs bejelentési kötelezettség a növénytermesztési hatóság felé, a mezőgazdasági termelő a szaporítóanyag-előállítást az arra vonatkozó termeltetési szerződéssel igazolja.
 
Az agrárkár-enyhítési szerv tárgyév augusztus 15-ig határozatban értesíti a mezőgazdasági termelőt kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettségének összegéről.
 
forrás: nak.hu

Kapcsolódó cikkek

Tények és tévhitek az állattenyésztésben – új videósorozatot indít a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

2023. július 25. 13:38
Ki táplálja a húsellenes narratívát? Milyen lenne egy állattenyésztés nélküli világ? Milyen szerepet tölt be az állattenyésztés a vidéki gazdálkodásban és az ökoszisztémák működésében? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre adják meg a választ a European Livestock Voice, azaz az Európai Állattenyésztés Hangja elnevezésű csoport által készített videók.

Dinamikusak a magyar-üzbég agrár-együttműködések

2023. szeptember 06. 13:46
Folyamatosan erősödnek az agrárkapcsolatok Magyarország és Üzbegisztán között – mondta Nagy István agrárminiszter, aki Aziz Voitov üzbég agrárminiszterrel egyeztetett szerdán, Szamarkandban.