Nyárig kell várni a magasabb kukoricaárakra?

2016. április 22. 09:23
Bizonytalanok a 2016. évi kukoricatermés kilátásai. Egyelőre türelemmel kell lenni az idei termésű termény árazását illetően. A piac egyelőre kivár.

A március 30-i magas napi és az április 1-i alacsony napi ár óta a kukorica ára a 2016 májusi terminüzletekben 20 centtel esett vissza (bushelenként). A csökkenés az USDA által március 31-én jelentett, a várnál nagyobb vetési szándékot tükrözte vissza, utána pedig egy egyhónapos mérsékelt ármozgás következett. Az árak a legutóbbi napokban valamelyest emelkedtek az egy héttel ezelőtti, erős visszaesés óta, összhangban a múlt év őszétől tapasztalt hullámzásokkal és kitérésekkel – írja acornandsoybeandigest.com. Most az a kérdés, hogy valamilyen oknál fogva indokolt-e az elmúlt három hónapban tapasztaltnál tartósabb áremelkedést előrejelezni.

 

 

Alapvetően, magasabb kukoricaárakat a következő szakaszban a gyorsabb ütemű fogyasztás és a termelési kockázatok, illetve a kettő kombinációja válthat ki. Hosszabb távon természetesen ugyanezt előidézheti az USA és a világ gyorsabb gazdasági növekedése által táplált magasabb keresleti környezet is. A hangsúly azonban a rövid távú áremelkedési kilátásokon marad, amelyek némileg mérsékelhetik azt a pénzügyi stresszt, amelyet a termelők most kezdenek tapasztalni.

 

Fogyasztási oldalról a jelenlegi hangsúly többnyire az export növekedési ütemén van, illetve azon, hogy az ez évre előirányzott exportszintet el lehet-e érni vagy nem. A Census Bureau múlt heti becslései februárra lehetőséget látnak az export újbóli fellendülésére. A jelentés azt mutatja, hogy a 2015-16 évi értékesítési szezon első felében a kukoricaexport 39 millió bushellel meghaladta az USDA összesített heti exportbecsléseit. Az export a szezon első felében 642 millió bushelt tett ki, ami 163 millió bushellel kevesebb az előző szezon hasonló időszakában kivitt mennyiségnél. Az USDA által erre az évre előirányzott 1,65 milliárd busheles exportszint eléréséhez, a szezon második felében az exportnak 1,008 milliárd bushelt kell kitennie, ami 51 millió bushellel kevesebb mint az előző év hasonló időszakának exportja. Az exportfelügyelet márciusban 169 millió bushelt jegyzett, ez csak valamivel több a 2015 márciusi exportnál.

kukorica

Dél-Amerika termése erős befolyásoló tényező – fotó: Shutterstock

Az USDA előirányzat eléréséhez, jelenleg heti átlagban 38,4 millió bushelt kell exportálni, az exportfelügyelet a március 31-vel végződő három hétben átlagosan 40,1 millió bushelt mért. A halmozott export a még be nem rakodott eladásokkal együtt március 31-ével 1,32 milliárd bushelt tett ki. A szezon hátralévő részében az új eladásoknak heti átlagban 15.1 millió bushelt kell kitenniük az 1,65 milliárd busheles szint eléréséhez. Az eladások mennyisége január elseje óta hetente 34,4 millió bushel, a legutóbbi öt hétben pedig 38,4 millió bushel volt.

Az exporteladások jelenlegi üteme egyértelműen elegendő a szezon végéig az 1,65 milliárd bushel eléréséhez. Mivel azonban a szezon végi zárókészlet várhatóan magas lesz, az exportnak az árak befolyásolásához meg kell haladnia ezt az előirányzatot. Az egyik olyan tényező, amely az értékesítési szezon végén befolyásolni fogja az USA exportjának nagyságát, az Dél-Amerika termése lesz. Miközben a brazil kormány a közelmúltban növelte az ottani termés előirányzatát, bizonyos aggodalmak merülnek fel a másodvetésű kukorica termesztési körzeteiben terjedő szárazság miatt. Ebben a körzetben az időjárás az elmúlt két évben nagyon kedvező volt, és hozzájárult a bőséges terméshez és bőséges exporthoz.

Az USA kukoricaexportja (továbbá az etanol célú kukorica-hasznosítás) meghaladhatja a jelenlegi előrejelzést, ugyanakkor az USA vártnál kisebb termése vagy a fenyegető kisebb termés egy tartósabb kukoricaár-rallyt válthat ki. Az elvetett és betakarítandó terület nagysága befolyásolni fogja a termés mennyiségét, de ennél is fontosabb a termésátlag. A jelenlegi időjárási körülmények nem kedveznek a növény korai vetésének, bizonyos aggályok merülnek fel a kései vetés termésátlag-befolyásoló hatását illetően.

vetés

Egyelőre túl korai a kései vetés miatt aggódni – fotó: Shutterstock

A vetéskilátás a maximális vagy maximális közeli szintre meglehetősen széles, és valószínűleg szélesebb a piac által általánosan értékeltnél. A Közép-Nyugaton a május közepe utánra elhúzódó vetés nagyobb mértékben befolyásolja a termést.

Ha nem lesznek szignifikáns vetési késedelmek, akkor a terméskilátások nagy mértékben a nyári időjárástól függenek, amint az a legtöbb évben történik. Az évnek ebben a szakaszában, tipikusan nincs elég erős útmutató, legalább is nincs széles egyetértés a legfontosabb reprodukciós és szemképződési időszakban egy nagyobb földrajzi terület időjárási előrejelzésére vonatkozóan. Ebben az évben, ha lesz valami bonyodalom, akkor azt a gyorsan átvonuló El Niño epizód jelentheti a nyári időjárási előrejelzést illetően. A korábbi ilyen eseményekre vonatkozó elemzések azt mutatják, hogy a jelenlegi El Niño epizód nem szolgáltat igazi vezérfonalat a nyári időjárásra és kukoricatermés várható alakulására, de magas kockázatot jelenthet arra, hogy az USA kukorica átlagtermése a trendérték alá eshet.

A 2016. évi kukoricatermés kilátásait illető jelenlegi bizonytalanság két megjegyzést generál. Először is, ha az USA kukorica átlagtermése csak egy kevéssel esik a trend alá, az már lenullázhatja a kukoricából jelenleg várható szerény többlettermést. Másodszor, a piac láthatóan kivár, hogy lássa a terméskilátásokat illető magatartást, kevéssé tükrözve a termelési kockázatot az új termésű kukorica áraiban. Ezek a tényezők azt sugallják, hogy türelemmel kell lenni a 2016. évi termésű kukorica árazását illetően. Egy trend fölötti átlagtermés valószínűleg további nyomást gyakorol a kukoricaárakra, de ennek kockázata nem azonnali.

forrás: agroinform.hu

Kapcsolódó cikkek

Március 18-án tüntetnek a tejtermelők

2016. március 10. 08:53
Tisztességtelen forgalmazói magatartás miatt több mint 96 millió forintra bírságolták azokat a kereskedőket, akik a beszerzési ár alatt adták a tejet. A korábban bejelentett termelői tiltakozást nem befolyásolja, hogy a kormány látványosan törekszik annak demonstrálására: ahol tud, segít a tejágazatnak.

Agrárkultúránk s nemzetünk erősödésében is fontos szerepet töltenek be

2018. október 24. 09:17
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja alkalmából hatvanhatan vehették át munkájukat elismerő kitüntetésüket Nagy István agrárminisztertől. A tárcavezető szerint a díjazottak kimagasló szakmai teljesítményről tettek tanúbizonyságot.