Őstermelők figyelem – nagyon sokba kerülhet ha ezt nem teszi meg március 20-ig!

2016. március 04. 08:53
Őstermelők figyelem – nagyon sokba kerülhet ha ezt nem teszi meg március 20-ig!

Március 20-ig érvényesíteni kell az őstermelői igazolványokat

Január 1-jétől korszerű, elektronikus kártya alapú igazolványok váltják fel a régi papír alapú őstermelői igazolványokat, amelyek 5 évig lesznek hatályosak.

Hiába tűnik érvényesnek őstermelői igazolványa, lehet, hogy mégis ki kell cseréltetnie. Méghozzá március 20-áig, ellenkező esetben kedvezőtlenebbül tudja elszámolni bevételét.

Az igazolvány kiállításával összefüggő hatósági feladatokat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) végzi, továbbra is díjmentesen – tájékoztatott a NAK elnökségi szóvivője, Süle Katalin. Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés, az igazolvány kiadása, érvényesítése, módosítása, cseréje és bevonása továbbra is az ügyfél állandó lakóhelye szerint illetékes falugazdásznál kérelmezhető.

Az új igazolványok kiállítása az őstermelői tevékenység jogfolytonosságának érdekében azon ügyfelek számára elengedhetetlen, akik 2013-ban váltottak ki őstermelői igazolványt, az ő igazolványuk ugyanis 2015. december 31-én érvényét veszítette. Nekik 2016. március 20-ig kérelmezni kell az új igazolvány kiváltását, hogy az őstermelői státuszuk ne sérüljön. Azoknak az őstermelőknek is a falugazdászokhoz kell fordulniuk március 20-ig, akiknek az igazolványuk ugyan hatályos ez évre, de az értékesítési betétlapjuk már nem. A szóvivő felhívta a gazdák figyelmét, hogy ha el akarják kerülni a sorban állást, ne az utolsó pillanatra hagyják az ügyintézést.

Forrás: magyarmezogazdasag.hu

Tájékoztatás az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről

2016. január elsején hatályba lépett az új, a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet, amely megteremti a régi, papír alapú igazolványok helyett az elektronikus, kártya alapú igazolványok kibocsátásának feltételeit.

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézést továbbra is a falugazdászok végzik, míg az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos adatok közhiteles nyilvántartását, a nyilvántartásból történő, az adóhatóság és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint az őstermelői tevékenység igazolásával és az igazolvány adattartalmával kapcsolatos adatszolgáltatásokhoz kötődő feladatokat továbbra is a NÉBIH látja el.

Tekintettel a papír alapú igazolványok kivezetésére, a kártya alapú igazolványok kiadására, a 2016. január 1. és március 20. napja között kiadott új igazolvány 2016. január 1-jétől hatályos. A 2016. január 1. és május 31. között kiállított ideiglenes igazolvány a hatvan nap helyett 2016. július 31-ig igazolja, hogy a mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.

Az értékesítési betétlapra vonatkozó eddig ismert szabályok nem változtak, továbbra is az őstermelői igazolvány az értékesítési betétlappal együtt érvényes. A már hatályos igazolvány maximum három egymást követő adóévre érvényesíthető, az érvényesség tárgyév március 20-ig kiváltott betétlap esetén tárgyév január 1-jén kezdődik.

A lejáró igazolvánnyal rendelkező őstermelőknek a társadalombiztosítási szempontból folytonos jogviszony biztosítása érdekében 2016. március 20-ig kérelmezni kell az új igazolvány kiállítását.

Tekintettel a közeledő március 20-i határidőre, kérjük a még érvényes igazolvánnyal nem rendelkező őstermelőket, hogy a torlódások elkerülése érdekében minél hamarabb keressék fel az állandó lakóhelyük szerint illetékes falugazdászt az ügyintézés céljából.

Szponzorált linkek

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az őstermelői nyilvántartás egyes, falugazdász által nem módosítható alapvető azonosító adatai (pl. név, lakcím, adóazonosító, adószám) az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási rendszer adatain alapulnak. Amennyiben az ügyfél által igazolványokkal alátámasztott valós adatoktól eltérő adat szerepel NÉBIH, illetve az MVH nyilvántartásában, akkor csak a falugazdász által kezdeményezett adategyeztetést, illetve a módosítást követően – amely akár több munkanapot is igénybe vehet – valósulhat meg az ideiglenes igazolvány kiállítása.

A falugazdásznak az őstermelő nyilvántartási rendszerből csak a nyilvántartási rendszerekben tárolt adatok egyezősége esetén van lehetősége azonnal ideiglenes igazolványt kiállítani, ezért rendkívül fontos, hogy az érintett őstermelők időben, és ne a határidő lejáratának napján kérelmezzék a hatályát vesztett igazolvány helyett az új őstermelői igazolvány kiállítását.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a korábban kiváltott papír alapú igazolványok legfeljebb 2016. december 31-ig érvényesek, még abban az esetben is, ha azok már 2017. évre érvényesítésre kerültek. Mindazoknak akik ezen időpont után folytatni kívánják az őstermelői tevékenységüket, az új rendelet értelmében már kártyás igazolvánnyal kell rendelkezniük, amelyet majd postai úton vagy az igénylés helyén vehetnek át a kérelmezők.

A kártya alapú igazolvány alkalmas az őstermelői nyilvántartásban szereplő valamennyi adat tárolására, ezért az eddigiektől eltérően az őstermelőnek az őstermelői igazolványa mellett csak az értékesítési betétlapját, illetve a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatát és a személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát kell magánál tartania, és azt felhívásra bemutatnia.

A közös őstermelői igazolvány esetén a közös háztartásban élő, közös gazdaságban dolgozó családtagoknak, együttes nyilatkozatuk alapján, továbbra is lehetőségük van közös igazolványt kiváltaniuk, ha ezt a módot előnyösebbnek ítélik meg, azonban egyidőben különböző helyszíneken történő értékesítést egy igazolvánnyal nem lehet lebonyolítani, ugyanis az igazolvány nem másolható.

Az őstermelő az értékesítés helyszínén köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői terméket vagy az értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni, annak érdekében, hogy a vásárlók is egyértelműen fel tudják ismerni az érvényes igazolvánnyal rendelkező valós őstermelőket, azonosítani tudják a megtermelt őstermelői termékek körét.

A mezőgazdasági őstermelő a nyilvántartásba általa bejegyeztetett tevékenységet egyéni vállalkozóként nem végezheti. Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, akkor ugyanolyan terméket – egy időben, ugyanazon a helyszínen – kizárólag mezőgazdasági őstermelőként vagy kizárólag egyéni vállalkozóként értékesíthet.

A megyei kormányhivatal annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki egyben egyéni vállalkozó is, az őstermelői tevékenységét az egyéni vállalkozókról szóló nyilvántartásban szereplő adatai összevetésével is ellenőrizheti.

Aki nem felel meg a jogszabályban előírtaknak, illetve amennyiben a nyilvántartásban szereplő adatok eltérést mutatnak valósághoz képest, úgy a megyei kormányhivatal az ellenőrzés során az igazolvány két hónaptól két évig terjedő időtartamra történő visszavonásával eltilthatja a tevékenység végzésétől, illetve az igazolvány visszatartható.

Forrás :www.nebih.gov.hu/

Kapcsolódó cikkek

Németország továbbra is a magyar agrárium biztos partnere

2016. március 21. 08:11
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter hivatalában fogadta dr. Heinz-Peter Behr német nagykövet urat, aki tavaly szeptember óta immár második alkalommal lát el Magyarországon diplomáciai szolgálatot.
 

A mezőgazdaságban is elindulhat a digitalizáció

2018. július 23. 13:56
A magyar agrárvállalkozók kétharmada támogatások nélkül is fejlesztette gazdaságát, a modernizációra koncentrálhatnak a mezőgazdasági vállalkozók – derül ki a Budapest Bank Agrár Gazdasági Indexéből.