Nemzetközi stresszkutatás

2016. október 25. 08:41
A 21. században a stressz a foglalkoztatási megbetegedések legtöbbjéért felelős. Ha tudjuk, hogy a munkahelyeken mi okozza, akkor már arra is válaszolhatunk, hogyan lehet ezt csökkenteni. A munkahelyi stressz felmérését és kezelését célzó nemzetközi szeminárium zajlott 2016. október 21-én Madridban.

Az olasz Unione Italiana Del Lavoro (UIL) projektjének egyik partner szervezete a LIGA Szakszervezetek, így belga, spanyol, litván francia és román szakemberek és szakszervezeti szakértők mellett együtt magyarok is részt vehettek a munkahelyi stresszt kutató, rest@work nevű projekt rendezvényén. (A LIGA Szakszervezetektől Miskéri László, a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének munkavédelmi tagozatának tagja és a LIGA Szakszervezetek munkavédelmi szakértője és Kelemen Melinda projektmenedzser).


A spanyol partnerek részéről a spanyol szakszervezeti konföderációs partner, az UGT ES képviselői üdvözölték a résztvevőket. Marco Lupi a spanyol Confesal munkaadói szövetség részéről beszámolt a projekt munkahelyi stresszt feltáró kérdőíves kutatásairól.


Christian Nardella a projekt tudományos bizottságának részéről elmondta, a kutatás minőségi (kvalitatív) és mennyiségi (kvantitatív) elemzési eszközöket használ fel, célcsoportja a kis és középvállalkozások munkaadói, munkavállalói és munkavédelmi képviselői voltak. Az érintett országok: Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Portugália, Románia, Magyarország, Litvánia és Görögország. Összesen 881 kérdőív érkezett be. Az előadó jelezte, hogy a kérdőívek feldolgozása még nem kezdődött meg, egyelőre az adatbevitelnél tartanak a kutatók. Ugyanakkor ismertetett pár ország példát, amely jó gyakorlatnak számít. Például Olaszországban lehetőség van 30 fő alatti cégeknél elektronikus formában a munkahelyi stresszel kapcsolatos kérdőíves felmérésre, amely adatai egy központi adatbázisba áramlanak és egy állami cég dolgozza fel azokat.


Az előadást követően kerekasztal beszélgetésre került sor Silvana Roseto (UIL – olasz szakszervezeti szövetség) moderálásával. A kerekasztal beszélgetésben egyaránt voltak munkáltatói és munkavállalói képviselők. Esther Lynch, az Európai Szakszervezeti Szövetségtől (ETUC) a munkavédelem európai helyzetéről beszélt. Elmondta, hogy az ETUC több fronton is támogatja a kérdést, és célja, hogy csökkenjen a munkahelyi stressz. Megdöbbentette például az a tény, hogy Franciaországban a közszférában és a versenyszférában alkalmazott buszsofőrök élettartama között tíz év különbség mutatható ki az eltérő munkakörülmények miatt. Ezért is fontos az európai szociális jogok pillére és az általa adott lehetőségek.


Silvana Roseto feltette a kérdést, hogy a résztvevőknek mi a tapasztalata a KKV-knál tapasztalható stresszel kapcsolatosan. Beatrice Brisson a francia CGPME szakszervezeti konföderáció nemzetközi ügyekért felelős vezetője a francia helyzetről beszélt. Franciaországban minden szektorban jelen vannak a KKV-k, a versenyszférában foglalkoztatottak 15 % -a áll KKV-k alkalmazásában, jellemzően kisméretű, 10 fő alatti cégekről van szó. A munkahelyi stressz és kockázatok megelőzésére törvény kötelezi a munkaadókat. Nem csak a fizikai, hanem a mentális stressz megelőzése is ide tartozik. Nem csak felmérés történik, hanem a stressz ellenes tevékenység monitorozása is. A törvény alkalmazását miniszteri rendelet írja elő, a nemzetgazdaság minden ágában.
Ana Garcia de la Torre a spanyol UGT-től elmondta, hogy Spanyolországban jelentős hányadát a munkavállalóknak KKV-k foglalkoztatják, de még nagyon sok a teendő a munkahelyi stressz kezelésében. A folyamatokra a nemrégiben átélt gazdasági válság is komoly hatással volt. A kollektív szerződésekben az utóbbi időben igyekeznek belevenni a felek a munkahelyi kockázati és stresszt csökkentő tényezőket. Egyes felmérések az utóbbi időben a helyzet romlását mutatják, egyre súlyosabb megbetegedések fordulnak elő, amely mögött mindig kimutatható a stressz. Felmérik a fizikai tényezőket, pl. zajszint, vegyi anyagok jelenléte, de ritkán mérik a pszicho-szociális stressz jelenlétét – ez utóbbit pedig jogszabály is előírja.


Manuela Brunatei az olasz kis és középméretű vállalkozásokat tömörítő munkaadói szövetség, a CNA munkaegészségügy és biztonság osztályvezetője elsősorban nem az adatokra helyezte a hangsúlyt a hozzászólásában, bár elmondta, hogy az olasz KKV-k között többnyire mikrovállalatok találhatóak. Olaszországban kb. 10 évvel ezelőtt kezdődött a párbeszéd a munkahelyi stressz európai keretmegállapodás kapcsán. A szakszervezeti konföderációk lefordítatták a keretmegállapodás szövegét és megállapodtak annak betartásáról. Ebben szerepel többek között, hogy az összes munkaadó számára kötelező felmérni a széles körben vett munkahelyi kockázatokat, ilyenek például a vegyi, pszichés, korral összefüggő stb. Erről 2008 előtt nem volt szabályozás és a munkaadókat nem is érintette jól az új feladat. A munkahelyi stressz felmérésénél fontos a tudatosság és első lépés a munkahelyi stressz érzékelésének meghatározása.


Általánosságban elmondható, hogy a stressz csökkentése mindenki számára előnyös: ha a munkavállaló jól érzi magát, termelékenyebb és a munkaadónak is kevesebb kérdéssel kell megküzdenie. Nem lebecsülendő, mennyire magas stressz faktor például a gépek állandó jelenléte, vagy mondjuk egy telefonközpontos munkakör esetében egy dühös ügyfél vagy a hívások hosszának a monitorozása, vagy általában véve a pihenésre szánt idő kimaradása..
A kávészünetet követően a projekt következő fázisát jelentő fókuszcsoportok szervezési és technikai kérdéseinek megbeszélése történt. A fókuszcsoport egy klasszikus kvalitatív kutatási eszköz, a projektben az a célja, hogy a munkahelyi stressz kérdéskörét alaposabban körbejárják a kutatók. Spanyolországban már sor került rá, 6-8 fő részvételével. A csoporttagok között voltak munkaadók és munkavállalók, szakértők is. A nemzeti fókuszcsoportok témakörei a nemzeti szabályozás tartalmára és annak gyakorlati megvalósulására, valamint a KKV-kben a munkahelyi stressz csökkentésére bevezetett tevékenységekre, a kérdéskör tudatosságára, jógyakorlatokra és az új technológiák bevezetésével és alkalmazásával megjelenő stressz faktorokra (mobiltelefonok, számítógépek, távmunka stb.) összpontosulnak. A résztvevők részéről néhányan technikai jellegű kérdéseket tettek fel a nemzeti fókuszcsoportok szervezését illetően.


A szeminárium további, a projektet érintő kérdésekkel folytatódott. A résztvevők megegyeztek, hogy a nemzeti fókuszcsoportokat 2016 végéig kell megszervezni. A következő, párizsi szemináriumra várhatólag 2017. február 3-án, pénteken kerül sor. Massimo Di Pietro (UIL) részletesen ismertette a projekt pénzügyi visszatérítési szabályait. A megbeszélés a projektmenedzsment tagjainak délutáni egyeztetésével ért véget.

liganet.hu

Kapcsolódó cikkek

A túlóra

2018. december 12. 09:34
Ehhez pedig tegye mindenki oda a saját véleményét....mindazonáltal ezért lenne érdemes valóban megfontolni és elgondolkodni az ellenzéki politikusok "segítségén"....  
Plusz információként Szlovákiától kezdve az Európai Unióban heti 36 óra munkával érik el az EU bérátlagát, mi heti 48 órával sem fogjuk....
 

Csillagászati mértékű bírság járhat adatbiztonsági kötelezettségszegés esetén

2019. április 23. 14:46
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) egyre több határozatot hoz, melyek már a 2018. május 25. napjával alkalmazandóvá vált Általános Adatvédelmi Rendeletre (GDPR) épülnek. Ezen döntések között több olyan is található, melyben a hatóság az adatbiztonsági kötelezettségek megsértése okán szabott ki adatvédelmi bírságot. Érdemes tehát végigvenni azon szempontokat, melyekre különösképpen ügyelni szükséges.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) egyre több határozatot hoz, melyek már a 2018. május 25. napjával alkalmazandóvá vált Általános Adatvédelmi Rendeletre (GDPR) épülnek. Ezen döntések között több olyan is található, melyben a hatóság az adatbiztonsági kötelezettségek megsértése okán szabott ki adatvédelmi bírságot. Érdemes tehát végigvenni azon szempontokat, melyekre különösképpen ügyelni szükséges.