Növelik az európai uniós mezőgazdasági termékek népszerűsítésére fordított költségvetési forrásokat

2016. december 06. 09:26
Az európai uniós termelők 2017-ben nagyobb összeget, összesen 133 millió eurót kapnak arra, hogy népszerűsítsék az uniós mezőgazdasági termékeket mind az EU-ban, mind az EU-n kívül, és hogy meg tudják vetni a lábukat újabb piacokon.

A Bizottság elfogadta az uniós mezőgazdasági termékek promóciójára irányuló 2017. évi stratégiát. Az idén igénybe vehető 111 millió euróhoz képest jövőre 133 millió eurót lehet majd az uniós mezőgazdasági termékek népszerűsítésére fordítani az EU-kasszából. Ebből az összegből több program társfinanszírozása valósul majd meg, melyek túlnyomó többsége EU-n kívüli országokat és térségeket céloz meg, köztük Kínát, a Közel-Keletet, Észak-Amerikát, Délkelet-Ázsiát és Japánt.

Phil Hogan, az Európai Bizottság mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős tagja az idei év korábbi szakaszában erőteljes diplomáciai tevékenységet folytatott annak érdekében, hogy az EU termelői új piacokra léphessenek ki termékeikkel, és hogy fellendüljön az uniós mezőgazdasági termékek iránti kereslet külföldön.

Vietnamba és Indonéziába tett üzleti útjáról visszatérve Phil Hogan a következőket mondta: „Nagyon örülök ezeknek az új programoknak, különösen azért, mert az utóbbi időben a piacok nehéz helyzetben vannak. Nemrég Ázsiában voltam annak a kampánynak a keretében, amelyet azért folytatunk, hogy fellendítsük az európai uniós mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportját.
Meglepett az a nagyfokú érdeklődés, amelyet az importőrök és a fogyasztók tanúsítanak termékeink iránt a világnak ebben a részében. Jövőre tovább bővül a népszerűsítő kampányunk, ami rendkívül fontos, mert elő fogja segíteni a növekedést és a foglalkoztatást az agrár- és élelmiszeripari ágazatban. EU-szerte azt látjuk, hogy a kivitel egymilliárd eurós növekedése kb. 14 ezer új munkahelyet teremt. Különösen nagy örömömre szolgál, hogy a jövő évi program a fenntartható mezőgazdasági termelés előmozdítását is célozza.”

Legkésőbb 2017 januárjában pályázati felhívást teszünk közzé a 2017. évre elkülönített, promóciós célú költségvetési források felhasználására. A sikeresen pályázó szervezetek programjait – melyek rendszerint három évre szólnak – az Európai Bizottság 70–85%-os társfinanszírozásban részesíti.

A 2017-es költségvetés lényegesen meghaladja az idei évben rendelkezésre álló 111 millió eurós keretet, az uniós agrár- és élelmiszeripari termelők tehát nagyobb mértékű támogatásban részesülnek jövőre. A 2016. évi termék-népszerűsítő kampány javában folyik: már sor került a végső kedvezményezettek kiválasztására, akik a jövő év elején elindíthatják programjukat. A kiválasztott termékkampányok (60 egyszerű és hat összetett program) az eddigieknél változatosabbak, és nagyobb célközönséget szólítanak meg.

A programok együttesen 32 országot fednek le, szemben a tavalyi 23-mal, és a két legfontosabb célországban, vagyis az USA-ban és Kínában a kampányok a két elsődleges helyszín – New York és Peking – mellett sok más helyre is eljutnak. A promóciós kampányok tárgyát képező termékeket illetően első helyen a gyümölcsök és zöldségek állnak (a programok 30%-a), második helyen a húsipari termékek (17%), harmadik helyen pedig a tejipari termékek (15%). Ez jól tükrözi, hogy a termékpromóció fontos szerepet játszik a nehéz piaci helyzetben lévő szektorok, például a tej- és a sertéshúsipar támogatásában.

A 2017-es promóciós munkaprogramról bővebben

Jövőre változások lépnek életbe a promóciós tevékenységek támogatásában. A Bizottság amellett, hogy növeli a támogatásra szánt költségvetési keretet – 133 millió euróra 2017-ben a 2016. évi 111 millió euróhoz képest (társfinanszírozás aránya: 70–85%) –, további 9,5 millió eurót különít el az általa közvetlenül irányított promóciós intézkedésekre (pl. uniós reklámpavilonok létesítésére és üzemeltetésére nem uniós országokban rendezett kereskedelmi vásárokon, illetve magas szintű küldöttségek szervezésére). Mintegy 63 millió euró használható fel harmadik országok piacait célzó egyszerű promóciós programokra.

A terv újra ráirányítja a figyelmet az uniós minőségrendszereknek megfelelően előállított, a legkülső régiókból és ökológiai termelésből származó termékekre, de célzottan támogatja a nehéz piaci helyzetben lévő szektorokat is, pl. a tejipart, illetve a sertés- és marhahúsipart, és összesen 4,5 millió eurót biztosít a váratlanul bekövetkező válságok sújtotta ágazatok megsegítésére. További újdonság 2017-ben: 15 millió eurós keret áll rendelkezésre olyan promóciós programokra, amelyek tudatosítják a belső piac szereplői és fogyasztói körében a fenntartható mezőgazdaság fontosságát és a mezőgazdaságnak az éghajlatváltozás elleni fellépésben játszott szerepét.

hirek.elelmiszerklub.hu / Európai Bizottság

Kapcsolódó cikkek

Az Agrárminisztérium a fiatal gazdák támogatásán túl a fiatal családok otthonhoz jutását is fontosnak tartja vidéken

2018. augusztus 27. 07:37
A vidéki térség és a mezőgazdaság mint lehetőség a fiatalok számára" címmel rendezett pénteken nemzetközi miniszteri konferenciát a szlovén agrártárca Mariborban. Az esemény díszvendége ezúttal Macedónia volt. A hagyományosan az AGRA nemzetközi vásár megnyitóját megelőző napon megtartott rendezvényen az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkára arról beszélt, hogy Magyarország a fiatal gazdák támogatásán túl a fiatal családok otthonhoz jutását is fontosnak tartja vidéken.

Közös ünnep, közös nyilatkozat

2017. május 02. 11:24
Közösen helyezték el virágaikat a városligetben 2017 május elsején a magyar szakszervezeti konföderációk képviselői.  Az ünnepi megemlékezés után Földiák András, a munkavállalói oldal soros elnöke felolvasta az öt konfödercáió közös nyilatkozatát. 
 
A szakszervezetek 10 órakor kezdődő megemlékezése keretében összeállítás hangzott el az 1890-es, első május elseje követeléseiről és megemlékezéséről. Az egybegyűlteg meghallgathatták, hogyan érvelt a korabeli, 1890-es Népszava - az 1889-es Párizsi Kongresszusra hivatkozva - a május elseje megünnepléséért:
- Be kell bizonyítani a vagyonos osztálynak, hogy azon állításaik, miszerint a munkásság mai helyzetével meg van elégedve, nem egyéb hazugságnál, s csak arra szolgál, hogy az elnyomott osztály törekvését megakadályozza. Május elsejének megünneplésével a munkásságnak tüntetni kell, hogy a jövőben nem hajlandó a rája erőszakolt rabláncokat nyugodtan hurcolni, hanem tiltakozni fog a leigázás ellen. A burzsuázia, ki minden nap ünnepel, bizonyára nem érzi szükségét egy külön ünnepnapnak, mert nem tudja mit jelent évről évre, napról napra a mérges levegővel telt gyárhelyiségben élni, lélegezni és lassan elsorvadni. Dolgoztok éjjel-nappal, s még sem vagytok képesek családaitoknak annyit nyújtani, hogy egészségesek és erősek legyenek!
Ezt követően elhangzott, a szakszervezetek 1890. május elsejei követelései közül több ma is aktuális. A munkaidő megrövidítése, a méltó munka feltételeinek megteremtése, a munkavédelmi szabályok betartatása vagy az a pont, hogy a törvényalkotók meg kell védeni a munkavállalókat ma is fontos és követendő gyakorlat kell, kellene, hogy legyen. Ezen dolgoznak a magyarországi szakszervezeti konföderációk, akik a szakszervezeti elődeikkel együtt ugyanúgy vallják, hogy a munkavállalók azok, akik a termelés és a társadalom kerekeit mozgásba hozzák.

Ezt követően Földiák András, a SZEF elnöke kiemelte, kétszáz éve hangzott el először a háromszor nyolc órás követelés: nyolc óra munka, nyolc óra rekreáció és nyolc óra pihenés, de hét-nyolc emberöltő sem volt elég ahhoz, hogy természetessé váljon ez az igény. Hangsúlyozta, a tőke érdekében ma is jelentős erők lépnek fel, és erre a parlament gazdasági bizottsága által, a munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről benyújtott javaslatot hozta fel példának.
A beszédek végén a magyarországi szakszervezeti konföderációk vezetői elhelyezték az emlékezés virágait az 1890-es események színhelyén, a szakszervezeti emlékkövön.

A május elsejei ünnepség a Városligetben folytatódott. A LIGA Szakszervezetek a sátrában fogadta a szakszervezeti tagjait, és a mozgalom barátait.