Műhelymunka az esélyegyenlőségről

2022. március 03. 10:10
2022. március 1-jén a Szakszervezetek a helyreállításért projekt keretében megbeszélést tartott a LIGA Szakszervezetek Esélyegyenlőségi Bizottsága. A testület újraválasztotta vezetőségét és meghatározta az Esélyegyenlőségi szeminárium témáit.
Műhelymunka az esélyegyenlőségről

Az ülésen fontos napirendi pont volt az Esélyegyenlőségi Szeminárium előkészítése, amelyre 2022 májusában kerül sor.

A bizottság tagjai áttekintették a közelmúlt fejleményeit és felsorolták a szeminárium lehetséges témáit. A szociális jogok európai pillérét és annak fő prioritásait röviden bemutatták a bizottság tagjainak. A bizottság tagjai áttekintették az esélyegyenlőségi kérdésekkel kapcsolatos legrelevánsabb irányelveket vagy javaslatokat, és négy lehetséges témát soroltak fel a szemináriumuk keretében:

1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1158 irányelve (2019. június 20.) a szülők és gondozók munka és magánélet közötti egyensúlyáról, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Az irányelvet 2022 augusztusáig át kell ültetni a magyar nemzeti jogba, ezért ez a téma a szemináriumon is aktuális, hiszen a minimális normákat rögzítő direktíva mellett a szakszervezeteknek most kell lobbizniuk, hogy a tárgyalások során a legjobb ajánlatot érjék el az alkalmazottak biztonsága érdekében.

2. Fizetések átláthatóságának irányelve – az irányelvjavaslat legújabb fejlesztését bemutatták az Esélyegyenlőségi Bizottság tagjainak, és a tagok érdeklődést mutattak a témával való mélyebb foglalkozás iránt. Helyi problémákat, eseteket mutattak be a résztvevők a nemek közötti munkahelyi bérszakadékkal kapcsolatban, valamint a bizottság kérdőíves vizsgálat kezdeményezésével kereste a megoldásokat és a további lehetőségeket a szakszervezeteink problémáinak feltérképezésére.

3. Lekapcsolódáshoz való jog – ezzel kapcsolatban több visszaélésről számoltak be a bizottsági tagok. A home office bevezetésének a világjárvány miatti növekvő tendenciája egyes esetekben hozzájárult az otthoni erőszakhoz, és megbillentette a munka és a magánélet egyensúlyát. A bizottság tagjai fontosnak tartották a lekapcsolódáshoz való jogról szóló javaslat további tárgyalását.

4. Az erőszakról és a zaklatásról szóló 190. számú ILO-egyezmény: A LIGA Szakszervezetek már korábban is támogatták a 190. számú ILO-egyezmény ratifikálását; A LIGA Esélyegyenlőségi Bizottságának tagjai vizsgálták annak lehetőségét, hogy ennek érdekében lobbizzanak, és a szeminárium résztvevőit is szeretnék bátorítani, hogy keressenek olyan kapcsolatokat, amelyeken keresztül elősegíthetik az egyezmény ratifikálását.

Az ülésen a LIGA Szakszervezetek Esélyegyenlőségi Bizottsága újjáalakult, a bizottság tagjainak mandátuma 2025. december 13-ig tart. A tagszervezetek delegálása alapján az elnökség a következő jelölteket választotta meg bizottsági taggá:

·        dr. Szabó-Zsura Brigitta

·        Gál Zsuzsanna

·        Nagy Sándor

·        Méhes Zsolt

·        Szabó Ferencné

·        Szijártó Zsolt

·        Tóth Istvánné.

A Bizottság munkájában állandó meghívottként vehet részt:

·        Dr. Tóth Judit Mária

·        Palkovics László Jánosné

·        Molnár Margit

A bizottsági tagok dr. Szabó-Zsura Brigittát választották meg maguk közül a Bizottság vezetőjének. A bizottság elfogadta éves munkatervét is.

wwww.liganet.hu

Kapcsolódó cikkek

Felmentették az Agrárminisztérium államtitkárát: új pozíciót kapott Zsigó Róbert

2020. október 02. 09:15
Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára 2020. szeptember 30-ai hatállyal felmentették Zsigó Róbertet az Agrárminisztérium államtitkárát e megbízatása alól. Zsigó Róbertet egyúttal 2020. október 1-jei hatállyal új pozíciót kapott, kinevezték a Miniszterelnökség államtitkárává.

Új piacunk lehet Grúzia

2016. május 09. 09:08
Jó lehetőségeket kínál Grúzia a magyar mezőgazdaság számára, főként a technológiaexport és a harmadik piacokon megjelenés szempontjából. A magyar Eximbank 68 millió dolláros - mintegy 20 milliárd forintos - hitelkeretet biztosít Grúzia számára a magyar beruházások megvalósításához - mondta az Oroszország által elrendelt embargóból fakadó külgazdasági intézkedésekért felelős miniszteri biztos telefonon Tbilisziből.