Nők és férfiak: a feladatmegosztás

2018. augusztus 13. 07:54
Az Eurofound közelmúltban megjelentetett „Európában élni és dolgozni 2017-ben” című angol nyelvű évkönyvéből többek között részletes áttekintést kaphatunk a dolgozó férfiak és a nők közötti feladatmegosztásról, például arról, ki mennyi időt fordít gyermeknevelésre és gondozási tevékenységre.
 

Az évkönyv a négyévente elvégzett, műfajában egyedülálló Európai életminőség-felmérés (European Quality of Life Surveys – EQLS) adataira alapozva vizsgálja az európai polgárok életének objektív körülményeit és azt is, hogy hogyan vélekednek ezekről a körülményekről és általában az életükről. A kérdések többek között vonatkoznak a foglalkoztatásra, a keresetekre, a képzettségre, a lakáskörülményekre, a családokra, az egészségre, valamint a munka és a magánélet egyensúlyára. Olyan szubjektív témákkal is foglalkozik, mint például az emberek boldogságérzetének szintje, hogy mennyire elégedettek az életükkel, illetve hogyan értékelik a társadalom minőségét.

A most megjelentetett részlet angol nyelvű összefoglalója előre bocsátja, hogy közismert tény, hogy a nők több felelősséget vállalnak fel a gyermekeik gondozásából, mint a férfiak. A 2016-os EQLS adatai szerint az Európai Unió országaiban az anyák 88 százaléka, míg az apák 64 százaléka foglalkozik napi rendszerességgel a gyermekével. Az apák becslése szerint ők hetente 21 órát fordítanak átlagban gyermekeik gondozására, míg az anyák heti 39 órát szentelnek nekik.

Ez a különbség megkétszereződik a dolgozó szülők között, és az egyik oka annak, hogy a dolgozó nők élete ellentétben áll a férfiakéval - a munkaidő, a munkahely kiválasztása és a fizetés tekintetében. Az adatok tagállamonként való elkülönítése azt sugallja, hogy a gondozási szolgáltatások tekintetében a nemi különbségekből adódó szakadékot nagymértékben befolyásolják a társadalmi és kulturális normák. A mellékelt grafikon azt mutatja, hogy a különbség a tagállamokban – azon dolgozó nők ér férfiak körében, akik rendszeresen foglalkoznak gyermekeik vagy unokáik gondozásával eltérő - a legkisebb – zéró - különbség Dániában tapasztalható, a legnagyobb pedig Görögországban, ahol ugyanez 34 százalékpont.

A munka és a gondozással töltött idő összeegyeztetésének szükségessége kiterjedhet a munkával töltött élet egészére, ha az gyermekek és eltartott felnőttek gondozását is magában foglalja. A gyermekgondozás területén a nemek közötti különbség inkább a fiatal korosztályban megfigyelhető, míg a felnőtt-gondozás esetében különösen nagy a különbség az 50-64 éves korosztályban. Ez utóbbi kapcsán a fizetett munkahelyeken dolgozó nők egynegyede (szemben a férfiak 17 százalékával) számolt be arról, hogy legalább hetente egyszer gondoskodik egy beteg vagy fogyatékkal élő családtagjáról vagy barátjáról.

liganet.hu

A teljes tanulmány elolvasható itt. 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/annual-report/2018/living-and-working-in-europe-2017?&utm_campaign=corporate&utm_content=yearbook-2017&utm_source=crm_newsletter&utm_medium=email&_cldee=a2VsZW1lbi5tZWxpbmRhQGxpZ2FuZXQuaHU%3d&recipientid=contact-5f02eebf1038e311aa61005056825f55-421f93640a5b4ea8a14c4f3e39d86e22&esid=c043f38c-e090-e811-9463-00505682489a&urlid=2

Kapcsolódó cikkek

Csaknem 900 milliárd forint jut agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra 2018-ban, 51 milliárd forinttal több, mint tavaly

2017. június 20. 08:50
Az agrártámogatások jelenlegi szintjét meg kell őrizni, a magyar gazdák csak a támogatásokkal együtt tudnak versenyképesen termelni. Ezért a közös uniós agrárpolitika 2020 utáni jövőjéről folytatott tárgyalásokon ezután is a leghatározottabban ki fogunk állni a magyar gazdák érdekében - jelentette ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szatmárcsekén tartott gazdafórumon a földművelésügyi miniszter.

Tápérték adatbázis megjelentetése FM honlapon

2017. január 09. 08:12
z FM Sajtóiroda 2016. december 13-ánKötelező a tápérték jelölés, kivétel a nem előre csomagolt élelmiszerek esetében  cím alatt tájékoztatta az érintett vállalkozásokat az  élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes rendeletek 2016. december 12-én megtörtént módosításáról, a minisztérium 
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kotelezo-a-tapertek-jeloles-kivetel-a-nem-elore-csomagolt-elelmiszerek-eseteben